Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Výbor pro výzkum, vývoj, inovace a KET

Odpovědný:
Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 

Náplň výboru: Inovační politika; monitoring, trendy a lobbing v oblasti KET

 • nové obory a trendy
 • inovační programy a prostředí
 • klastry
 • podnikatelské inkubátory
 • spin off
 • spolupráce s agenturami
 • mezinárodní projekty
 • spolupráce s VV
 • NERV
 • TAČR, CI, MPO
 • legislativní podpora
 • mezinárodní projekty

Cíl: Ovlivňovat inovační prostředí ve prospěch MSP; posílit pozici MSP v oblasti KET a odborně ovlivňovat sektorovou legislativu

Členové:
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA
Ing. Karel Dobeš
Ing. Jan Přikryl, CSc.
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Mgr. Jiří Kvíz
Leona Starostková
Ing. Jaroslav Chaloupka
Petr Bříza 

INOVAČNÍ MANUÁL MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

INOVACNI_MANUAL_nahled.jpg 
INOVACNI_MANUAL_nahled.jpg (353,66 KB
Co jsou vlastně inovace? Jak je v malé a střední firmě řídit? Jak je vyhodnocovat a jak financovat? Jaká jsou rizika spojená s inovačním řízením a jak jim zabránit?

Podobné dotazy zaznívaly od členů i partnerů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v posledních měsících nesčetněkrát. Odpovědí je ucelená publikace, autora Karla Havlíčka, která je doplněna i několika praktickými příklady úspěšných inovačních projektů. Partnerem manuálu je Česká spořitelna - Erste Corporate Banking,  se kterou se AMSP dlouhodobě snaží inovační management a controlling přibližovat malým a středním firmám v rámci Inovačních fór realizovaných ve významných tuzemských městech.

Úvodní slovo autora

Inovace se v poslední době stává možná nejpoužívanějším slovíčkem tuzemského podnikání. Kdo neinovuje, jakoby neexistoval.Navzájem se přesvědčujeme, že ekonomika bez podpory inovací zkolabuje, firmy ignorující řízení změn nebudou mít z čeho žít a podnikatelské prostředí bez inovačního potenciálu nebude konkurenceschopné. V čem jsou vlastně inovační procesy natolik důležité a kde již naopak dochází spíše k vymývání mozků těmi, kteří se nás snaží za naše peníze přesvědčit, že jejich služby zajistí přežití našich firem?

Předně, inovace není nic jiného než změna. A protože management je o důslednosti, systému a řádu, musí se jednat o změnu řízenou, a to od zahájení inovace až po její ukončení. Tím může být zahájení komercializace, zvýšení tržeb nebo podílu na trhu, dosažení cílových finančních ukazatelů nebo jen zvýšení povědomí o naší firmě. Budou-li firmy k inovacím přistupovat systémově, je výrazně větší šance dosažení konečného efektu. Prakticky to znamená, že musíme vědět, kdo změny navrhuje, kdo je schvaluje a kdo je realizuje, ať již se jedná o změny produktové, procesní nebo například změny strategického charakteru. Stejně tak musí být dopředu znám časový plán inovačního procesu, průběžné cíle a konečný efekt. Vše musí být provázáno s finančním plánem a marketingovým průzkumem. Pracovníci obchodu a marketingu se musí stát hybnou složkou inovací, neboť impulsy nepřináší útvar výzkumu a vývoje, ale trh. V zásadě jsem nevyjmenoval nic jiného než to, co by měla každá firma trvale provádět, aby byla schopná dlouhodobě fungovat. Přesto je zde jeden zásadní rozdíl vůči minulosti. Nacházíme se v hyperkonkurenčním prostředí, které zásadně změnilo dlouho zažitá pravidla hry. Svět je dnes rozdělen na několik ekonomických mocností. Máme sice výrazně větší šance dobývat nové trhy, stejně tak se ovšem musíme trvale bránit novým nájezdníkům, toužících po našich zákaznících. Malé a střední firmy vznikají a zanikají v daleko kratším životním cyklu, velcí se stávají ještě většími. Fakticky to znamená, že manažeři firem mají daleko méně času na rozhodování, jakékoliv změny musí provádět daleko rychleji. Informační boom sice umožňuje mít poměrně komfortní přehled o trhu, ale kvantita v jaké jsou nám všechny informace denně dávkovány, se nezřídka stává brzdou pro objektivní vyhodnocení situace. Přesto je rychlost a frekvence změn, které dnes musí malé podniky realizovat, základním předpokladem pro jejich přežití. Jejich nesprávné pochopení, bezbřehé bádání a utrácení evropských peněz, nepochopení podstaty řízení inovací či jejich záměna s výzkumem a vývojem, vede spolehlivě k rychlému konci všech podnikových novátorů. Mění se ale i úloha státu v podpoře podnikání. Jakákoliv diskuse nad dotacemi do inovačních projektů firem již musí být v kontextu celé Evropské unie. Kritici mají pravdu, že množství podpor začíná narušovat ekonomickou rovnováhu, nenutí firmy investovat vlastní zdroje a tudíž přijímat odpovídající rizika, která je motivují k tvorbě dalších prostředků, nemluvě o tom, že mnohé dotace končí neznámo kde. Na druhou stranu díky dotacím mají malé a střední firmy šanci zakládat nové projekty v oborech jako jsou nanotechnologie, kosmický průmysl nebo biomedicína. Podnikatelé mají možnost spolupracovat s univerzitami a špičkovými vědeckými pracovišti, mají šanci měnit původní výrobky za produkty k nimž doplňují službu a znalosti, nové atributy vytvářející vysokou ekonomickou přidanou hodnotu.

Inovační manuál nevznikl samovolně. Vychází z trvalých diskusí mezi Asociací malých a středních podniků a živnostníků a našimi členy, kteří nás opětovně vyzývali k přípravě publikace uchopitelné pro běžné podnikatele. Co jsou vlastně inovace? Jak je v malé a střední firmě řídit? Jak je vyhodnocovat a jak financovat? Jaká jsou rizika spojená s inovačním řízením a jak jim zabránit? To byly nejčastější otázky, které jsme se pokusili shrnout do jednoho dokumentu, vycházeje přitom z ucelené publikace autora předkládaného Inovačního manuálu, zaměřené na procesní řízení malých a středních podniků ve všech rozhodujících firemních útvarech.1. Manuál tak nabízí čtenářům komplexní a interdisciplinární pohled na inovační řízení podniků, založeném na managementu podnikatelských ambicí, manažerském účetnictví a personálním řízení. Základní procesy jsou koncipovány do dvou vzájemně se prolínajících oblastí – managementu a controllingu. Management je vnímán jako řízení plánů a cílů, výzkumů a vizí. Controlling je popisován jako trvalé monitorování a vyhodnocování vytyčených cílů, identifikace odchylek a navrhování opatření v podobě řízení rizik. Inovační manuál je doplněn příklady převážně tuzemských malých a středních firem, jejichž příběhy byly představeny v paralelně probíhajícím cyklu inovačních konferencí, pořádaných Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Českou spořitelnou.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

autor Inovačního manuálu a předseda představenstva

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

Úvodní slovo partnera publikace

O inovacích slyšíme v poslední době zejména v souvislosti s dotačními programy, rozvojovými projekty či strategiemi. Velmi často vzniká proto dojem, že se jedná o něco extrémně složitého a náročného. Podívejme se však na inovaci jako na obyčejnou řízenou změnu, a rázem je jasné, že se inovacemi zabývá v podstatě každý podnikatelský subjekt. Ať už se jedná o zdokonalování výrobků, výroby či způsobu prodeje nebo poskytované služby, inovace v tomto smyslu je imanentní součástí každodenního podnikatelského života. Samozřejmě různé firmy přistupují k inovacím s různou razancí. Zajímavé ale je, že čím je firma více tzv.inovativní a čím lépe zvládá proces řízení inovací, tím je také celkově úspěšnější. Erste Corporate Banking jako služba České spořitelny s významným tržním podílem ve firemním financování si plně uvědomuje, že její budoucí prosperita je plně svázána s prosperitou jejích klientů, že úspěch jejího podnikání nezávisí jen na jejích vlastních inovacích, ale i na tom, jak k vlastním inovacím přistupují její klienti. Proto byl v bance vytvořen specializovaný tým odborníků, který se problematice financování inovací systematicky věnuje a podporuje jejich realizaci u klientů nejen nabídkou financování, ale i aktivní podporou při přípravě projektů a jejich strukturování.

Zvládnutí procesu realizace inovací je opravdu klíčovým faktorem úspěšnosti firmy. Vydání tohoto manuálu ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR je proto malým příspěvkem Erste Corporate Banking k podpoře rozvoje inovací a má za cíl popularizovat některé metody řízení inovačního cyklu.

Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Manažer strategických projektů

Erste Corporate Banking

 

***

V Technickém týdeníku vyšel třídílný seriál O technology scoutingu:

http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=7581&mark

http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=7625&mark

http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=7697&mark

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.