Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Převratná rekodifikace Občanského zákoníku, zákon o korporacích

Firmy čekají razantní změny: smlouvy v jednom zákoníku, zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku pod jiným označením, založení s.r.o. s 1,- Kč a další. Přečtěte si více.

Zásadní změny:

  • Smlouvy v jednom zákoníku - všechny druhy smluv, celé závazkové právo – nově v Obč.Z
  • Relativní neplatnost smlouvy - formální nedostatek smlouvy už nebude znamenat absolutní neplatnost smlouvy – smlouva může být i tak platná
  • Obchodní jmění v Obč.Z - definice podnikatele, obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo obchodního jmění či obchodního majetku – nově v Obč.Z
  • Zápis do obchodního rejstříku – podnikatel se bude moci zapsat pod jiným označením než pod svým jménem (musí být označeno, že jde o fyzickou osobu)
  • s.r.o. - při vzniku bude stačit 1,- Kč
  • Akcie pro s.r.o. - společníci s.r.o. budou moci vlastnit podílní listy a volně s nimi obchodovat
  • Různé druhy akcií - a.s. budou moci vydávat akcie typu A či B, k nimž se váže různé právo hlasovat či mít podíl na zisku
  • Dva modely řízení firmy – budou moci při své správě volit mezi dvěma modely. Klasicky představenstvo a dozorčí rada, nově – statutární ředitel a správní rada
  • Znalce určí dohoda stran – u předmětu nepeněžitého vkladu (např. nemovitost)
  • Pravidlo podnikatelského úsudku – dosud nesl plnou odpovědnost za újmu, kterou způsobil, člen představenstva – nově se může vyvinit, když prokáže, že jednal řádně a nemohl újmu předpokládat.

AMSP ČR připravuje osvětu směrem k podnikatelům a firmám ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří, kde smyslem bude ozřejmit, „co se nově musí i to, co se už nemusí“.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.