Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stav přípravy JIM-Jednoho inkasního místa

Ministerstvo financí ústy 1.náměstka ministra L. Minčiče představilo v rámci zasedání Podnikatelské rady dne 3.4.2012 na MPO stav přípravy projektu Jednoho inkasního místa (JIM) vč. harmonogramu vzniku nových úřadů, související agendy, legislativy a implementace.

Přiloženou prezentaci MF ČR doplňujeme o následující informace ze zasedání:

Vznik nových úřadů a související agendy:

 • 2011 – vznik Generálního finanční ředitelství (GFŘ) - neřídí FÚ, je jen 2.instancí v daňovém řízení pro celou ČR.
 • 2012 – vznik Specializovaného finančního úřadu (bude obhospodařovat pouze firmy s obratem nad 2 mld. Kč + některé instituce podle zvl. zákona)
 • 2012 – reforma daňové správy:
  • místo 199 finančních úřadů bude jen 14 na úrovni krajů (tam, kde je dnes FÚ, bude detašované pracoviště od r. 2013)
  • místo 8 finančních ředitelství bude jen 1
  • důchodová reforma – opt-out
  • 2014 – přesun kompetencí k výběru soc. a zdravotního pojistného na FÚ
  • 2016 (nejdříve 2015) – přesun správy spotřebních daní a tzv. dělené správy (např. výběr pokut) z celních úřadů na FÚ

Princip JIM pro správu daní a pojistného z 1 místa:

 • 1 formulář
 • 1 platba
 • 1 kontrola
 • 1 termín
 • harmonizace základů daní a pojistného
 • sjednocení dosud četných a nekoordinovaných kontrol u firem z ČSSZ

JIM součástí z. 458/2011 Sb. – zákon o JIM, účinnost od 1.1.2015, bude vyžadovat ještě změny, posun účinnosti dohodnut na 1.1.2014, čeká se na legislativní proces.

Legislativa – práce na novém zákonu o příjmových daních – jeden zákon, který nahradí zákony o daních z příjmů, o pojistném na sociální a zdravotní a zákon o poj. na důchodové spoření – předpokládaná účinnost od 1.1.2014 (spolu s JIM), promítne se rekodifikace soukromého práva.

MF ČR si nechalo zpracovat studii proveditelnosti JIM (za 14 mil. Kč z prostředků EU), která potvrzuje, že JIM vyžaduje jednorázové náklady 2,9 mld. Kč, pokud dojde současně k větší automatizace a elektronizaci, povede k úsporám cca 2800 osob, návratnost nákladů za 2-3 roky.

Implementace: vlastní JIM

Je úkolem GFŘ ve spolupráci s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami (příprava informační kampaně v médiích apod.).

 • Do konce 2012 – legislativa
 • 2/2013 – ADIS (automatizovaný daňový informační systém) – podklad pro zajištění věcného řešení pro IS ADIS, schválení vypsání výběrového řízení
 • 3/2013 – metodické postupy správy JIM, vypsání výběrového řízení IS ADIS
 • 5/2013 – návrh materiálně technického a personálního zabezpečení správy JIM ve Finanční správě
 • 9/2013 – školení pracovníků Finanční správy
 • 11-12/2013 – rozsáhlá mediální kampaň

MF ČR si je jisto, že JIM zvýší výběr daní. V současné době se již začala projednávat reforma kontrolních a dohledových procesů.

Důsledky pro podnikatelskou sféru + připomínky podnikatelské sféry:

 • !! MF uvedlo, že bude nutno pro JIM rozlišovat a zřizovat účet pro jednotlivé zaměstnance u zaměstnavatele (odvod je nyní v jednom balíku daní z firmy za všechny zaměstnance).
 • V ČR není nařízena elektronizace účetnictví, která je nutná pro JIM.
 • Evidence podnikatelů je nepřesná – u MPO, MPSV, MF, nutno sjednotit.
 • U studie RIA k JIM (dopad nové legislativy na podnikatelské prostředí) není obsažen dopad na podnikatele, pouze dopad na státní rozpočet.
 • Není jasné vymáhání pohledávek od zdravotních pojišťoven, je nutno ošetřit v prováděcích předpisech.

MF CR-Stav_pripravy_JIM.ppt MF CR-Stav_pripravy_JIM.ppt (165,00 KB
 

AMSP ČR, 3.4.2012

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.