Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekt "Společně pro úspěch vašeho podnikání"

Jednoletý projekt financovaný Evropskou komisí, jehož cílem je navázání a prohloubená spolupráce institucí a organizací v ČR, jež jsou zaměřeny na podporu podnikání. Projekt je realizován v rámci projektu Czech Local Visibility Events a AMSP ČR je jeho součástí.

CRR_banner_460x160.jpg

  • Název: Společně pro úspěch vašeho podnikání (v rámci projektu Czech Local Visibilty Events)
  • Registrační číslo: CIP - 621450
  • Koordinátor projektu: Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, dalším partnerem ze sítě je EEN při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje (KHK MSK)
  • Termín realizace: rok 2014

Partneři

Partneři  EEN při Centru pro regionální rozvoj  ČR

 

Asociace inovačního podnikání ČR - AIP

ICC - International Chambre of Commerce in the CR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - AMSP

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek (JAPM)

Asociace výzkumných organizací - AVO

Lobby Česká republika, s.r.o.

Bohemia EU Planners s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

CEBRE - Czech Business Representation

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CzechInvest

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade/Businessinfo

RIX, s. r. o.

Česká spořitelna, a.s., EU Office

Svaz českých a moravských výrobních družstev - SČMVD

Česká styčná kancelář pro vývoj, výzkum a inovace - CZELO

Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví ČR

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

Český institut interních auditorů, o. s.

Úřad průmyslového vlastnictví - ÚPV

EasyLink Business Services

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Generální ředitelství ÚP ČR

 

Partneři EEN při  Krajské hospodářské komoře MSK

 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Nadační fond Dalkia Česká republika

Eurocentrum Ostrava

Úřad práce, krajská pobočka v Ostravě, Eures

Popis projektu

Jedná se o jednoletý projekt, který financuje Evropská komise, jeho nositelem  je pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) v Praze při Centru pro regionální rozvoj ČR. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými na malé a střední podnikání (MSP) v České republice, propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Projekt začal fungovat již v lednu letošního roku a v současnosti má 33 partnerů. Projekt vyvrcholí společnou konferencí, zaměřenou především na přístup podniků k financím, konference se bude konat 4. listopadu v Praze.

Cíle

Navázání a prohloubení spolupráce organizací a institucí zaměřených na malé a střední podnikatele v ČR, propagace všech zúčastněných partnerů, zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.


Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde: 

http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/visibility/


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.