Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Zlepšování zaměstnatelnosti mladých lidí prostřednictvím duálního odborného vzdělávání

Výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti duálního odborného vzdělávání mezi organizacemi zastupujícími malé a střední podniky v zemích Visegrádské čtyřky v rámci jednodenní konference v Budapešti.

V4.jpg

Číslo žádosti: 11430121

Vedoucí partner (organizátor): Ipartestületek Országos Szövetsége, IPOSZ

Partner č. 1: Asociace malých a středních podniků a živonstníků České republiky (AMSP ČR)

Partner č. 2: Slovensky Zivnostensky zvaz (SZZ SK)

Partner č. 3: Zwiazek Rzemiosla Polskiego (ZRP)

Závěrečná studie na téma duální odborné vzdělávání v rámci V4 (AJ):
 V4_study_on_dual_training_English.pdf V4_study_on_dual_training_English.pdf (788,75 KB) 


Stručný popis projektu

Cíl: Cílem tohoto projektu je zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí pomocí tzv. dvojího praktického výcviku (duáního odborného vzdělávání). Sestavení 16ti stránkové studie a šíření výstupů všem zúčastněným stranám.
Hlavní témata: orientace na kariéru, podíl mladých lidí ve středním odborném vzdělávání, vliv praktického výcviku na lepší zaměstnatelnost, výměnné učení mezi zeměmi V4       
IPOSZ spolupracuje s organizacemi malých a středních podniků ze zemí V4 po celá desetiletí. Tyto vybrané organizace se často přímo podílejí na duální praktické výuce a/nebo je dvojí praktický výcvik prováděn jejich členy.
Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit expertní základnu kontinuální spolupráce, zhodnotit současnou situaci v 4 zvolených oblastech a shromáždit ty nejlepší zkušenosti. V rámci projektu bude uspořádána jednodenní konference v Budapešti a na jejím základě sestavena stude shrnující tyto osvědčené postupy, které by mohly být užitečné pro členské firmy. Zkoumána bude zejména role dvojí praktické přípravy a do jaké míry zlepšuje zaměstnatelnost mladých lidí.
 
Plánovaná témata:
  • orientace na kariéru v zemích V4,
  • míra participace mladých lidí ve středním odborném vzdělávání a duálním vzdělávání
  • role dvojí praktického výcviku pomáhá mladým lidem lépe najít své místo na trhu práce,
  • aktuální stav učňovské výměny mezi zeměmi V4 a využitelnost projektů ke zlepšení situace.
16ti stránková studie bude sestaven ze zkušeností a osvědčených postupů. Každý z partnerů projektu přispěje k vytvoření studie 4stránkovým souhrnem příslušných zkušeností v dané oblasti.
 
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na odborníky z řad 4 partnerů projektu, kteří pracují v oblasti duálního vzdělávání a vytvoření trvalého partnerství mezi čtyřmi organizacemi i v budoucnosti. Také regionální odborníci a profesionální školitelé IPOSZ se budou podílet na využití mezinárodních zkušeností.
Projekt si klade za cíl podpořit proces získat více mladých lidí, kteří se zapojí do duálního vzdělávání (orientace na kariéru), zvýšit počet osob, které si vyberou učňovské kariéru v důležitých řemeslech (volba povolání/kariéry), zajistit aby více lidí pokračovalo ve svém profesním vzdělávání v rámci systému duálního odborného vzdělávání (praktický nácvik duální vzdělávání) a vytvořit více možností výměny učňů mezi zeměmi V4 v rámci duálního odborného vzdělávání (rozšířit hospodářskou spolupráci v řemeslných oborech).
 
Očekávané výsledky
Národní experti se seznámí s osvědčenými postupy (orientace na kariéru, podíl mladých lidí ve středním odborném vzdělávání a duálním odborném vzdělávní, role dvojí praktické přípravy v rámci pomoci mladým lidem najít své místo na trhu práce, výměna učňů mezi zeměmi V4)
Srovnání situace v zemích V4 v těchto oblastech
Užší spolupráce mezi organizacemi zemí V4 zastupujícími malé a střední podniky v oblasti odborného vzdělávání. Vytvoření osobních vztahů, důležitých pro pokračování ve vzájemné spolupráci.
Témata konference budou zpracována do 16-ti stránkového manuál v anglickém jazyce.
Předpokládá se, že konference přispěje k posílení výměny studentů mezi zeměmi V4.

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« říjen »
  Po Út St Čt So Ne
39         1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.