Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekty

1 2 3   Následující   ››

Projekt „Pojďme se rozvíjet“

Pondělí, 28. srpen 2017

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE - Moldavská republika "Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit"

Středa, 24. květen 2017

AFT_Logo_3_Final_Out.png V rámci širokých mezinárodních aktivit Asociace od začátku května realizuje nový projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt je financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a spadá do programu „Aid for Trade“. Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci z loňského a předloňského roku, kdy byly s moldavskou stranou realizovány projekty zahraniční rozvojové spolupráce na podporu rodinného podnikání a na liberalizaci moldavského obchodu. Rozvojovým záměrem nynějšího projektu je zejména poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně. Jako hlavní cíle projektu byly stanoveny: posilování role MSP a pronikání MSP na zahraniční trhy.

Projekt "ROK VENKOVA 2017 – Trvale udržitelný rozvoj regionů České republiky"

Čtvrtek, 11. květen 2017

rv_maly1.png Projekt Rok venkova 2017 si vytyčil jako svůj hlavní cíl vytvoření tzv. „systému integrované podpory podnikání v obcích“, přičemž za nejdůležitější prvek můžeme spatřovat účinnou podporu trvalé udržitelnosti života na venkově prostřednictvím podpory podnikatelského ruchu v malých obcích a tím posílení celkové vyváženosti a nezávislosti tuzemské ekonomiky.

Projekt na podporu podnikatelského rozvoje s evropskou dimenzí (E.D.E.D.)

Sobota,  1. říjen 2016

Projekt, nazvaný Entrepreneurial Development with European Dimension (E.D.E.D.), cílí na podporu spolupráce mezi Tureckem a Evropskou unií. Konkrétně se zaměřuje na ustanovení silných vazeb a kooperaci v oblastech podnikání a průmyslového rozvoje, které mají na rozvoj vztahů mezi Tureckem a státy Evropské unie velký vliv. 

Projekt „Posílení kapacit při liberalizaci obchodu a při přístupu na trh EU“

Středa,  7. září 2016

A4T2_logo2_1.png V rámci mezinárodních aktivit Asociace přibyl na začátku května 2016 nový projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spadá do programu „Aid for Trade“ a navazuje na úspěšnou spolupráci z loňského roku, kdy byl s moldavskou stranou realizován projekt zaměřený na podporu rodinného podnikání. Rozvojovým záměrem současného projektu je zejména poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v přechodném období před jejich eventuálním vstupem do EU.

Posílení profesních kontaktů malých a středních podniků v oblasti duálního vzdělávání v zemích V4

Úterý, 12. duben 2016

Hlavním cílem tohoto projektu je uspořádat workshop v každé zemi v rámci Visegrádcské čtyřky, a to v různých oborech a profesích. Obory, které budou v rámci tohoto projektu zahrnuty a jsou následující: kovoprůmysl (Maďarsko), stavebnictví (Polsko), dřevozpracující průmysl (Slovensko) a sklářství (Česká republika).

Projekt „Vzdělávání pro mladé podnikatele založené na případových studiích – ENTREPRENEURS 7x21“

Pondělí,  4. leden 2016

Od podzimu 2015 je AMSP ČR členem projektového konsorcia zabývajícího se vývojem vzdělávacího programu pro mladé lidi - potenciální nebo začínající podnikatele. Asociace svou aktivní účastí na tomto projektu navázala na dosavadní široké spektrum aktivit souvisejících s podporou podnikání mladých lidí zastřešených zejména pod hlavičkou vlastního projektu Svou cestou – Young Business. 

Česká republika inspirací pro nové země přistupující do EU

Pátek, 20. listopad 2015

Gruzie i Moldavsko mají za sebou velmi pohnuté osudy. Poslední roky ale ukazují, že mají potenciál stát se ekonomikami, které jsou schopné se připojit ke společnému trhu Evropské unie. Asociační dohoda s nimi již byla podepsána, a AMSP ČR monitoruje potenciál pro český byznys v těchto zemích.

Projekt „Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice“

Úterý, 20. říjen 2015

a4tlogo_1.png V rámci našich mezinárodních aktivit v současné době realizujeme projekt české zahraniční rozvojové spolupráce koordinovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu „Aid for Trade“, nazvaný Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice. Projekt zapadá do konceptu celkové podpory rodinného podnikání, které AMSP ČR prosazuje v rámci vlastního projektu Rodinná firma.

Projekt "ROK ŘEMESEL 2016"

Středa,  7. říjen 2015

ROK_REMESEL_RGB_2_1.jpg Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašuje rok 2016 jako ROK ŘEMESEL. Navazujeme tím na naši dlouhodobou aktivitu Fandíme řemeslu, v rámci které za partnerství Komerční banky systematicky zviditelňujeme jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny. Rok 2016 bude v tomto směru zcela výjimečný a za podpory rozhodujících institucí a médií v ČR představíme na desítkách akcí řemeslo jako klíčový nástroj pro udržení obslužnosti regionů i zajímavou volbu pro mladou generaci.

Czech Business Weekend in New York

Sobota, 26. září 2015

Ve dnech 25.-27. září 2015 bude New York více než kdy jindy spojen s českým malým a středním podnikáním. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v hlavní metropoli světového byznysu představí za účasti nejvyšších státních představitelů a státních institucí úspěšné české podnikatelské projekty a rozjede zatím největší kampaň pro podporu vzájemného obchodování a investic.  

Projekt MEOHUB

Sobota, 26. září 2015

Projekt MeoHub byl založen na podporu expanze malých a středních podniků na americký trh. Definuje největší bariéry expanze a odstraňuje je. Tento projekt je unikátní v tom, že v pozadí projektu je silná a úspěšná společnost Meopta – Optika, s.r.o., jejíž zkušenosti z velmi úspěšné expanze několika produktů na americký trh mohou partnerské firmy využít.

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Úterý, 23. červen 2015

Práce s mladými lidmi, „novou podnikatelskou krví“ je jednou z hlavních priorit Asociace v posledním období. Právě proto není žádným překvapením, že jsme se na základě laskavé nabídky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem rozhodli zapojit do projektu poskytujícího východiska pro zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj jejich znalostí a dovedností vč. tzv. soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě např. založení živnosti. 

Trojúhelníky kooperativního učení v rámci odborného vzdělávání: Použití kooperativního učení pro podporu zapojení zaměstnavatelů (Trojúhelníky VoCOL)

Pondělí, 23. březen 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je jedním z českých partnerů evropského projektu realizovaného v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, nazvaného Vocational Cooperative Learning Triangles (VoCOL Triangles). Cílem projektu je návrh a implementace takových kooperativních učebních metod, které budou atraktivní a relevantní pro odborné vzdělávání a přípravu.

Zlepšování zaměstnatelnosti mladých lidí prostřednictvím duálního odborného vzdělávání

Čtvrtek,  5. březen 2015

Výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti duálního odborného vzdělávání mezi organizacemi zastupujícími malé a střední podniky v zemích Visegrádské čtyřky v rámci jednodenní konference v Budapešti.

1 2 3   Následující   ››

Nahoru

Kalendář akcí

« 2022 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.