Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko AMSP ČR k návrhu právní úpravy MPSV pro zavedení protikrizového opatření „KURZARBEIT“ (nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti „Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti)

AMSP ČR vítá zavedení tohoto opatření, které se velmi osvědčilo v Německu v době krize k udržení životaschopnosti zejména malých a středních firem s propadem zakázek. Česká úprava kurzarbeitu (KA) navržená ze strany MPSV však dle názoru AMSP ČR má dvě zásadní slabiny, a to: 1) administrativní náročnost a 2) spouštěcí mechanismus a jeho zdlouhavost, která může být pro malé a střední podniky fatální.

Při připomínkování dokumentu MPSV jsme si kladli tyto otázky a reagovali v připomínkovém řízení přímo se zkušenostmi  firem z praxe:

a)    AMSP ČR především zajímalo, jak KA funguje v Německu, zda tam jsou stejné podmínky, čili opsali jsme něco, co je už vyzkoušeno praxí, anebo zda je to zase nějaká „česká úprava“?
Ačkoli nemáme k dispozici kompletní legislativní úpravu německého KURZARBEITU (KA), jde bohužel evidentně o českou úpravu - například z hlediska ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK: sama o sobě je klasická žádost poměrně hodně obsáhlá (protože jde o kategorii „nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“, vyžadují se některé doklady, jež jsou však v případě KA bezpředmětné) + navíc je tam dalších 7 bodů (některé z nich, pravda, odůvodněně. Některé méně - viz níže). Jde skutečně o velkou administrativní zátěž, jenž je i z časového hlediska nepříznivá (shromáždění podkladů - na některé doklady mají úřady lhůtu 30 dnů.., schvalovací proces atd.). 

b)    Náhrady se budou vyplácet zpětně, což může být pro firmy problém, termín je 10/ resp. max.30 dní. Cash flow byl, ostatně, největším problémem většiny firem v krizových letech 2008-9.

c)    Náhrada mzdy je rozdělena 50%:50% stát a zaměstnavatel, přičemž max. výše je dvojnásobek minimální mzdy… je to dostačující?
Opět zbytečná česká kreativita. Není to asi úplně málo ani moc (v porovnání), ale ta cesta k příspěvku je trnitá. Navíc předpokládáme, že je to 50% z hrubé mzdy, nejspíš bez odvodů. Jinými slovy - proč to dělat jednoduše, když to jde složitě (z hlediska výpočtu, dokladování, vykazování apod.). Německo: 25% včetně odvodů. Jednoduché, přehledné.

Podnik bude muset doložit svůj strategický plán, výhled na zakázky, aby prokázal, že je životaschopný a tudíž má na příspěvek nárok. Viz dokument MPSV: „Zaměstnavatel bude dále dokládat vnitropodniková opatření, která uplatnil proto, aby se vlastními silami se vzniklou situací vypořádal.“ S tímto se dá souhlasit, měla by být info o tom, jak se s tímto problémem firma pere.

Dále je uvedeno „Pro doložené schopnosti další ekonomické existence může sloužit zejména přehled nasmlouvaných zakázek, výhled na nové trhy, koncepce či strategie dalšího rozvoje apod. Důvodem předložení těchto dokumentů je získání relevantních dokladů k adekvátnímu zhodnocení životaschopnosti podniku.“ Tady vidíme obrovský problém a prostor pro uplatnění "úřední moci", potažmo případně i pro korupci. Notabene, při vší úctě k úředníkům se nedomníváme, že jsou schopni kvalifikovaně posoudit právě výhled na nové trhy, funkční strategii či užitnou koncepci rozvoje. Pokud by byli, nejspíš by neseděli na úřednické židli.
Za kontroverzní a čistě teoretický požadavek pak považujeme „doklad o nasmlouvaných zakázkách“. Realita roku 2009 nás poučila, že
a/ nasmlouvané zakázky se pochopitelně neplnily (jestliže odvětví je v recesi, pak odběratel zkrátka zboží na základě dlouhodobých smluv není schopen odebrat, týkalo se např. i Škody Auto a dalších renomovaných firem, jež smluvním ujednáním nemohly dostát),
b/ v době nejisté hospodářské situace se žádné nové zakázky dlouhodobějšího charakteru (3 a více měsíců) neuzavíraly.
Je tedy málo reálné žádat po firmách doložení podobných záležitostí. Podnik svou životaschopnost prokázal již jen tím, že se bez pomoci státu v recesi obešel po zmíněnou dobu 15 či více měsíců.
Za hodně problematické totiž považujeme hlavně výchozí bod, a to APLIKACE KURZARBEITU:  „dvě srovnatelná čtvrtletí“ ve smyslu srovnání poklesu HDP
V reálu to totiž znamená, že podniky musí vyčkat minimálně 15 měsíců (spíš však více, na výsledky statistiky se čeká), než stát zjistí, zda jde o „hospodářské obtíže obecného charakteru“, a zda tedy bude či nebude Kurzarbeit (KA) pro firmy dostupný.
!!! => Zde budeme ověřovat, jak KA funguje v Německu (tato přesná info nám zatím schází), ale zdá se nám nepravděpodobné, že by to takto fungovalo i u nich. Jejich KA byl aplikován již v počátcích oné krize, tj. rozhodně nespali 15 měsíců, aby posléze „promnuli očka, a nestačili zírat, co všechno již odnesla voda“.

KURZARBEIT_material_MPSV_pro_RHSD_17.2.2012.doc KURZARBEIT_material_MPSV_pro_RHSD_17.2.2012.doc (63,00 KB)

KURZARBEIT_17.2.2012_stanovisko_UOHS.pdf KURZARBEIT_17.2.2012_stanovisko_UOHS.pdf (246,23 KB
 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.