Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Publikace o významu technických norem – pro spotřebitele, drobné podnikání, pro všechny

Pro Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS) je téma podpory zapojování spotřebitelů do procesů technické normalizace velmi důležité a vlastně prioritní již po řadu let. Toto úsilí přináší (doufáme) i své ovoce.

Před několika lety se nám podařilo založit obecně prospěšnou společnost Kabinet pro standardizaci (http://www.top-normy.cz/kabinet-pro-standardizaci.php), která má toto poslání jako svoji misi, mandát. Dnes krátce představujeme několik publikací vydaných SČS (http://www.konzument.cz/), které zdůrazňují význam norem a procesů infrastruktury kvality ((posuzování shody, certifikace, akreditace, metrologie, dozor nad trhem aj.).

Mezinárodní normy pro nás všechny je publikace zaměřená na zviditelnění mezinárodní normalizace, jejíž produkty (normy ISO/IEC) jsou používány globálně. Veliký podíl mezinárodních norem je používán i jako normy evropské. Tiskovina přibližuje účel zavádění norem a jejich vztah k legislativě. Stěžejní částí je ovšem stať, ve které jsou uvedeny nejrůznější příklady využití mezinárodních norem v praxi, a sice v obchodu, v turistice, při úspoře energií, ale i v souvislosti s pitnou vodou nebo bezpečností potravin.

Kvalita života pro všechny? Za pomoci technických norem! je publikace cílená na skupinu zdravotně postižených osob, resp. na to, jak jsou pro tuto skupinu normy důležité, často nezbytné. V první řadě je čtenář seznámen se zásadami Konstrukce pro všechny. Jsou to např. jednoduché a intuitivní využití, vnímatelné a srozumitelné informace nebo nízká fyzická námaha. V  textu jsou pak uvedeny příklady, kde koncept Konstrukce pro všechny nachází uplatnění v praxi, anebo by ho nacházet mohl a měl, a v čem vlastně tento přístup spočívá. Jedná se například o usnadnění používání domácích spotřebičů pro starší a handicapované, přístup do budov, asistenční produkty pro osoby s postižením zraku, podávání informací a další.

S technickou normou k úspěchu na trhu a v podnikání je publikace zaměřená na malé a střední podnikání. Proč je pro drobné podnikatelé důležité či prospěšné technické normy používat? Proč a jak se zapojovat do vývoje norem? Jaké jsou překážky zapojení do technické normalizace? Jak získat normy v tištěné či elektronické podobě? – Odpovědi na tyto a další otázky obsahuje právě tato publikace.

Všechny publikace jsou volně dostupné na http://www.konzument.cz/publikace/mimo-edice.php a do vyčerpání zásob můžeme poskytnout v tištěné verzi.

Vydáváme samozřejmě mnoho dalších tiskovin, včetně atraktivního zaměření na kvalitu potravin aj. Všechny jsou k dispozici na stránkách SČS.

Pro spotřebitele je velmi důležité, aby normy byly široce používány ve výrobě i obchodu, tedy zejména MSP. Proto se snažíme a nadále budeme snažit v této věci s MSP spolupracovat.

Ing. Libor Dupal a  Ing. Aleš Jankech (normy@regio_cz).


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.