Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Erasmus pro mladé podnikatele (EYE)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si podporu mladých podnikatelů klade jako jednu ze svých základních priorit. Jakožto odezvu na neustále klesající počty nových podnikatelů jsme v tomto roce rozjeli projekt nazvaný Young Business – Svou cestou, www.svou-cestou.cz, jehož účelem je všestranná podpora právě podnikání mladých. Erasmus pro mladé, začínající podnikatele, o kterém konkrétně bude řeč, je jedním z jeho důležitých stavebních prvků.

V čem spočívá vaše pomoc? Pro koho je určena a jsou nějaké limity například věkové?

Program Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs, EYE) je program Evropské komise, který pomáhá začínajícím podnikatelům získat znalosti a dovednosti potřebné k rozjezdu a současně k úspěšnému provozování malého podniku. V rámci tohoto programu mají noví podnikatelé možnost se setkat a učit se od podnikatelů zkušených a úspěšných.

Od počátku února tohoto roku je celý proces zapojení se do programu v ČR pro nové žadatele daleko jednodušší, protože v České republice vznikla 3 nová kontaktní místa, která poskytují zájemcům přímou podporu tak říkajíc „na místě“. Pozici nejvýznamnějšího kontaktního místa z hlediska celkové velikosti finančních prostředků pro podporu začínajících podnikatelů získala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Díky této skutečnosti budou mít v následujících 2 letech zhruba dvě desítky začínajících podnikatelů možnost nabýt nových zkušeností od hostitelských podnikatelů, kteří provozují malé a střední podniky v jiných zemích Evropy (EU28 + Lichtenštejnsko, Norsko, Island, Černá hora, Albánie, Srbsko, Izrael, Chorvatsko, Makedonie a Turecko).

Program EYE je obecně určen všem lidem bez rozdílu, nicméně pro zapojení se do něj musí dotyčný disponovat svým vlastním podnikatelským záměrem – tzn. buď začít podnikat chce, anebo již dokonce svůj vlastní “business” rozjel (jeho zkušenosti s vedením vlastního podniku však nejsou delší než 36 měsíců). Tito lidé mají možnost zažádat si o grant na financování jejich pobytu v zahraničí prostřednictvím aplikace na internetových stránkách www.erasmus-entrepreneurs.eu, přičemž musí srozumitelně prezentovat důvody, proč se programu chtějí zúčastnit, předložit kompletní podnikatelský záměr a svůj životopis.  Jedinými limitujícími faktory jsou: věkové omezení – optimálně 18+, a místně příslušný trvalý pobyt v některé ze zemí EU28. Měsíční výše příspěvku – grantu se pak liší podle cílové destinace a pohybuje se od 530 do 1.100 EUR. Do zahraničí je možné vyjet na minimálně jeden měsíc a horní hranicí délky pobytu je půl roku, přičemž celá akce musí proběhnout maximálně v průběhu dvanácti měsíců. Během této doby lze pobyt rozdělit do několika kratších bloků (jeden blok je nejméně týdenní), kdy bude začínající podnikatel pobývat u hostitelského podnikatele.

 

 

Jaká je šance, že zájemce získá onu zkušenost? Získá jí každý či každý druhý?

Šance je doposud poměrně velká. Stále disponujeme grantovými finančními prostředky, neváhejte a hlaste se :) O úspěchu žádosti v této chvíli rozhoduje pouze kvalita předloženého Business plánu a skutečná motivace začít s podnikáním.

Které země jsou mezi tuzemskými zájemci nejoblíbenější a v kterých oborech?

Erasmus pro začínající podnikatele je program svým rozsahem poměrně výběrový a vysoce specifický. Různorodost oborů, ze kterých nám přichází podnikatelské záměry, je veliká a stejně tak cílové destinace jsou různorodé – obecně však lze říci, že poptávka směřuje převážně do západních vyspělých ekonomik.

Máte poznatky, o které podniky se zajímají zahraniční studenti?

Na tuto otázku je velice těžké dát jednoznačnou odpovědět. Podnikatelské záměry, které nám žadatelé předkládají, jsou natolik různorodé, že jakákoliv paušalizace je poměrně problematická. Limitujícím faktorem zde je, že programu se na straně hostitelských podnikatelů mohou účastnit majitelé a výkonní ředitelé pouze malých a středních podniků tzn. řečeno velice zjednodušeně podniky do 250 zaměstnanců a ročního obratu 50 mil. EUR. Společnosti typu SIEMENS, UNILEVER, BAYER v programu opravdu nehledejte. V této souvislosti je nesmírně důležité si uvědomit, že v případě programu EYE se nejedná o zprostředkování klasických vnitropodnikových stáží, ale jde čistě o vzájemný B2B vztah mladého, začínajícího podnikatele s podnikatelem hostitelským, zkušeným. Tzn. nejde tady ani tak o to, do jaké firmy náš začínající podnikatel jede jako spíše o to, ke komu jede - ke kterému konkrétnímu, zkušenému, úspěšnému podnikateli - mentorovi.

Jak dlouho již program existuje a kdo ho financuje?

V současné době probíhá v Evropě 5. cyklus, tzn. program běží již pátým rokem. Pohříchu musíme konstatovat, že Česká republika obecně má často problém s aktivnějším zapojením se do komunitárních programů a v podstatě až v tomto roce můžeme říci, že je v České republice silná zprostředkující organizace, která má možnost poskytnout podporu žadatelům ve větším než marginálním měřítku. Předpokládáme, že budeme během dvou let schopni vyslat zhruba dvě desítky začínajících podnikatelů „na zkušenou“ do zahraničí. Program je financován Evropskou komisí, konkrétně se jedná o opatření financované Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl.

Vybaví se Vám některý z českých zájemců, jenž zaznamenal nějaký úspěch? (rádi ho pak následně oslovíme)

Jak již jsem výše uvedl, program je v ČR poměrně v plenkách, právo informovat o příkladech dobré praxe bych si tedy vyhradil na pozdější dobu (hmatatelné výsledky budou přicházet v úvahu pravděpodobně na jaře 2014)

Jaké máte plány, a lze očekávat nějaké novinky ve vaší nabídce?

 „Erasmus“ je poměrně dobrý brand, dobře známý a všeobecně kladně přijímaný, nicméně spojení se začínajícími podnikateli není dosud napříč naší společností dostatečně zpropagováno.  Plánujeme proto intenzivně pracovat na jeho další komunikaci a celkovém zviditelňování. Doufáme, že nabyté zkušenosti s vedením programu v České republice budeme moci zúročit v pokračování jeho implementace i v dalších cyklech. V současné době netrpělivě čekáme na výsledky schvalovacího procesu Evropské komise pro projektové záměry 6. cyklu.

Případně můžete doplnit nějakou zajímavost :)

Takovou nečekanou zajímavostí je, že prvním naším schváleným podnikatelem, kterého jsme vyslali na zkušenou do Belgie, byl Ital žijící dlouhodobě v ČR. Čeští mladí podnikatelé styďte se!!! :))) Netrpělivě čekáme i na Vaše zajímavé podnikatelské záměry.

Jakub_SKABA_AMSP_CR__men_____.gif


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.