Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Vítězové Grantového programu pro členy AMSP ČR vyhlášeni

Asociace vyhlásila na slavnostním galavečeru „Dne podnikatelů České republiky“ konaném 8.12.2010 v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa vítěze Grantového programu pro členy AMSP ČR.

1. místo obsadila společnost AMAGRO s.r.o., jednatel Lubomír Rákos se svým projektem Ligno AKTIVÁTOR. Finanční odměna: 70.000 Kč

O PROJEKTU:

Ligno AKTIVÁTOR – stimulátor růstu na bázi huminových kyselin a přírodních fytohormonů (auxinů) z hnědé mořské řasy  je výsledkem 3 roky trvajících výzkumů. Díky unikátním vlastnostem Lignohumátu jež tvoří aktivní transportní složku se výrobek vyznačuje nízkými dávkami a vysokým efektem. Stupeň inovace vzhledem ke světovému trhu: Lignohumát je jedním z komponentů Ligno AKTIVÁTORU a od ostatních huminových preparátů se zásadně liší svým složením, které prakticky kopíruje spektrum huminových látek obsažených v černozemi. Analogické produkty americké výroby jsou tedy dávkovány v dávkách od 2 do 5 kg na hektar, zatímco tento výrobek je účinný v dávkách od 100 do 150 gramů.

2. místo získala společnost BRAIN LOGISTICS s.r.o., jednatel Viliam Grácz s projektem BLUES. Finanční odměna: 50.000 Kč

O PROJEKTU:

BLUES® (Brain Logistics Start-Up Evaluator)

BLUES je metodika hodnocení start-upů, která byla vyvinuta a v praxi ověřena na začínajících firmách inkubátoru Jihomoravského inovačního centra a Technologického a inovačního centra ČVUT.
Cílem BLUES je vytvořit jednoduchou a opakovatelnou metodiku hodnocení start-upů, která je vhodná pro poznání slabých a silných stránek začínajících firem a posouzení jejich životaschopnosti (technologickými) inkubátory, vlastníky či jinými zainteresovanými osobami (např. agenturami pro podporu MSP apod).
Projekt má ambici vytvořit celoevropský ev. celosvětový standard pro hodnocení začínajících podniků (start-upů), vzhledem k tomu, že na evropské ani světové úrovni žádný podobný standard zatím neexistuje.

3. místo získala společnosti BOHEMIA EU PLANNERS s.r.o., jednatelka Vendula Raymová. Finanční odměna: 30.000 Kč

O PROJEKTU:

Klub na podporu rozvoje klastrů v regionech ČR v linii nadnárodní spolupráce - usnadnění přístupu k informačním tokům a inovačním technikám pro vytváření klastrů v regionech ČR, partnerstvím a spoluúčasti na projektové činnosti s návratností a uplatnění výsledků, přenosu best practices na území ČR. Teritoriální působnost regiony ČR a kancelář v Bruselu a Praze. 

***

Vyhlašovatelem Grantového programu pro členy AMSP ČR byla přímo Asociace, titulárním partnerem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s.

Rozdělovaná částka: 150.000 Kč

Soutěžit mohli: malé a střední podniky a živnostníci s oprávněním podnikat v ČR, musel být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ, na společnost nesměl být v konkursu, v insolvenčním řízení, v exekuci či  likvidaci. Soutěžit mohly všechny všechny ekonomické činnosti  vyjma produkce a prodeje zbrojní techniky, vybraných zbrojních výrobků a exportu vojenského materiálu. Uchazeč mohl přihlásit pouze jeden soutěžní projekt, který musel být ziskový.
 

Grantový výbor, který hodnotil soutěžní projekty:

Za AMSP ČR:

Ladislav Macka, generální ředitel, ČMZRB

Jiří Obračaj, místopředseda dozorčí rady AMSP ČR, jednatel AUDIT OK s.r.o. a vedoucí Odborného výboru AMSP ČR pro strukturální fondy 

 

Za Vodafone Česká republika:

Petr Borecký, ředitel pro SOHO

David Duroň, ředitel marketingu pro firemní zákazníky

 

Externí hodnotitel:

Ivan Pilný, prezident Tuesday Business Network, bývalý generální ředitel Microsoft ČR, investor  

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme všem ostatním soutěžícím za účast v Grantovém programu. 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.