Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekt „Vzdělávání pro mladé podnikatele založené na případových studiích – ENTREPRENEURS 7x21“

Od podzimu 2015 je AMSP ČR členem projektového konsorcia zabývajícího se vývojem vzdělávacího programu pro mladé lidi - potenciální nebo začínající podnikatele. Asociace svou aktivní účastí na tomto projektu navázala na dosavadní široké spektrum aktivit souvisejících s podporou podnikání mladých lidí zastřešených zejména pod hlavičkou vlastního projektu Svou cestou – Young Business. 

Jedná se o projekt realizovaný v rámci a spolufinancovaný ze zdrojů komunitárního programu ERASMUS+, konkrétně oblasti Klíčové akce 2 - Strategických partnerství pro segment vzdělávání dospělých. Jak již bylo řečeno, zapojení se do tohoto projektu plně spadá do celkové koncepce podpory mladých podnikatelů, kterou má Asociace jako jednu ze svých základních priorit. 

logo_Erasmus_.png

Projekt bude realizován v období do 30. 9. 2017, kdy budou uvolněny všechny finální výstupy projektu k volnému použití. Vedoucím partnerem je organizace z rumunského Temešváru a dalšími členy projektového týmu jsou organizace z Itálie, Litvy, Polska a Španělska. 

Z hlediska vlastního obsahu a zaměření projektu se bude jednat o vytvoření vzdělávací metodiky působící na rozvoj hlavních, nejdůležitějších kompetencí (vybráno bylo 7 oblastí) důležitých pro úspěšné zvládnutí „podnikatelského řemesla“ a pro rozvinutí schopnosti přizpůsobit se neustále se měnícímu ekonomickému prostředí. Dalším výstupem bude zpracování souboru 21 inspirativních, reálných případových studií demonstrujících příklady podnikatelské dobré praxe a příkladného aplikování manažerských, podnikatelských kompetencí v reálných situacích a případech, s cílem inspirovat a stimulovat mladé lidi k podnikavosti a podnikání celkově.

Projekt číslo: 2015-1-RO01-KA204-015022

logo_E7x21.png


Případové studie

Středa,  9. srpen 2017

Případové studie jsou druhým hlavním výstupem projektu ENTREPRENEURS 7x21 a jsou k dispozici v češtině a dalších 6 jazycích na e-learningové platformě projektu. 

Vzdělávací materiály

Středa,  9. srpen 2017

Inovativní vzdělávací materiály jsou prvním výstupem projektu ENTREPRENEURS 7x21 a nyní jsou k dispozici v češtině na e-learningové platformě. Po roce realizace projektu je tak k dispozici první hlavní výstup a to rovnou v 7 jazycích včetně češtiny. 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2022 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.