Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Příjemná změna pro živnostníky. Od července jim ubude část administrativy

V červenci letošního roku nabývá účinnosti novela živnostenského zákona, která ruší některé administrativní povinnosti pro živnostníky.

Živnostníci se už nemusí zabývat tím, že by svoji provozovnu označovali identifikačním číslem. Tato povinnost totiž končí, a to v podstatě dříve, než začala platit. Živnostníkům také odpadnou některé povinnosti při stěhování a dojde k rozšíření služeb centrálních registračních míst (CRM). Příslušnou novelu živnostenského zákona podepsal před několika dny prezident Václav Klaus.

Číslo provozovny jen pro potřeby úřadů

Povinnost označovat provozovnu vlastním identifikačním číslem zavedla novela živnostenského zákona v roce 2010. Podnikatelé však dostali na splnění této novinky čas do letošního srpna. Dříve, než však nabyla platnosti, další novela povinnost označovat provozovnu vlastním identifikačním číslem se zrušila. Samotné identifikační číslo se neruší, zůstává ale jen pro potřeby úřadů.

„Staré“ značení provozoven zůstává

Stejně tak i nadále zůstává v platnosti nutnost označit provozovnu trvale zvenčí  obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Specifické požadavky má živnostenský zákon na provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům. Ty musí být trvale a zvenčí viditelně označeny také:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Ulehčí se také stěhování

Další novinka, kterou přinese novela živnostenského zákona, se týká stěhování podnikatelů. Jestliže budou mít živnostníci místo podnikání na stejné adrese, kde bydlí, bude jim stačit tuto skutečnost dopředu ohlásit živnostenskému úřadu. Při samotném stěhování by se již nemuseli starat o nahlašování změny adresy místa podnikání. Živnostenský úřad si příslušnou adresu zjistí z evidence obyvatel.

Poslední hlavní změnou se stane rozšíření nabídky služeb centrálních registračních míst (CRM). Novela podnikatelům umožní, aby na CRM mohli oznámit i správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně změnu údajů, kterou neoznamují přímo živnostenskému úřadu.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.