Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Registrujte se bezplatně na praktický workshop "Strategie pro vaši firmu – jak ji vytvořit?"

Zveme Vás na workshop unikátního mezinárodního projektu na podporu malého a středního podnikání, kterého se AMSP ČR účastní jako partner. Za podpory švédského know-how a evropských dotací přinese českým firmám vzdělání v oblasti strategického řízení malých a středních podniků.  Workshop proběhne hned ve třech městech - v Praze, Brně a Bratislavě. 

  • Naučte se jak efektivně postupovat při stanovení strategie vaší firmy na základě praktické metodologie strategického řízení.
  • Získejte 1 hodinu bezplatných konzultací při tvorbě vaší strategie, během jara 2015.
  • Workshop pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních firem, rodinných firem, a začínající podnikatele.
  • Účast zdarma, financováno z evropského projektu na podporu strategického řízení v malých a středních firmách.

pruh_1_Mendelova_univerzita.png
Program workshopu

Čas

Program

9.30 – 10.00

Registrace účastníků

10.00 – 12.00

Jak postupovat při stanovení strategie malé a střední firmy? – Část 1

(v rámci bloku 10 min. přestávka)

12.00 – 12.30

Polední přestávka (občerstvení)

12.30 – 13.30

Jak postupovat při stanovení strategie v malé a střední firmy? – Část 2

13.30 – 13.45

Přestávka

13.45 – 15.45

PRAXE:

Ukázka strategie úspěšné české firmy s dvacetiletou historií, stanovené a od roku 2011 realizované podle představené metodologie.

(v rámci bloku 10 min. přestávka)

15.45 – 16.00

Informace o novém bezplatném výukovém portálu na podporu strategického řízení v malých a středních firmách.

od 16.00 

Diskuze k praktickému postupu při stanovení a realizaci strategie.

 pruh_2_Mendelova_univerzita.png 
Vybere si jeden ze tří možných termínů a míst konání workshopu!

Místo konání 

Termín konání

Adresa konání workshopu

Praha

8.1. 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00  Praha 8 (Karlín) 

Brno

20.1.2015

Mendelova Univerzita

Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno

Budova Q

Bratislava

10.2.2015

Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

V případě dotazů můžete kontaktovat A. Hanzelkovou na tel. +420 775 958 733.


Závaznou registraci na libovolný workshop proveďte ZDE.Vyučující

Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA

hanzelkova.jpg 

Alena Hanzelková 14 let působí na pomezí akademické a firemní sféry, zaměřuje se na strategický management malých, středních a rodinných firem, a strategický marketing. V letech 2004–2013 pracovala na BIBS – vysoké škole, se zodpovědností za řízení britských VŠ programů a PR. Absolvovala University of Jyväskylä, Finsko (PhD), Ekonomicko-správní fakultu MU v Brně (Ing.) a Nottingham Trent University na BIBS – vysoké škole (MBA).

Daniel Jesenský, MSc., MBA, PhD

jesensky.jpg 

Daniel Jesenský již 20 let aktivně řídí vlastní firmy v sektoru malých a středních firem. Kromě souč asné pozice jednatele společnosti DAGO také působí jako prezident středoevropské pobočky svě tové marketingové asociace POPAI. Zároveň působí v České marketingové společ nosti a v marketingovém institutu na Vysoké škole ekonomické jako člen hlavního výboru. Od roku 2009 vyučuje na katedrách marketingu Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Působí jako č len vědecké rady na Fakultě multimediální ch komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


Informace o projektu, v rámci kterého jsou workshopy organizovány

Název projektu

Education in Strategic Management for SMEs managers/owners

www projektu

www.strategy4smes.cz

Základní popis projektu

Projekt Leonardo da Vinci – transfer inovací, zaměřený na vzdělávání majitelů a manažerů malých a středních firem ve strategickém řízení.

Číslo projektu

CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004

Partneři projektu

 

Mendelova Univerzita v Brně (ČR)

www.mendelu.cz

Jönköping International Business School (Švédsko)

www.jibs.se

Vysoká škola manažmentu (Slovensko)

www.vsm.sk

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ČR)

www.amsp.cz

Asociace POPAI Central Europe (ČR)

www.popai.cz

lifelong_lerarning_programme_1.jpg 

Projekt „Education in Strategic Management for SMEs managers/owners“, Leonardo da Vinci, CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004. Tento projekt byl realizován

za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Projekt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise

neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Těšíme se na Vás!Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka
AMSP ČR-Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR
Těšnov 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 223 273
tel. sekr.: 222 246 404
mob. sekr.: 733 722 512
fax: 222 241 553
e-mail: svobodova@amsp_cz   
web: www.amsp.cz

 

Unikátní průzkumy AMSP ČR o názorech podnikatelů naleznete zde:www.amsp.cz  

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Aktuálními tématy jsou podnikání RODINNÝCH FIREM a největší projekt Asociace SVOU CESTOU-young business. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních  nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu", unikátního projektu "HSBC grant pro exportéry", dále "Exportní ceny DHL UNICREDIT" a soutěže "Ocenění českých podnikatelek" a dalších. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. 

pruh_LOGA_Partneri_projektu_Mendelova_univerzita.png


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.