Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko AMSP ČR k záměru MF na zavedení režimu odložení povinnosti přiznat DPH při zaplacení

Pokud si daňový subjekt bude moci vybrat, kterou variantu pro přiznání DPH bude používat, nemáme připomínek (nechť zůstává na volbě podnikatelského subjektu, v jakém režimu bude podnikat). Pokud režim nebude dobrovolný, jsme zásadně proti. Obě varianty však přinesou další nárůst administrativní zátěže (zvýšená náročnost na evidenci, vyšší chybovost při zpracování přiznání DPH-nesprávná informace o typu plátce) a zvýšení nákladů malých a středních podniků na úpravu softwaru.

Komentář:

Tento způsob uplatňování DPH by byl pro řadu společností velmi nevýhodný a v praxi velmi těžko realizovatelný, a to z následujících důvodů:

  1. Podnikatelé, kteří si tento systém zvolí, budou diskriminováni ostatními podnikateli, kteří tento systém nebudou uplatňovat, protože s nimi nebudou obchodovat z důvodu, aby si nekomplikovali život při uplatňování DPH na vstupu.
  2. Možnost odvést DPH na výstupu až z uhrazených daňových dokladů je dána pouze firmám s obratem do 10 mil.Kč. Společnosti s obratem nad 10 mil.Kč tuto možnost mít nebudou  a i nadále budou muset odvádět DPH na výstupu ze všech vystavených daňových dokladů.
  3. Rozlišit plátce-dodavatele zapojené do režimu s nárokem na odpočet po zaplacení a plátce-dodavatele nezapojené do režimu a s nárokem na odpočet při obdržení daňového dokladu znamená značný zásah do účetního systému firem.Těžko si představit, jak hlídat měsíc, ve kterém byl doklad uhrazen a až v tomto měsíci pak uvádět doklad do evidence DPH. Při tomto režimu by došlo zcela k oddělení účetní evidence pro daň z příjmů od evidence DPH. Pro řádně vedené účetnictví musí být doklady účtovány bez ohledu na úhradu do období, s nímž věcně a časově souvisí. Vzhledem ke skutečnosti, že v systému SAP je velmi pečlivě kontrolována správnost DPH na stav účtu 343 v účetnictví, musel by být systém SAP upraven o vytvoření nové rutiny, která by trvale upravovala účet 343 o položky, které nebyly dosud v nároku uplatněny. Znamenalo by to značnou finanční investici do úpravy účetního systému a dle našeho názoru by inventura uvedeného účtu byla téměř nemožná.

Doporučujeme zároveň otevřít otázku rozhodného okamžiku doručení. Mnohem větší přínos by mělo zrušení administrativní zátěže vyplývající z již v letošním roce zavedené evidence pro účely DPH - datum doručení jako rozhodný okamžik - a doporučujeme vrátit se k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.