Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko AMSP ČR k Dunajské strategii

AMSP ČR aktivně sleduje vývoj tohoto strategického materiálu a od března 2011 se účastní připomínkových řízení v rámci pozičních dokumentů České republiky připravovaných Úřadem vlády ČR.

Co je Dunajská strategie?

Dunajská strategie je po Strategii pro Baltské moře, kterou Unie spustila vloni v létě, v pořadí již druhou tzv. makroregionální strategií EU. Sdružuje členské i nečlenské země: Německo, Rakousko, Slovensko, Českou republiku, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Rumunsko, Bulharsko, Moldavskou republiku a Ukrajinu. 

Cílem nejnovější makroregionální strategie EU je pomoci zúčastněným státům čelit společným problémům, např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Jednou z jejích nejdůležitějších priorit zůstává obnovení splavnosti řeky, protipovodňová ochrana nebo hospodářský rozvoj regionu.  Mezi hlavní cíle strategie patří propojení dunajského regionu, ochrana životního prostředí, vytváření prosperity a celkové posílení dunajského regionu. Strategický dokument, který není z časového hlediska nijak vymezen, obsahuje zároveň cíle, které časové omezené jsou. Jedná se například o zvýšení nákladní dopravy po Dunaji o 20 % do roku 2020 nebo zavedení širokopásmového rychlého internetu pro všechny občany EU v tomto regionu do roku 2013. 

Jak se uvádí v dokumentu, strategie by neměla stát za vznikem žádných nových institucí. Jejím hlavním smyslem je, jak již bylo řečeno, posílit koordinaci mezi jednotlivými regionálními hráči. Z tohoto důvodu nebudou na strategii vyčleněný žádné zvláštní finanční prostředky.

Stanovisko AMSP ČR:

Dunajská strategie vznikala konzultacemi mezi zúčastněnými státy v letech 2009-2010, konzultací se zúčastnily jak vládní úředníci, tak občané; hodně se profilovala různá občanská sdružení (především environmentální), která – paradoxně - silně vystupovala proti jednomu ze čtyř pilířů této strategie, totiž posílení dopravního významu Dunaje. Za ČR byli účastni jednání především pracovníci Úřadu vlády ČR. Podle názoru AMSP ČR byl postoj ČR poměrně nevýrazný, což si dovolujeme považovat za nedostatek. Je totiž nepochybné, že zájmem ČR by mělo být posílení dopravní funkce Dunaje, a nejen to: ve světle dopravních zájmů ČR, zájmů energetické bezpečnosti atd., a také ve světle řady evropských dokumentů, by ČR měla projevovat aktivitu ve smyslu přípravy a realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L).

Z tohoto pohledu je zvlášť aktuální pokusit se alespoň o prvou etapu, kterou by bylo připojení plavební jižní Moravy na Dunaj. (Na jižní Moravě jsou podzemní zásobníky zemního plynu, vede tudy kolem Hodonína i plynovod z Ruska. To znamená, že lodní přeprava zkapalněného zemního plynu by mohla dobře navázat na tuto plynovou infrastrukturu. Tato technologie zajistí možnosti dovozu i z jiných teritorií, než je Rusko, například Alžír, Libye, Katar. Tím se sníží závislost na ruských rozmarech.) Ale nejedná se jen o plyn (a ropu) – ČR je jedinou zemí EU-27, která nemá přístup k moři, ať už přímo, nebo kvalitní vodní cestou. To podle některých ekonomů zemi poškozuje o 2 až 5% HDP. Napojení na Dunaj, případně realizace celého vodního koridoru D-O-L tento problém řeší.

Proto jsme za AMSP ČR přesvědčeni, že ČR by měla v rámci Dunajské strategie jednoznačně požadovat:

1)      Rozvoj plavby na Dunaji

2)      Vznik a rozvoj návazných vodních cest, tj. zejména D-O-L (zvláště jeho prvé etapy na jih Moravy), z diplomatického hlediska i slovenský Váh, maďarskou Tisu, na Balkáně Sávu atd.

S ohledem na to, že Dunajská strategie nemá disponovat finančními prostředky (tedy nelze z ní zřejmě nic realizovat), mělo by se alespoň prosadit zpracování Studie proveditelnosti, jak to ostatně předpokládá například rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1473 (2005), nebo usnesení vlády ČR č. 929/2009. 

Náměty AMSP ČR pro zařazení do programu Dunajské strategie zaslané Úřadu vlády ČR naleznete v příloze, obsahují tyto základní body:

  1. Studie proveditelnosti pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe
  2. Detailní řešení trianglu Vídeň-Bratislava-Hodonín
  3. Podpora rekreační plavby na řece Moravě

Viz Stanovisko AMSP ČR k Dunajské strategii Stanovisko AMSP ČR k Dunajské strategii (207,91 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.