Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Znaky ukazující na švarcsystém

1. Vystupování jménem zaměstnavatele

Jakožto OSVČ byste měli vystupovat sami za sebe. Pokud si vyděláváte na živnostenský list, ale vystupujete jménem právnické osoby – svého zaměstnavatele, splňujte jeden ze znaků švarcsystému. To se týká i takových věcí, jako jsou například vizitky, či třeba e-mailová schránka a podpis v mailech.

2. Pravidelné a stejné odměny

Dalším znakem je skutečnosti, pokud OSVČ pravidelně fakturuje pouze jednomu zaměstnavateli a dostává za to v pravidelných intervalech (typicky jednou měsíčně) stejnou částku. Stejně tak byste se měli vyhnout sjednané odměně dle hodinové sazby, kde hraje klíčovou roli evidence zaměstnavatele. Pozor též na výši odměny. Za podezřelé odborníci totiž označují, jestliže dosahuje stejných částek, kterou dostávají na obdobné pozici u zaměstnavatele zaměstnanci.

3. Práce pro jednoho zaměstnavatele a zákaz výkonu pro jiného

Zatímco dlouhodobá činnost pro jednoho zaměstnavatele sama o sobě švarcsystém neznamená, v kombinaci se smluvním zákazem činnosti pro jiný podnikatelský subjekt se již za znak skryté závislé činnosti považuje. Jestliže OSVČ uzavře s firmou smlouvu na dobu neurčitou, nebo dlouhé časové období, ve které se navíc stanoví exkluzivita, může si odškrtnout splněný další znak švarcsystému.

4. Pracovní nástroje zaměstnavatele

Pokud OSVČ pracuje s pomůckami zaměstnavatele a nemají spolu smlouvu o pronájmu (například kanceláře, počítače apod.), jedná se o faktor ukazující na švarcsystém. Pokud povaha činnosti vede k tomu, že musí být vykonávána přímo v sídle nebo pobočce zaměstnavatele, je třeba smluvně upravit nájem pomůcek, nástrojů, zařízení nebo i nebytových prostor. Právě “nelegální” využívání pomůcek se řadí mezi nejdůležitější znaky švarcsystému.

5. Stanovená pracovní doba

Mezi klasické znaky závislé činnost patří pracovní doba. Pokud má tedy OSVČ pevně stanovenou pracovní dobu, která se zaznamenává pro účely zaměstnavatele, ukazuje to na švarcsystém. Zaměstnavatel by neměl docházku OSVČ nijak evidovat nebo hlídat, třeba formou docházkové knihy. Taková evidence pracovní doby se stává pro kontrolory “příjemným” důkazním předmětem.

6. Vztah nadřízenosti a podřízenosti a odpovědnost za škodu

Pokud OSVČ s firmou legálně spolupracuje, jedná se z hlediska obchodněprávních vztahů o rovnocenné partnerství. Pokud tedy vztah OSVČ a zaměstnavatele charakterizuje nadřízenost a podřízenost, tedy, že OSVČ bez výhrady plní příkazy nadřízené osoby ze strany zaměstnavatele. Na švarcsystém může též ukazovat, jestliže je OSVČ zařazena do organizační struktury zaměstnavatele.

Se vztahem nadřízenosti a podřízenosti souvisí i odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. Zaměstnanec totiž ručí za škodu pouze do zákonem stanoveného limitu a jinak za něj ručí zaměstnavatel. OSVČ oproti tomu ručí celým svým majetkem. Pokud tedy za škodu neodpovídá OSVČ ale zaměstnavatel, jde o znak švarcsystému.

7. Příliš malá specializace

Podle odborníků platí úměra, že čím méně je činnost OSVČ specializovaná, tím vyšší je riziko švarcsystému. Čím obecněji se tedy ve smlouvách stanoví činnost OSVČ, tím se obě strany vystavují většímu nebezpečí. Ve smlouvách by neměly též zaznít ujednání typická pro pracovní smlouvy, třeba o nároku na placené volno nebo překážky v práci na straně OSVČ.

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.