Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Případová studie - SAPRIL s.r.o.

I v období ekonomické krize lze expandovat, inovovat a investovat. Důkazem toho, že to přináší úspěch a užitek je společnost SAPRIL s.r.o. Té se povedlo nejen výrazně zvýšit svůj obrat, ale také zrealizovat několik nákladných projektů. Jeden z nich - přestavbu bývalého areálu protektorovny - Vám představíme.

 

Z bývalé protektorovny pneumatik moderní areál zpracovatelského průmyslu

 

Společnost SAPRIL s. r. o., se zabývá výrobou a prodejem obalového materiálu. Velký podíl jejich tržeb vytváří klienti z řad automobilového průmyslu. Portfolio výrobků, které SAPRIL na trh dodává, je široké. „Dodáváme na trh výrobky od jednoduchých konstrukcí obalů z vlnité i strojní lepenky, až po složité kompletované sety. Kromě sériové strojové výroby se zaměřujeme také na specifickou

výrobní činnost – např. ruční lepení, šití, jednoduché i složitější ruční kompletace atd.,“ vysvětluje Lukáš Cejthamr, prokurista společnosti. Většinu těchto specifických činností v SAPRILu zastávají tělesně postižení zaměstnanci (více jak 60 % všech zaměstnanců).


Výběr strategického místa

V roce 2008 se firma SAPRIL rozhodla přestěhovat do nových a větších prostor. Jako ideální místo byl vybrán areál ve Velebudicích.Tak začal vznikat projekt přestavby bývalé protektorovny pneumatik na moderní areál. „Celý projekt byl vlastně důsledkem intenzivního rozvoje společnosti v posledních letech. Do té doby jsme měli výrobu v pronajatých prostorech v Obrnicích. Došli jsme ale do momentu, kdy nové a větší zázemí bylo pro nás již nevyhnutelné,“ vrací se zpět Lukáš Cejthamr. Navíc Velebudice jsou podle jeho slov strategickým místem: „Je zde průmyslová zóna a navíc dobrá dopravní infrastruktura, jak na hlavní dopravní tepny do vnitrozemí, tak blízko do sousedního Německa.“ Rok 2008 byl ale ve znamení ekonomické krize. Proč se firma rozhodla pro tak náročnou investici právě v tomto období? „Mohli jsme si to dovolit. V té době nebyla společnost nijak finančně zatížená, a proto i v probíhajícím hospodářském útlumu jsme mohli začít realizovat náš plán. Dalším impulsem bylo, že se nám podařilo pružně zareagovat na potřeby trhu a také se zaměřit na ptimalizaci nákladů,“ říká Lukáš Cejthamr.

 

Silný partner

Pro koupi a rekonstrukci nových prostor se společnost rozhodla využít dotace z programu Nemovitosti, které jí byly také přiznány. Ale i v případě, že by nebyla žádost o dotace schválena, byli její majitelé rozhodnuti projekt realizovat. „S variantou realizace bez podpory dotace jsme počítali. Při zamítnutí žádosti bychom určitě nakoupili pozemky a budovu částečně rekonstruovali. Přestavbu bychom museli ale rozložit na několik let,“ říká Lukáš Cejthamr a dodává, že s oběma variantami – schválení i neschválení dotace - se počítalo i při plánování financování projektu. Komerční banka byla v momentě přípravy hlavní bankou společnosti, nicméně firma oslovila do tendru na financování i další banky. „Komerční banka vyšla z tohoto výběrového řízení nejlépe a nešlo pouze o finanční stránku. Svou roli hrála dlouhodobá spolupráce i to, že majitelé firmy cítili na straně banky stabilitu a podporu.“ Flexibilita banky se pak projevila i v průběhu projektu, kdy došlo kvůli nečekané události (přeložení plynového vedení) k posunutí kolaudace a tudíž i termínu proplacení dotace. „Banka nám vyšla vstříc a  rodloužila termíny splatnosti úvěru určeného na předfinancování,“ doplňuje Lukáš Cejthamr. Projekt rekonstrukce bývalého areálu protektorovny byl úspěšně ukončen v roce 2010. SAPRIL ovšem  ezůstal pouze u této jediné nemovitosti. V těsné blízkosti (1 km) od sídla společnosti koupil loni další halu. Tu nyní využívá jako skladovací a výrobní prostor. „Budovu jsme částečně zrekonstruovali a zřídili v ní sklad s plochou čtyři tisíce metrů čtverečních. Ke konci minulého roku jsme zde instalovali regálový systém. Plánujeme také další rozšíření o novou výrobní halu. V současné době máme připraveny pro tento prostor dva projekty. Jeden z nich je zaměřen na Inovace (OPPI). V rámci něj bychom chtěli pořídit novou výrobní linku. Druhý se orientuje opět na program Nemovitosti a z něj bychom pokryli další rekonstrukci této budovy a přistavěli skladovací a administrativní prostory,“ odhaluje na závěr plány do budoucna Lukáš Cejthamr.

 

Fakta o projektu

Název projektu:

Projekt přestavby bývalé protektorovny pneumatik na moderní areál zpracovatelského průmyslu - výroba obalů

Začátek projektu:

5/2008

Konec projektu:

10/2011

Místo realizace projektu:

Velebudice, Most

Příjemce podpory:

SAPRIL s. r. o.

Celkové náklady projektu:

37,7 mil. Kč

Celková výše podpory:

15,7 mil. Kč

Úvěr poskytnutý KB:

Úvěr na nákup nemovitosti 9 mil. Kč, úvěr na rekonstrukci 6 mil. Kč (oba nebyly vázány na podporu z EU), předfinancování dotace 15 mil. Kč

Zdroj financování:

Nemovitosti - Výzva I

Lukáš Cejthamr,

prokurista společnosti SAPRIL s. r. o.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.