Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekt Rekonstrukce státu slaví 1 rok a AMSP ČR s ním

AMSP ČR se v rámci partnerství v projektu Rekonstrukce státu aktivně podílí zejména na prosazování přijetí zákona o úřednících a zákona o registru smluv, který považuje za jeden z nejúčinnějších nástrojů proti korupci.

AMSP_RekonstrukceSt__tu.png

Protikorupční aktivity jsou jedním z pilířů činnosti AMSP ČR a počátkem roku 2010 výrazně ovlivnily vznik Rady Platformy pro transparentní podnikání a následně také Koalice pro transparentní podnikání. Vzhledem k těmto skutečnostem AMSP ČR uvítala vytvoření platformy Rekonstrukce státu a považuje za svoji povinnost podporovat všechny aktivity, které umožní dosáhnout průhlednější podnikatelské prostředí, zdokonalení pravidel hospodářské soutěže a větší vymahatelnost práva. Je také nutné zdůraznit, že AMSP ČR je jedinou asociací podnikatelů, která spolupracuje s platformou Rekonstrukce státu a konzistentně prosazuje protikorupční zákony.

Platforma Rekonstrukce státu prokázala za rok své existence, že dokáže své záměry důsledně a účinně prosazovat a zapojit do těchto snah veřejnost a řadu významných osobností. Proto bychom chtěli členy AMSP ČR pravidelně informovat o probíhajících aktivitách a iniciovat a shromažďovat názory a náměty členů, které pomohou k prosazení protikorupčních opatření.

Dnes je to přesně rok, kdy byla oficiálně zahájena platforma Rekonstrukce státu. Zákony, které prosazujeme, má nyní na stole vláda anebo parlament. O tom, zda opatření pomohou ČR nebo nic nezmění, budou rozhodovat zdánlivě malé detaily. Proto vám chceme nabídnout klíčové informace a dát vám tak možnost tento proces ovlivnit.

Doufáme, že toto pravidelné shrnutí nabídne užitečné informace a také rozptýlí různé dohady, mýty a nedorozumění.

 

Co je nového:

  • Premiér Sobotka podpořil „konec trafik“, tj. nominační výbor pro dozorčí rady státem vlastněných podniků.
  • Vláda dnes projednala legislativní plán, podle kterého budou všechny rekonstrukční zákony připraveny ještě letos.
  • Poslanci ve výborech kritizovali zákony o Registru smluv a NKÚ a odložili jejich projednávání.
  • Šéf Svazu měst a obcí vyzval poslance k odmítnutí obou zákonů s opakovaným používáním zavádějících argumentů.
  • Zákon o úřednících se vrátil do stadia věcného záměru, který koalice rozpracovává.
  • Objevili jsme, že prvním propagátorem zveřejňování smluv s městem byl starosta Zlína Tomáš Baťa.
  • V úterý proběhl odborný seminář k Registru smluv, na kterém vystoupili jak jeho kritici, tak např. i slovenský starosta s přímou zkušeností podobného zákona.

Co se chystá:

  • Dnes slaví naše platforma první rok od oficiálního zahájení. Ušli jsme kus cesty, ale zákonů zatím nebylo přijato mnoho.
  • Ve čtvrtek 13. 3. proběhne odborný seminář ke změnám legislativního procesu.
  • Připravujeme web s hodnocením hlasování politiků a další veřejné akce.


rekonstrukce_st__tu.jpg


Novinky podrobně:


Poslanci ve výborech kritizovali a odložili projednávání všech čtyř zákonů

Předminulý týden proběhla jednání několika poslaneckých výborů, která se věnovala čtyřem zákonům, jež sledujeme. Na výborech jsme byli přítomni a zde nabízíme stručně stav jednání:

                 § Rozšíření pravomocí NKÚ

 Na mimořádném jednání Sněmovny v lednu prošel do prvního čtení návrh změny Ústavy ČR, který rozšiřuje nezávislou kontrolu na obce a státem vlastněné firmy. Hlavní kritika návrhu byla v tom, že není dostatečně důrazný ohledně kontroly obcí, a že je „kouskováním“ ústavních změn. (O tomto v komentáři zde a zde.) ANO i KDU-ČSL prohlásily, že se pokusí návrh „zpřísnit“. Připomeňme, že v minulé Sněmovně zvedlo pro tento návrh změny ústavy ruku 177 poslanců, ale zamítl ho Senát. Senátoři většinou uvádějí, že svoje stanovisko nemíní měnit.

Debata nyní vázne především na tom, jak má být změna ústavy formulována a zda má NKÚ kontrolovat hospodaření obce. Proti kontrole obcí od NKÚ se na výborech postavil Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) i většina vystupujících poslanců a senátorů (často komunální politici, např. senátor Kubera). Kontrola obcí od NKÚ je spíše preventivního charakteru a týká se zvláštních případů podezření – na průměrnou obec může dopadnout s pravděpodobností jednou za 100 let. Stanovisko Rekonstrukce státu i nové materiály naleznete zde.

Místopředseda poslaneckého klubu Stupčuk (ČSSD) předložil v Kontrolním výboru pozměňovací návrh, který má obecnější formulaci změny Ústavy a neobsahuje výjimku pro obce v tom smyslu, že u nich má být kontrolován pouze soulad se zákony (a nikoliv hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných peněz). To bylo v minulém hlasování o novele problémem pro senátory. Poslanec Stupčuk se ale na výboru zavázal, že bude jakožto člen vedení poslaneckého klubu ČSSD v Senátu vyjednávat podporu pro tuto verzi změny ústavy. Uvidíme, jestli tento postup povede k reálnému výsledku. Nyní se čeká na dopracování a předložení doprovodného zákona, nad kterým se bude v parlamentu vést konkrétní debata o rozsahu kontrol.

                § Zveřejňování smluv na internetu

V současnosti je ve Sněmovně načten návrh poslance Farského, podpořený poslanci z klubu TOP09, ANO a KDU-ČSL. Poslanci – především ODS a ČSSD – opakují strategii z minulé Sněmovny, kdy vyžadovali další a další analýzy a označovali návrh za nehotový.

Nejhlasitějším kritikem opatření se stal opět šéf Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek (ODS). Ve svém vyjádření používá systematicky zavádějící informace. Některé z nich popisuje Jiří Boudal v blogu. Proti argumentům SMO ČR se ohradil také např. Petr Gazdík, předseda STAN.

Spor se vede především o to, zda má být platnost smlouvy podmíněna zveřejněním a zda se má vztahovat na všechny smlouvy s několika málo výjimkami.

Proti zákonu vystoupil kriticky i poslanecký zpravodaj ČSSD Jan Chvojka. Sešli jsme se ním po řadě pokusů a odpověděli na výhrady, které sesbíral. Jak píše politiolog Lukáš Jelínek, ČSSD takto zbytečně zpochybňuje svůj postoj ke korupci a klientelismu.

Řada českých starostů smlouvy zveřejňuje a považuje to za pozitivní, viz například článek v Deníku.

Do 26. 3. mohou poslanci Kontrolního výboru podat pozměňovací návrhy a zhruba v polovině dubna by výbory měly podané pozměňovací návrhy projednávat.

O návrhu proběhl 11. 3. seminář ve sněmovně, kde kritici z řad starostů uznali, že si některé části zákona vykládají mylně, a naopak jeho zastánci uvažují o tom, že by se některé výčty v zákoně uváděly explicitně, a nebylo potřeba spoléhat na soudní precedenty.

 

„Konec trafik“ v dohlednu

Premiér Bohuslav Sobotka vyhlásil, že na nominace do dozorčích rad polostátních podniků by měl dohlížet nezávislý výbor.

Ministr Jiří Dientsbier připravil nařízení, podle kterého by na jmenování členů dozorčích a správních rad dohlížel trojčlenný výbor a pokud by daný ministr nedbal jeho doporučení, musel by své rozhodnutí vysvětlit. Rekonstrukce státu doporučila, aby nešlo jen o nařízení vlády, ale o „trvanlivější“ zákon, a aby ministr musel své rozhodnutí odůvodnit písemně a veřejně. Viz článek v Hospodářských novinách.

Zákon o nominačních výborech je v legislativním plánu vlády pro rok 2014.

 

Zákon o úřednících zpět v bodě nula

Zákon, který byl načten v lednu kvůli podmínce prezidenta Miloše Zemana, se vrátil do fáze věcného záměru. Koalice si dala pět týdnů na jeho novou podobu. (K tématu například vystoupení Davida Ondráčky v Otázkách Václava Moravce nebo blog Vladimíry Dvořákové). Rekonstrukce státu upozorňuje, že toto opatření se opravdu nesmí šít horkou jehlou a je potřeba mít jasno i v otázce zavádění zákona do praxe a vyčíslení nákladů na změny.

  

Průhledný legislativní proces bez přílepků

Změna jednacího řádu – tzv.  zákony bez přílepků a průhledný legislativní proces – byl načten také na lednové schůzi Sněmovny. Poslanci ANO k němu zvažují pozměňovací návrhy, které by měly omezit délku vystoupení ve Sněmovně. To s původním návrhem příliš nesouvisí a může i projednávání zablokovat.

 

Co dál?

Na březen jsou v plánu odborné semináře pro poslance. V úterý 11. 3. proběhl seminář o registru smluv, ve čtvrtek 13. 3. bude seminář o legislativním procesu. Chystá se i veřejné promítání – pokud jste majitelem fasády v centru Prahy, prosím napište nám.

V plánu je také uspořádat semináře pro podnikatele, kteří se transparentnosti neobávají, a to ve spolupráci s AMSP ČR či dalšími obchodními komorami, které zákony podporují.

 

Přečtěte si také:

Protikorupční pravidla veřejné zakázky nebrzdila – studie Jiřího Skuhrovce z Centra aplikované ekonomie (zIndex)

Vláda zvažuje zvýšení limitu pro zadávání stavebních zakázek bez výběrového řízení.

Evropský parlament schválil konec anonymních firem a omezení daňových rájů. Pomůže tak snahám české ministryně spravedlnosti?

Nové materiály o Nejkrásnějším zákonu a rozšíření pravomocí NKÚNahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.