Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Zástupci AMSP ČR jednali s ministryní práce a sociálních věcí

Zástupci AMSP ČR se sešli 9.4.2013 na jednání s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou. Byla projednávána témata částečných pracovních úvazků, švarcsystému, kurzarbeitu a pracovnělékařských prohlídek. Ministryně Müllerová požádala AMSP ČR o zasílání podnětů a zpětné vazby od firem na připravovaná i realizovaná opatření.

Detaily jednání:

U švarcsystému se předpokládá uvolnění kontrol.  Rodinní příslušníci bohužel budou nadále považováni za nelegály v případě „záskoku“ ve firmě bez smlouvy i bez odměny, neboť dle vyjádření MSPV nelze zejména u cizinců ověřit, zda daná osoba vykonává práci bez odměny a dle pravidel EU nelze vyjmout pouze české státní příslušníky (diskriminace). Snižuje se také pokuta pro firmy z 250.000 Kč, a to tak, že  se navrhuje, aby nebyla stanovena spodní hranice pokuty (původní návrh na 150.000 Kč).

Na druhou stranu se firmy musí připravit na zvýšenou kontrolní činnost v oblasti BOZP z důvodu narůstajícího počtu pracovního úrazů.

Ohledně kurzarbeitu (výzva Vzdělávejte se pro stabilitu) se předpokládá vypuštění podmínky splnění § 209 ZP (částečná nezaměstnanost) po dobu min. 1 měsíce před vstupem firmy do projektu. Toto bylo největší bariérou pro vstup malých a středních podniků do projektu. Upozorňujeme na skutečnost, že firma musí prokázat meziroční kvartální pokles tržeb oproti poštu zaměstnanců o 20 % , tj. např. 2.Q/2013 oproti 2.Q/2012. Tzn. posuzují se tato dvě čtvrtletí, nikoli celý rok (docházelo k dezinformacím). Maximální možná měsíční výše mzdového příspěvku bude činit 31 000 Kč na jednoho zaměstnance včetně odvodů po dobu 6 měsíců (dle rozhodnutí ÚP možno až na 12 měsíců).

Částečné pracovní úvazky – MSPV podporuje svými projekty 1) zaměstnavatele, kteří přijmou pracovníka na zkrácený pracovní úvazek či 2) přímo vstup do podnikání – více zde: http://www.mpsv.cz/cs/14869


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.