Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Statistika výzkumu a vývoje

Český statistický úřad zveřejnil na konci minulého a začátku letošního roku na svých webových stránkách dva rozsáhlé statistické výstupy o výzkumu a vývoji v České republice a ve světě.

1) Publikace: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2014; Kód: 211002-15

Elektronická verze publikace v plném rozsahu je k dispozici na:  

https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-za-rok-2014

 

Součástí této publikace jsou především údaje za rok 2014, pokud Vás zajímají podrobné údaje o VaV v časových řadách, dovolíme si Vás odkázat na naše internetové stránky.

Na odkazu https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje naleznete velké množství tabulek s údaji o VaV na území ČR v letech 2005-2014.

 

Tiskovou zprávu a prezentaci k těmto údajům naleznete na následující adrese:

https://www.czso.cz/csu/czso/vydaje-na-vyzkum-a-vyvoj-poprve-prekrocily-80-miliard

 

V rámci měsíčníku ČSÚ STATISTIKA & MY vyšla i série zajímavých článků k tématu výzkum a vývoj. Více naleznete na následujícím odkazu:

http://www.statistikaamy.cz/category/analyzy/veda-a-vyzkum/

 

2) Publikace: Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice za rok 2014; Kód: 211001-15

 

Elektronická verze této publikace je v plném znění zdarma k dispozici na:  

https://www.czso.cz/csu/czso/prima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-v-ceske-republice-v-roce-2014

 

3) Na konci roku 2015 byly dále na stránkách ČSÚ zveřejněny v jednotlivých krajských ročenkách: https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky#10a v kapitole 19. Věda a výzkum i vybrané údaje ze statistik vědy, technologií a inovací až na úrovni okresů

a v publikaci Zaostřeno na ženy a muže 2015: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2015 v kapitole č. 8. Věda a technologie údaje o výzkumu a vývoji z genderového hlediska.

 

Cílem první publikace je seznámení čtenářů s hlavními zjištěními a podrobnými datovými výstupy pocházejícími z Ročního šetření o výzkumu a vývoji (VTR 5-01), které proběhlo na území České republiky v roce 2015 za referenční rok 2014 u 2 630 subjektů provádějících VaV činnost.

 

Publikace obsahuje čtyři základní části. Na začátku je uvedena rozsáhlá metodická část obsahující nejen základní informace o šetření, ale i definice základních pojmů statistiky VaV a vysvětlení jednotlivých zjišťovaných ukazatelů, včetně jejich charakteristik a používaných třídění. Za metodickou částí následuje krátké textové shrnutí základních zjištěných údajů, které je doplněno dvěma souhrnnýma tabulkami s přehledem základních ukazatelů VaV jak za Českou republiku (údaje za roky 2005 až 2014) tak i v porovnání s vybranými státy EU a světa (údaje za rok 2014). Tabulková část, která je jádrem celé publikace, přináší na 123 tabulkách velmi podrobné statistické údaje o stavu VaV v České republice v roce 2014. Za tabulkovou částí nalezne čtenář množství grafických příloh.

 

Oproti předchozím rokům došlo k zpřehlednění tabulek jejich přeskupením do 3 hlavních oddílů (Ukazatele VaV za Českou republiku celkem, Ukazatele VaV za podnikatelský sektor, Ukazatele VaV za vládní a vysokoškolský sektor). V rámci jednotlivých oddílů jsou tabulky dále přehledně řazeny do jednotlivých pododdílů (počet pracovišť VaV, počet zaměstnanců VaV, a výdaje na VaV). V případě podnikatelského sektoru byly poprvé u některých tabulek nově přidány podíly ukazatelů VaV na vybraných ekonomických ukazatelích (např. podíl výdajů na VaV na přidané hodnotě vytvořené v jednotlivých odvětvích nebo podíl zaměstnanců VaV na celkovém počtu zaměstnanců). V tabulkové části přibylo i několik nových tabulek s údaji o nákupech a v případě vládního a vysokoškolského sektoru i prodejích služeb VaV.

 

Cílem druhé publikace je poskytnout čtenářům podrobné údaje o financování výzkumu a vývoje v České republice ze státního rozpočtu podle socioekonomických cílů. Na rozdíl od výše zmíněného Ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01 zaměřeného na ekonomické subjekty provádějící VaV, tato statistika vychází z administrativních datových zdrojů a poskytuje pohled z hlediska poskytovatelů finančních prostředků na VaV ze státního rozpočtu.

 

Oproti minulému roku obsahuje publikace především rozsáhlejší tabulkovou část nejen s údaji za rok 2014, ale u hlavních ukazatelů i v časové řadě za roky 2000 až 2014.

 

Kromě výše zmíněného členění podle socioekonomických cílů jsou v publikaci údaje o státních rozpočtových výdajích na VaV (anglický název: Government Budget Appropriations for Research and Development – GBARD) k dispozici i v třídění podle typu této podpory, hlavních poskytovatelích a příjemcích.

 

Věříme, že Vám tyto statistické údaje poskytnou řadu cenných informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte kontaktovat příslušného pracovníka ČSÚ níže ve vizitce (Martin Mana).

 

 

 

 Martin MANA

 

 Ředitel odboru statistik rozvoje společnosti -

Statistiky VaV, ICT, inovací, vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

 

 T +420 2 7405 2369; E martin.mana@czso_cz

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

 Na padesátém 81; 100 82 Praha 10
 http://www.czso.cz

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.