Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Výdajové paušály OSVČ – stanovisko AMSP ČR

Ministerstvo financí předložilo ve věci výdajových paušálů návrh na jejich snížení na úroveň roku 2004, což by přineslo radikální snížení např. u skupiny v sazbě nyní v 80 % do nové sazby pouhých 25 % (týká se řemeslníků a zemědělců). Tento bod mj. projednává dnešní tripartita (23.3.2012).

Na tom, že výdajové paušály nezůstanou tak, jak jsou, je koaliční shoda. To, že jsou paušály zneužívány zejména ze strany velkých advokátní firem s velkými příjmy, je neoddiskutovatelný fakt. Nyní se diskutuje o podobě úpravy. Dosavadní návrhy jsou následující:

  1. Snížit výdajové paušály OSVČ na úroveň r. 2004 (razantní snížení sazeb)
  2. Omezit výdajové paušály OSVČ obratem – diskutuje se o její výši.
  3. Podpořit paušály jen vybrané skupiny profesí (zejména řemeslníky, zemědělce apod.)
  4. Omezit možnost využití výdajových paušálů OSVČ tak, že by jich nemohli využívat OSVČ, kteří jsou jinak zaměstnanci a příjem z živnostenského podnikání je pro ně vedlejším příjmem.
  5. Navázat paušály na neplátce DPH – tzn. kdo je plátce DPH již by nemohl využít paušálu a musel by vést normální účetnictví.

 

AMSP ČR požaduje zachování stávajících výdajových paušálů s tím, že bude stanoven strop pro obrat, aby se zamezilo zneužívání výdajových paušálů velkými advokátními kancelářemi apod. O výši obratu bude ještě jednáno – navrhujeme 5 mil. Kč, což považujeme za dostatečný objem pro drobné podnikatele. Rozhodně podporujeme ponechání nejvyšší sazby (80 %) pro řemeslníky a zemědělce. AMSP ČR nepodporuje návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR, podmínit možnost využití paušálu pouze pro neplátce DPH. Vzhledem k povinnosti přihlásit se k DPH po dosažení výše obratu 750.000 Kč a současnému návrhu na snížení tohoto limitu na 450.000 Kč, by tak uvalení povinnosti vést účetnictví postihlo naprostou většinu živnostníků. Každopádně by tento návrh znamenal značné administrativní zatížení OSVČ.

 

MF ČR předložilo údaje o OSVČ využívajících paušály - chybí jakákoli jasná data, kolik by změny navrhované ministerstvem financí, tj. snížení paušálů na úroveň r. 2004, měly přinést peněz do státního rozpočtu (např. snížení sazby 80 % u řemeslníků a zemědělců na 25 %!), každopádně administrativa a náklady na vedení účetnictví a prodírání se legislativní džunglí se pro živnostníky zvýší bez debaty.

 

AMSP ČR je zásadně proti snahám o dosažení „rovnosti“ mezi zaměstnanci a OSVČ. Jde o dvě zcela rozdílné skupiny s naprosto rozdílným postavením. OSVČ si musí práci sehnat, tu vykonat, vyfakturovat, případně vymoci zaplacení, sledovat konkurenci, předpisy, změny legislativy atd. a je na to sám, nemá nárok na stravenky, dovolenou mu nikdo neproplatí a když nemá zakázku, nemá ani příjem. OSVČ rovněž za své chyby ručí veškerým svým majetkem. Zaměstnanec je chráněn zákoníkem práce, v zaměstnání musí mít práci připravenou, rovněž pracovní pomůcky, má nárok na pracovní přestávky, dostává stravenky, když je nemocen, dostane náhradu mzdy, dostává proplacenou dovolenou, a když firma nemá zakázky, vliv na jeho příjem to nemá, při propuštění dostává odstupné.

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.