Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Tisková zpráva - zveřejnění výsledků průzkumu AMSP ČR k elektronické komunikaci s úřady

Asociace zrealizovala další z řady šetření o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání. Průzkum se zaměřil na názory a zkušenosti malých a středních firem a živnostníků s elektronickou komunikací s úřady. Zahrnuje praktické poznatky s provozem datových schránek, elektronickým podáním daňových přiznání a užíváním elektronického podpisu.

Názory podnikatelů na elektronickou komunikaci s úřady

(Shrnutí výsledků 8. průzkumu AMSP ČR mezi podnikateli)

Co je pro všechny podnikatele společné

Celých 96 % respondentů z řad malých a středních firem a živnostníků považuje komunikaci s úřady spojenou s podnikáním za zbytečně zbyrokratizovanou.

Využívání elektronické komunikace ze strany firem a podnikatelů

Elektronickou komunikaci s úřady využívá 83 % malých a středních podniků a živnostníků. Nízký podíl elektronické komunikace ze strany OSVČ je způsoben skutečností, že nemají povinnost aktivovat datové schránky a většinu komunikace s úřady pro ně vykonává (externí) poradce nebo účetní.

Podávání daňového přiznání

Daňové přiznání za rok 2010 hodlá podat elektronickou formou 41 % podnikatelů, 59 % nikoli.

Průzkum prokázal, že daňové přiznání elektronickou formou podává pravidelně (více jak 3 roky) jen zhruba pětina firem (21%) a téměř polovina firem (47%) zatím nepodala tímto způsobem daňové přiznání ani jednou. „Uvedený výsledek je výzvou pro státní správu, aby učinila elektronický způsob podání daňového přiznání pro podnikatele dostupnější a atraktivnější a aby odstranila zbytečné administrativní překážky a náklady s ním dosud spojené“, uvádí předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček. Pro podání daňového přiznání elektronicky většina respondentů využije na 1.místě datové schránky, na 2.místě pak webovou aplikaci Ministerstva financí „EPO“.

Větší část podnikatelů (59 %) však daňové přiznání nehodlá podávat elektronicky. Na 1.místě vítězí vyplnění daňového přiznání v PC (68 % z nich), jeho vytištění a donesení na finanční úřad, na 2.místě je ruční vyplnění a donesení na finanční úřad (24% z nich). Zbylých 8% volí jinou formu (pošle poštou, podá prostřednictvím poradce apod.). „Podnikatelé také uvádějí, že pro některé instituce v ČR musejí mít daňové přiznání potvrzené finančním úřadem a teprve potom mohou kopii doložit např. bance, k žádosti o dotaci apod.“, doplňuje Havlíček.

Datové schránky

Celých 85 % malých a středních podniků a živnostníků má aktivovanou datovou schránku. Zbylých 15 % uvádí, že nemají povinnost aktivovat datovou schránku, s úřady komunikují minimálně, mají špatné reference, dávají přednost osobnímu kontaktu nebo na její zřízení zatím neměli čas.

Překvapivě více jak čtvrtina podnikatelů neví o možnosti využít datovou schránku pro daňové přiznání. Dalším důvodem je skutečnost, že finanční úřady neakceptují přílohy bez elektronického podpisu. Mezi významné důvody patří i častější využívání webové aplikace Ministerstva financí „EPO“.

Celkově má 1/3 podnikatelů a firem vážné výhrady k datovým schránkám,  2/3 z nich jsou spíše spokojeny.

Mezi výhodami uvádějí podnikatelé nejčastěji úsporu času a rychlost doručování.

Velké výhrady však podnikatelé mají k velmi častým změnám hesel nebo softwaru, k úrovni nákladů na provoz systému datových schránek, např. kvůli často nutné konverzi dokladů na úřadech s poplatkem. Poukazují také na to, že některé úřady stále vyžadují doručování dokumentů v originále a komunikují zpět papírovou formou. „Podnikatelé také zmiňují nelibost, že jim byla datová schránka vnucena jako povinnost a v návaznosti na nutnou konverzi dokladů za úhradu vše považují za přenesení nákladů státní správy na podnikatele. Dokumenty nemají stálou platnost a jejich ověření je neúměrně drahé, což vlastně ruší celou výhodu datové schránky“, uvádí generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Po třech měsících jsou totiž informace z datové schránky nepřístupné, proto si firma dokumenty musí tisknout nebo si zřídit za poplatek  tzv. „trezor“ pro archivaci dat z datové schránky, ovšem po roce jsou opět data z trezoru systémem smazána.

Elektronický podpis

Zhruba polovina respondentů (51%) má elektronický podpis. Ostatní uvádějí, že jej zatím nepotřebovali. K výhradám patří i náklady spojené s používáním elektronického podpisu, kdy musí podnikatel mít ve firmě více elektronických podpisů, pravidelně je obnovovat a platit. Tyto náklady se některým podnikatelům vzhledem k množství pošty nevyplatí. Podnikatelé poukazují na administrativní náročnost pořízení a používání elektronického podpisu. „Někteří podnikatelé si jej chtěli vyřídit na poště, ale vybavili je tam tak dlouhým postupem, který by měli absolvovat (napsali jej na papír), že na něj podnikatelé prostě neměli čas“, doplňuje Svobodová.

Respondenti byli vybíráni v souladu s metodologií ČSÚ. Sběr dat byl proveden systémem Digital Survey s.r.o.-metodou CAWI doplněnou o telefonické dotazování. Své názory vyslovilo 324 majitelů či jednatelů malých a středních firem včetně živnostníků z oborů průmysl, služby, stavebnictví a zemědělství z celé České republiky. Podnikatelé vyslovili svůj názor celkem k 16 otázkám.

 Vzorek respondentů dle počtu zaměstnanců:

8 % - OSVČ bez zaměstnanců

41 % - méně než 10 zaměstnanců

23 % - 51-250 zaměstnanců

25 % - 51-250 zaměstnanců

3 % - nad 250 zaměstnanců

Tisková zpráva AMSP ČR, 16.2.2011

Kompletní výsledky průzkumu budou zveřejněny v sekci "Nepřehlédněte" vpravo.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.