Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Spolupráce českých podniků s firmami zemí Visegrádské 4 je pro naši ekonomiku životně důležitá

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uspořádala 24.11.2011 - v rámci své každoroční prestižní akce „Den podnikatelů České republiky“ – mezinárodní setkání šéfů asociací a komor malého a středního podnikání zemí Visegrádské čtyřky. Předsedové a významní představitelé komor a asociací Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, byli doplněni představiteli Ruské hospodářské a průmyslové komory, setkání se zúčastnila rovněž pověřená presidentka největší Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků UEAPME, Gunilla Almgren ze Švédska.

Hlavním tématem setkání asociací V4 byla dohoda vzájemné koordinace kroků při prosazování zájmů podnikatelů visegrádských zemí vůči Evropské komisi. Podnikatelské prostředí je čím dál více ovlivňováno zákony a vyhláškami pocházející z dílny EU a u více jak 50% opatření dotýkajících se podnikání, je Česká republika již jen zprostředkovatelem. Aktivní lobbing na úrovní evropských asociací, zejména UEAPME, nabývá tedy v posledních letech na významu.

 Hlavní závěry ze zasedání presidentů asociací a komor V4:

  • intenzivní tlak na státní agentury (obdoba CzechTrade) v rámci podpory klíčových odvětví, zejména potom nových oborů s vyšší přidanou hodnotou
  • bezprostřední diskuse s finančními institucemi V4 se státní účastí, týkající se vytvoření komfortních podmínek pro úvěrování a pojišťování exportů do zemí V4, včetně zrychleného ratingu
  • zahájení komunikace o společném registru dlužníků podniků V4
  • návrh na společný projekt průzkumu klíčových témat malého a středního podnikání v zemích V4
  • vytvoření národních nástrojů podpory podnikání přeshraničního charakteru v hraničních zónách V4
  • jednotné prosazování podnikatelských zájmů V4 v rámci EU (zejména prostřednictvím UEAPME)
  • participace na společných projektech klastrů, podporovaných strukturálními fondy

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a současně Vice- President UEAPME Karel Havlíček k setkání uvedl: „Spolupráce našich podniků s firmami tzv.V4 je pro naší ekonomiku životně důležitá. Téměř pětina našich vývozů směřuje do zemí V4, sedmina veškerého dovozu do ČR je naopak z těchto destinací dovážena.Životně důležité pro naše podnikatele je malé přeshraniční podnikání v oblasti drobných služeb, maloobchodu a řemesel“. Zcela zásadní jsou destinace V4, zejména potom Slovensko a Polsko pro střední české výrobce.

Tak jako se dříve evropští producenti dívali na mapu svých zemí a penetrovali různé regiony svými výrobky, tak je nezbytné dívat se dnes na mapu Evropy. Země V4 jsou pro Českou republiku prvním a logickým  krokem“, dodává Gunilla Almgren, pověřená prezidentka UEAPME Brusel.

Pro podniky zemí V4 je současně signifikantní jejich závislost na vývoji německé ekonomiky, kam směřuje většina jejich exportů, země V4 mají tudíž i podobný hospodářský vývoj. Stejně tak jsou ale tyto země stále svázány společnými zájmy v Rusku, kde mají malé a střední firmy dlouhodobé obchodní pozice.

Fotogalerie


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.