Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko AMSP ČR k novele ŽIVNOSTENSKÉHO zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo novelu živnostenského zákona, jehož hlavní změnou je jednak ukládání a evidence elektronických dokumentů souvisejících s vedením živnostenské agendy v datovém úložišti živnostenského rejstříku a jednak změna v uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku. 

Jakkoli nelze plně souhlasit s deklarovanými důvody přispívající ke zvyšování počtu živnostenských oprávnění (jako například dostupnost finančních a jiných podpor adresovaných podnikatelům, popř. zlepšování právního prostředí pro podnikatele), je nesporné, že navrhovaná změna by mohla přispět ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Jde v podstatě o využití technologických možností, jež máme k dispozici již řadu let, a uvedené změny tedy bylo možno realizovat již dříve. 

 

Provedená technická úprava živnostenského rejstříku umožňuje mimo jiné ukládání různých dokumentů, jako např. výpisu z evidence trestů či dokladu o odborné způsobilosti pro provozování živnosti, v datovém úložišti živnostenského rejstříku. V případě, že to umožní rovněž právní úprava, podnikatel v budoucnu již nebude muset obecnímu živnostenskému úřadu znovu dokládat ty listiny, které budou převedeny do digitální podoby (oskenovány) a které budou uloženy v datovém úložišti živnostenského rejstříku (a údaje v těchto listinách obsažené zůstanou beze změny). Je to záležitost, po které podnikatelská veřejnost již dlouho volá.

 

V informačním systému  živnostenského rejstříku jsou evidovány, ukládány a následně zveřejňovány údaje o podnikatelích, kteří získali živnostenské oprávnění (jak fyzické, tak právnické osoby). Za tímto účelem jsou rovněž přebírány informace z jiných informačních systémů veřejné správy, jako je obchodní rejstřík, evidence obyvatel nebo základní registry. V současné době jsou údaje o podnikatelích a jejich živnostech vedeny ve veřejné části živnostenského rejstříku i poté, co zmíněným osobám zaniklo poslední živnostenské oprávnění. Tento stav kritizují jak bývalí podnikatelé, jejichž údaje zůstávají zveřejněny, i když tito již před mnoha lety ukončili svou podnikatelskou činnost, tak i od Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Údaje, jejichž zveřejňování považujeme za nadbytečné, jsou zejména údaje o datu narození či bydlišti podnikatele, neboť za dostačující identifikátor podnikatele je možno považovat adresu místa podnikání nebo adresu sídla.

 

Přijetím navrhované úpravy by mělo dojít jednak k zneveřejnění některých údajů, které jsou v součastnosti veřejné (adresa bydliště a místa pobytu fyzických osob), a jednak všech údajů osob, jimž zaniklo před více než čtyřmi lety poslední živnostenské oprávnění. Čtyřletou lhůtu AMSP považuje za zcela zbytečnou prodlevu v odstranění neaktuálních informací, přesto jde o zlepšení současného stavu, kdy se předpokládá časově neomezené zveřejňování údajů týkajících se podnikatelů.

 

Navrhovaná novela sice neřeší problematiku ochrany dat podnikatelů komplexně, přesto však dochází k vítané změně i k omezení administrativní zátěže.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.