Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Reforma 2013 – zdanění fyzických osob

Ministr financí představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

V rámci reformních kroků dojde ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci budou moci nově využít výdajový paušál ve formě slevy na dani, která zohlední jejich výdaje na dosažení příjmů. Do reformy se promítají priority vlády jako podpora vědy a výzkumu či dobrovolné solidarity a také snižování zdanění práce, které je v České republice jedno z největších ze skupiny vyspělých zemí.

První fáze reformy bude účinná od 1. 1. 2013, aby se daňová správa i poplatníci  mohli dostatečně připravit na novou legislativu. Výjimku tvoří zvýšení odvodové zátěže loterijních společností, kde je navrhována účinnost od 1. 1. 2012. Účinnost od roku 2013 je spojena s fungováním Jednoho inkasního místa, kde si poplatník bude moci vyřídit veškerou odvodovou agendu, kterou nyní vyřizuje u pěti různých správců odvodů.

Zdanění fyzických osob

Základní sleva na poplatníka zůstane na úrovni roku 2010 (tj. 24.840 Kč), bude se však poskytovat pouze poplatníkům s příjmy do výše 4násobku průměrné mzdy. Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o 1.800 Kč (a to už od roku 2012), maximální výše daňového bonusu stoupne z 52.200 Kč na 60.300 Kč. Ostatní slevy zůstanou nezměněny.

Dojde ke změnám v oblasti podpory bydlení. Pro stávající smlouvy a smlouvy uzavřené do 31. 12. 2011 platí, že odpočet úroků od základu daně FO bude omezen max. částkou 150.000 Kč (v současnosti max. 300.000 Kč). Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2012 již nebudou mít žádnou výhodu odpočtu úroků. Státní příspěvek na stavební spoření zůstane zachován ve výši max. 2.000 Kč.

Zdanění závislé činnosti

Sazba daně z příjmů fyzických osob stoupne z 15 % na 19 %, současně však bude zrušen institut superhrubé mzdy a daň se bude počítat z hrubé mzdy. Reálně tedy zdanění mírně klesne. Zároveň však vzrostou odvody na zdravotní pojištění z 4,5 na 6,5 %, strop pro odvod zdravotního pojistného bude ve výši 6násobku průměrné mzdy. Sazba sociálního pojištění zůstane ve výši 6,5 %, strop pro odvod sociálního pojistného bude ve výši 4násobku průměrné mzdy.

Dojde ke sjednocení základů – pro daň i pojistné to bude hrubá mzda.

Pro zaměstnance bude zavedena roční sleva ve výši 3.000 Kč, která zohledňuje jejich výdaje na dosažení příjmů. Je myšlena jako kompenzace za zrušení osvobození zaměstnaneckých benefitů (stravenky, režijní jízdenky, firemní ubytování…).

V oblasti odvodů zaměstnavatelů dojde k zjednodušení – sociální a zdravotní pojištění bude nahrazeno 32% daní z úhrnu mezd. Jejím základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Tato daň bude zastropována na 4násobku průměrné mzdy násobené počtem pracovníků.

Zdanění OSVČ

Sazba daně z příjmů fyzických osob stoupne z 15 % na 19 %. Základem pojistného bude 100 % hrubého zisku (nyní 50 %), minimální sazba sociálního pojistného bude stejně jako u zaměstnanců činit 6,5 % (nyní 29,2 %), sazba zdravotního pojistného 6,5 % (nyní 13,5 %). OSVČ bude osvobozena od daně z úhrnu mezd (za sebe).

Výdajové paušály zůstanou v současné výši 40, 60 a 80 %. Zároveň se sníží výše obratu pro povinnou registraci k DPH z 1.000.000 Kč na 750.000 Kč.

 Zdroj: MF ČR, 29.4.2011


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.