Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko Rekonstrukce státu k zákonům projednávaných na mimořádné schůzi Sněmovny

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu, jehož partnerem se stala v březnu loňského roku i AMSP ČR, se ohrazuje proti účelovému tvrzení, že expresní projednávání “rekonstrukčních” zákonů vychází vstříc našim požadavkům. U složitých norem, jako je zákon o státní službě, je krajně rizikové připravovat klíčové pasáže novely teprve pozměňovacími návrhy v parlamentních výborech.

rekonstrukce_st__tu2.jpg

Doporučení Rekonstrukce státu k novelizaci zákona o státní službě:


Za vzniklé situace považujeme za zásadní, aby koaliční strany představily konkrétní postup při dopracování zákona. K projednání novely by měly být přizvány i opoziční strany. Mělo by dojít ke zpracování analýzy finanční náročnosti a vytvoření konkrétního plánu implementace zákona. Koaliční strany by měly připravit a podpořit jediný komplexní pozměňovací návrh, aby ve třetím čtení nedošlo k nepřehlednému „cupování“ novely individuálními pozměňovacími návrhy.

Rekonstrukce státu hned po volbách doporučila politickým stranám, aby ustavily pracovní skupinu ze zástupců stran a odborníků, která by novelu dopracovala. Je zavádějící tvrdit, že by na expresní přijetí zákona tlačila Rekonstrukce státu nebo jej vyžadovala  Evropská komise.

 

Dílčí doporučení:

  • K zákonu je potřeba připravit chybějící analýzu finanční náročnosti, která by například umožnila reálné nastavení platových podmínek pro úředníky.

  • K zákonu musí vláda připravit důkladnou implementační strategii, která stanoví na přechodné období několika let, jak bude zákon uváděn v praxi a mj. zajistí, aby v přechodné době mohli do státní správy přijít jednak kvalitní úředníci, kteří státní správu v uplynulých letech opustili, i noví profesionálové.

  • Vláda musí předložit konkrétní návrh mechanizmu odměňování úředníků, které by správně mělo být závislé na výkonu a nikoliv na loajalitě k politické moci. Návrh by měl jednak motivovat kvalitní odborníky pro práci ve veřejné správě, jednak bez něj není možné kalkulovat finanční náročnost zavádění zákona.

  • Jmenování úředníků po dohodě ministra a generálního ředitele státní služby považujeme za přípustné pouze na nejvyšší úrovni. Z návrhu novely je proto potřeba odstranit pasáž, která ponechává jmenování všech (i nižších) vedoucích úřednických funkcí (vedoucí oddělení až ředitel sekce) ministrem.

  • Současný návrh zavádí šestileté funkční období pro generálního ředitele státní služby a možnost bezdůvodného odvolání vládou se souhlasem prezidenta. Jako druhý ústavní orgán doporučujeme místo prezidenta spíše Senát, na němž není vláda závislá.

  • Zákon by měl zavést jednotnou metodiku pro hodnocení práce úředníků a dát úředníkům možnost obrany proti nesprávnému nebo politicky motivovanému hodnocení ze strany nadřízeného (odvolací mechanizmus) a umožnit ochranu whistleblowerů.

  • Zákon by měl být konzultován s opozicí, protože jde o systémovou změnu celého fungování státní exekutivy.


Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu zákona o registru smluv
:


Návrh zákona o registru smluv považujeme za kvalitní a doporučujeme jeho další projednávání. Doporučujeme uspořádat pracovní seminář poslanců a odborníků, který by se věnoval dvěma bodům, o kterých se v souvislosti se zákonem vede debata, a sice právním důsledkům tzv. sankce neplatnosti a také dopadu zákona na právnické osoby ovládané státem a samosprávami. Na základě našich dosavadních analýz nicméně předpokládáme, že zásadní úprava návrhu nebude potřeba. Zdůrazňujeme, že většina námitek vychází z neznalosti připravené právní normy.

 

Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu novely Ústavy:


U novely Ústavy rozšiřující kontrolní pravomoci NKÚ vznikla kontroverze, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Problém vznikl tím, že současný návrh zákona reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti. Toto řešení odpovídá i bodům v prohlášení Rekonstrukce státu. Z odborného hlediska Rekonstrukce státu podporuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu, jak doporučuje i Limská deklarace. Nad touto otázkou by měla být zahájena debata ve výborech za přítomnosti zástupců NKÚ. Pro širší kontrolu obcí a měst je potřeba souhlas Senátu, který nemůže při změně Ústavy Sněmovna přehlasovat.

 

Pokud politické strany i v Senátu podpoří kontrolu obcí a krajů v plném rozsahu, lze současný návrh upravit tak, aby ambicióznější cíle splňoval.

 

Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu novely jednacího řádu:


Také u novely jednacího řádu doporučujeme umožnit další projednávání návrhu.


Novela změny jednacího řádu PSP musí umožnit dohledatelnost poslance za konkrétním návrhem, což v současné době není. Doporučení Rekonstrukce státu je:

1.   Absolutní zákaz přílepků (viz případ zákona o VZ, který byl přílepkem zákona o
      surových diamantech). Takovéto přílepky jsou možné pouze v ČR, na Slovensku a v USA.

2.   Důsledná politická odpovědnost jednotlivých poslanců, tzn. pořizování záznamů z veřejných
       jednání výborů.

3.   Prodloužení obecné lhůty mezi 2. a 3. čtením zákonů z dnešních 72 h na 14 dní
      (ve výjimečných případech připustit dobu kratší). V praxi to znamená, že jde velmi často o
      80-90 stran komplikovaného textu s odkazy na paragrafy, a ani poslanci, ani média, ani
      předkladatel nejsou schopni posoudit v tak krátké době dopady.

4.   Stejně tak Důvodová zpráva by měla být širší vč. zmapování protikorupčních rizik.

 

Podrobné aktualizované informace k jednotlivým zákonům najdete zde:

 

Další informace a kontakt na experty Vám rád poskytne
Nikola Hořejš
nikola.horejs@frankbold_org
+420 775 270 214

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.