Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekt Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů (NOZ)

Projekt NOZ je ojedinělým svého druhu, jelikož se týká nejzásadnější rekodifikace soukromého práva od počátku 90. let. Tato změna od 1.1.2014 významně  ovlivnila nejen občanskoprávní, ale i pracovněprávní vztahy. Tento projekt je také věnován zástupcům kolektivního vyjednávání, jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

Předkladatelem tohoto projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR je jedním z partnerů (dalšími partnery jsou: Asociace samostatných odborů - ASO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Česká republika - KZPS).

Cílem projektu je formou diskuzního setkání seznámit zaměstnavatele a jejich zaměstnance s novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů a tím vyloučit nebo alespoň minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené s novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce. Tato setkání budou moderovat odborníci na pracovněprávní problematiku.

Výstupem pak bude dokument, kde budou formulovány praktické zkušenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců s aplikací nového občanského zákoníku a který vydefinuje jasné požadavky směřující k vyjednávání s Vládou ČR a k případné novelizaci tohoto zákona. Tyto podklady budou předloženy na jednání RHSD ČR k dalšímu projednávání.

Věříme, že projekt NOZ bude velkým přínosem nejen pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.