Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Právní zpravodaj AMSP ČR

Právní zpravodaj AMSP ČR je Vaším pravidelným přísunem informací a příkladů změn z oblasti práva. Naším cílem je formou krátkých zpráv upozornit na zásadní právní a legislativní změny.

    paragrafy.jpg  logo_AMSP___R_zakladni.jpg

304. Právní zpravodaj - Otevírání nabídek   
Pravni_zpravodaj_304.pdf
 Pravni_zpravodaj_304.pdf (685,56 KB)

303. Právní zpravodaj - Předkládání originálů dokladů před podpisem smlouvy
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_303.pdf (693,61 KB)

302. Právní zpravodaj - Rozkrytí majetkové struktury před podpisem smlouvy na veřejnou zakázku

Pravni_zpravodaj_302.pdf Pravni_zpravodaj_302.pdf (693,47 KB)


301. Právní zpravodaj - Novela zákona o zaměstnanosti

Pravni_zpravodaj_301.pdf Pravni_zpravodaj_301.pdf (693,27 KB)

300. Právní zpravodaj - Novela exekučního řádu
Pravni_zpravodaj_300.pdf Pravni_zpravodaj_300.pdf (683,31 KB)

         

299. Právní zpravodaj - Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 
Pravni_zpravodaj_299.pdf Pravni_zpravodaj_299.pdf (785,33 KB)
                          

298. Právní zpravodaj - Zákon o odpovědnosti za přestupky – odpovědnost právního nástupce právnické osoby, sankce (část 4.)  
Pravni_zpravodaj_298.pdf 
Pravni_zpravodaj_298.pdf (779,15 KB)

 297. Právní zpravodaj - Zákon o odpovědnosti za přestupky – liberace u právnických osob (3. část)
Pravni_zpravodaj_297.pdf
 Pravni_zpravodaj_297.pdf (775,32 KB)
                          

296. Právní zpravodaj - Zákon o odpovědnosti za přestupky – nové kategorie pachatelů přestupků (2. část)
Pravni_zpravodaj_296.pdf Pravni_zpravodaj_296.pdf (778,66 KB)        

       

295. Právní zpravodaj - Dopady nové právní úpravy přestupků na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (1. část)
Pravni_zpravodaj_295.pdf Pravni_zpravodaj_295.pdf (782,38 KB)                                                                                                                                                     
                         

294. Právní zpravodaj - Jak na likvidace společnosti s ručením omezeným Ukončení likvidace a zánik společnosti (4. část)
Pravni_zpravodaj_294.pdf Pravni_zpravodaj_294.pdf (679,12 KB)

293. Právní zpravodaj - Jak na likvidace společnosti s ručením  omezenýmDalší aspekty likvidace s.r.o. – povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, archivace dokumentů (3. část)
Pravni_zpravodaj_293.pdf Pravni_zpravodaj_293.pdf (667,74 KB)

                                       

292. Právní zpravodaj - Jak na likvidace společnosti s ručením omezeným -  Likvidace – s likvidátorem nebo bez? (2. část)
Pravni_zpravodaj_292.pdf Pravni_zpravodaj_292.pdf (682,59 KB)

291. Právní zpravodaj - Jak na likvidace společnosti s ručením omezeným - Likvidace dnes (1. část) 
Pravni_zpravodaj_291.pdf
Pravni_zpravodaj_291.pdf (685,63 KB)

290. Právní zpravodaj -  Jednatel jako plátce DPH?
Pravni_zpravodaj_290.pdf Pravni_zpravodaj_290.pdf (843,50 KB) 

                                                          

289. Právní zpravodaj - Změny v podávání insolvenčních návrhů a přihlášek do insolvenčního řízení
Pravni_zpravodaj_289_23.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_289_23.5.2017.pdf (691,65 KB)

288. Právní zpravodaj - Změny v návrhu na povolení oddlužení
Pravni_zpravodaj_288_16.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_288_16.5.2017.pdf (698,36 KB)
                               

287. Právní zpravodaj - Nová ochrana proti šikanózním insolvenčním návrhům

Pravni_zpravodaj_287_9.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_287.pdf (793,45 KB)

286. Právní zpravodaj - eIDAS: Elektronické právní jednání nově
Pravni_zpravodaj_286_2.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_286 .pdf (938,70 KB)

285. Právní zpravodaj - Právo na přenositelnost osobních údajů (Data Portability)
Pravni_zpravodaj_285.pdf Pravni_zpravodaj_285.pdf (1,01 MB)

284. Právní zpravodaj - Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – je pro nás povinný?
Pravni_zpravodaj_284.pdf
 Pravni_zpravodaj_284.pdf (804,32 KB)

283. Právní zpravodaj - Konkrétní kroky k dosažení shody s nařízením GDPR
Pravni_zpravodaj_283_11.4.2017.pdf 
Pravni_zpravodaj_283_11.4.2017.pdf (806,19 KB) 

282. Právní zpravodaj - GDPR: Nová právní úprava ochrany osobních údajů 
Pravni_zpravodaj_282.pdf Pravni_zpravodaj_282.pdf (807,27 KB)

281. Právní zpravodaj - Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem (autorské dílo na objednávku)
Pravni_zpravodaj_281.pdf Pravni_zpravodaj_281.pdf (782,51 KB) 

280. Právní zpravodaj - Odpovědnost za provozování free WiFi hotspotů
Pravni_zpravodaj_280.pdf
 Pravni_zpravodaj_280.pdf (783,48 KB) 

279. Právní zpravodaj - Rozhlasové a televizní vysílání v provozovnách podnikatelů
Pravni_zpravodaj_279.pdf Pravni_zpravodaj_279.pdf (784,77 KB)

278. Právní 
zpravodaj - 
Neoprávněné užívání fotografických děl v online prostředí   
Pravni_zpravodaj_278.pdf Pravni_zpravodaj_278.pdf (784,43 KB)

277. Právní zpravodaj - Užitný vzor
Pravni_zpravodaj_277.pdf Pravni_zpravodaj_277.pdf (622,89 KB)

276. Právní zpravodaj - Nová pravidla o prokazování původu majetku

Pravni_zpravodaj_276.pdf Pravni_zpravodaj_276.pdf (617,44 KB) 

275. Právní zpravodaj - Změny při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě

Pravni_zpravodaj_275.pdf Pravni_zpravodaj_275.pdf (523,33 KB

274. Právní zpravodaj - Změny v právní úpravě svěřenského fondu II.

Pravni_zpravodaj_274.pdf Pravni_zpravodaj_274.pdf (529,59 KB)

273. Právní zpravodaj - Změny v právní úpravě svěřenského fondu I.

Pravni_zpravodaj_273.pdf Pravni_zpravodaj_273.pdf (518,39 KB) 

272. Právní zpravodaj - Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí 

Pravni_zpravodaj_272.pdf Pravni_zpravodaj_272.pdf (587,10 KB)

271. Právní zpravodaj - Zákon o obchodních korporacích

Pravni_zpravodaj_271.pdf Pravni_zpravodaj_271.pdf (685,78 KB)

270.  Právní zpravodaj - Nový protikuřácký zákon
pravni_zpravodaj_270.pdf pravni_zpravodaj_270.pdf (653,77 KB)

269. Právní zpravodaj - Novely zákonů ovlivňující podnikatele v roce 2017
pravni_zpravodaj_269.pdf pravni_zpravodaj_269.pdf (659,93 KB)

268. Právní zpravodaj - Poděkování partnerům za přípravu odborných článků a čtenárům za přízeň       

pravni_zpravodaj_268.pdf pravni_zpravodaj_268.pdf (587,30 KB)


267. Právní zpravodaj - Předvánoční varování - nenechte se napálit!
pravni_zpravodaj_267.pdf pravni_zpravodaj_267.pdf (657,27 KB)

266. Právní zpravodaj - Jak chránit průmyslový design - průmyslový vzor
pravni_pravni zpravodaj_266.pdf pravni_pravni zpravodaj_266.pdf (663,42 KB)

265. Právní zpravodaj - Co je Espacenet?

pravni_zpravodaj_265.pdf pravni_zpravodaj_265.pdf (657,52 KB) 

264. Právní zpravodaj - Co je to patent?

pravni_zpravodaj_264.pdf pravni_zpravodaj_264.pdf (658,44 KB)

263. Právní zpravodaj - Povinnost mlčenlivosti ohledně mzdy a know-how
 
PRAVNI_ZPRAVODAJ_263.pdf pravni_zpravodaj_263.pdf (623,41 KB)

262. Právní zpravodaj - Povinnosti zaměstnanců - kdy je nutné se se zaměstnancem dohodnout na uložení povinnosti
pravni_zpravodaj_262.pdf pravni_zpravodaj_262.pdf (595,40 KB)

261. Právní zpravodaj - Povinnosti zaměstnanců - jednostranné ukládání povinností zaměstnanců v interních dokumentech
PRAVNI_ZPRAVODAJ_261.pdf pravni_zpavodaj_261.pdf (596,68 KB)

260. Právní zpravodaj - Propuštění zaměstnanců - hodnocení intenzity porušení pracovní kázně zaměstnavatelem
PRAVNI_ZPRAVODAJ_260.pdf 
pravni_zpravodaj_260.pdf (597,98 KB)

259. Právní zpravodaj - Veřejné zakázky 2016/2017 NOVÝ ZÁKON – BUDIŽ SVĚTLO
pravni_zpravodaj_259.pdf pravni_zpravodaj_259.pdf (607,87 KB)

258. Právní zpravodaj - Novela stavebního zákona
pravni_zpravodaj_258.pdf pravni_zpravodaj_258.pdf (672,70 KB)


257. Právní zpravodaj - Novela zákoníku práce
pravni_zpravodaj_257.pdf pravni_zpravodaj_257.pdf (591,02 KB)

256. Právní zpravodaj - Nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
právní_ zpravodaj_256.pdf právní_ zpravodaj_256.pdf (618,45 KB)


255. Právní zpravodaj - Zvýšení poplatků za produkci hudebních děl
právní_zpravodaj_255.pdf právní_zpravodaj_255.pdf (618,20 KB)

254. Právní zpravodaj - Nový zákon o spotřebitelském úvěru
pravni_zpravodaj _254.pdf pravni_zpravodaj _254.pdf (612,54 KB)

253. Právní zpravodaj - Změny v procesu podání námitek a návrhu k UOHS
pravni_zpravodaj_253.pdf pravni_zpravodaj_253.pdf (610,87 KB)

252. Právní zpravodaj - Poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy
pravni_zpravodaj_252.pdf pravni_zpravodaj_252.pdf (684,85 KB)

251. Právní zpravodaj - Změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek část. 2
pravni_zpravodaj_251.pdf pravni_zpravodaj_251.pdf (685,83 KB)

250. Právní zpravodaj - Změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek část. 1
pravni_zpravodaj_250.pdf pravni_zpravodaj_250.pdf (687,89 KB)

249. Právní zpravodaj - Objasnění nebo doplnění, dokladů vzorků nebo modelů

pravni_zpravodaj_249.pdf pravni_zpravodaj_249.pdf (684,37 KB)

248. Právní zpravodaj - Proces otevírání obálek z pohledu nového zákona o zadávání veřejných zakázek 
pravni_zpravodaj_248.pdf pravni_zpravodaj_248.pdf (684,99 KB)

247. Právní zpravodaj - Příkazní smlouva
pravni_zpravodaj_247.pdf pravni_zpravodaj_247.pdf (681,51 KB)

246. Právní zpravodaj - Vyživovací povinnost
pravni_zpravodaj_246.pdf pravni_zpravodaj_246.pdf (704,90 KB)

245. Právní zpravodaj - Inkaso
pravni_zpravodaj_245.pdf pravni_zpravodaj_245.pdf (728,45 KB)

244. Právní zpravodaj - Akreditiv
pravni_zpravodaj_244.pdf pravni_zpravodaj_244.pdf (730,00 KB)

243. Právní zpravodaj - Účet
pravni_zpravodaj_243.pdf pravni_zpravodaj_243.pdf (738,63 KB)

242. Právní zpravodaj - Věcná práva k cizím věcem
pravni_zpravodaj_242.pdf pravni_zpravodaj_242.pdf (631,33 KB)


241. Právní zpravodaj - Práva průmyslového vlastnictví – užitné vzory
pravni_zpravodaj_241.pdf pravni_zpravodaj_241.pdf (632,75 KB)


240. Právní zpravodaj - Povinnosti podnikatele na úseku hospodářské soutěže

pravni_zpravodaj_240.pdf pravni_zpravodaj_240.pdf (651,01 KB)


239. Právní zpravodaj - Pojištění podnikatelských rizik a povinná pojištění
pravni_zpravodaj_239.pdf pravni_zpravodaj_239.pdf (638,43 KB


238. Právní zpravodaj - Povinnosti při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
pravni_zpravodaj_238.pdf pravni_zpravodaj_238.pdf (637,46 KB)


237. Právní zpravodaj - Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE 2/2
pravni_zpravodaj_237.pdf pravni_zpravodaj_237.pdf (557,95 KB)


236. Právní zpravodaj - Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 3. část, TECHNICKÁ KVALIFIKACE 1/2
pravni_zpravodaj_236.pdf pravni_zpravodaj_236.pdf (557,82 KB)


235. Právní zpravodaj - Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 2. část, PROFESNÍ ZPŮSOBILOST A EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
pravni_zpravodaj_235.pdf pravni_zpravodaj_235.pdf (558,01 KB)


234. Právní zpravodaj - Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 1. část, ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
pravni_zpravodaj_234.pdf pravni_zpravodaj_234.pdf (481,60 KB)


233. Právní zpravodaj - Exekuce – provádění srážek ze mzdy
pravni_zpravodaj_233.pdf pravni_zpravodaj_233.pdf (483,38 KB)


232. Právní zpravodaj - Koncesionářské poplatky
pravni_zpravodaj_232.pdf pravni_zpravodaj_232.pdf (482,50 KB) 


231. Právní zpravodaj - Na co vše se můžete zeptat svého (budoucího) zaměstance
pravni_zpravodaj_231.pdf pravni_zpravodaj_231.pdf (482,52 KB) 


230. Právní zpravodaj - Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
pravni_zpravodaj_230.pdf pravni_zpravodaj_230.pdf (482,13 KB)


229. Právní zpravodaj -  Akvizice společnosti - právní audit při koupi společnosti
pravni_zpravodaj_229.pdf pravni_zpravodaj_229.pdf (482,95 KB) 

228. Právní zpravodaj - Posílání reklamních e-mailů
pravni_zpravodaj_228.pdf pravni_zpravodaj_228.pdf (481,79 KB)

227. Právní zpravodaj - Zajištění pohledávky – propadná zástava
pravni_zpravodaj_227.pdf pravni_zpravodaj_227.pdf (483,41 KB)

226. Právní zpravodaj - Evropský platební rozkaz
pravni_zpravodaj_226.pdf pravni_zpravodaj_226.pdf (482,56 KB)


225. Právní zpravodaj - Správa pozůstalosti
pravni_zpravodaj_225.pdf pravni_zpravodaj_225.pdf (481,05 KB)

224. Právní zpravodaj - Nepominutelný dědic
pravni_zpravodaj_224.pdf pravni_zpravodaj_224.pdf (480,46 KB) 


223. Právní zpravodaj - Odkaz

pravni_zpravodaj_223.pdf pravni_zpravodaj_223.pdf (477,07 KB)

222. Právní zpravodaj - Smlouva o zprostředkování 
pravni_zpravodaj_222.pdf pravni_zpravodaj_222.pdf (480,16 KB) 


221. Právní zpravodaj - Škoda způsobená vadou výrobku
pravni_zpravodaj_221.pdf pravni_zpravodaj_221.pdf (482,95 KB)

220. Právní zpravodaj - Výhrada lepšího kupce
pravni_zpravodaj_220.pdf pravni_zpravodaj_220.pdf (480,33 KB)

219. Právní zpravodaj - Výhrada vlastnického práva
pravni_zpravodaj_219.pdf pravni_zpravodaj_219.pdf (481,16 KB)


218. Právní zpravodaj - Dědická smlouva
pravni_zpravodaj_218.pdf pravni_zpravodaj_218.pdf (555,66 KB)

217. Právní zpravodaj - Výhrada soupisu
pravni_zpravodaj_217_.pdf pravni_zpravodaj_217_.pdf (556,27 KB) 

216. Právní zpravodaj -
 Zákonná posloupnost
pravni_zpravodaj_216_.pdf pravni_zpravodaj_216_.pdf (558,35 KB)


215. Právní zpravodaj - Smlouvy uzavírané distančním způsobem
pravni_zpravodaj_215_.pdf pravni_zpravodaj_215_.pdf (561,12 KB)

214. Právní zpravodaj - Obchodní zastoupení 
pravni_zpravodaj_214_.pdf pravni_zpravodaj_214_.pdf (556,66 KB)

213. Právní zpravodaj - Právní jednání vůči zaměstnancům

pravni_zpravodaj_213_.pdf pravni_zpravodaj_213_.pdf (572,55 KB)

212. Právní zpravodaj - Vydědění
pravni_zpravodaj_212_.pdf pravni_zpravodaj_212_.pdf (557,54 KB)

211. Právní zpravodaj - Spoluvlastnictví
pravni_zpravodaj_211_.pdf pravni_zpravodaj_211_.pdf (556,23 KB)

210. Právní zpravodaj - Darování
pravni_zpravodaj_210_.pdf pravni_zpravodaj_210_.pdf (556,76 KB)

209. Právní zpravodaj - Právní osobnost
pravni_zpravodaj_209_.pdf pravni_zpravodaj_209_.pdf (557,64 KB) 

208. Právní zpravodaj - Náhrada za převzetí zákaznické základny
pravni_zpravodaj_208.pdf pravni_zpravodaj_208.pdf (559,00 KB)

207. Právní zpravodaj - Zánik předkupního práva před uzavřením kupní smlouvy

pravni_zpravodaj_207_.pdf pravni_zpravodaj_207_.pdf (558,47 KB) 


206. Právní zpravodaj - Přechod zaměstnanců – povinnosti a důsledky

pravni_zpravodaj_206_.pdf pravni_zpravodaj_206_.pdf (569,24 KB)

205. Právní zpravodaj - Přeregistrace firmy
pravni_zpravodaj_205_.pdf pravni_zpravodaj_205_.pdf (643,03 KB)

204. Právní zpravodaj - Novela zákoníku práce
pravni_zpravodaj_204_.pdf pravni_zpravodaj_204_.pdf (567,94 KB)

203. Právní zpravodaj - Novela zákona o zaměstnanosti
pravni_zpravodaj_203_.pdf pravni_zpravodaj_203_.pdf (572,93 KB) 

202. Právní zpravodaj - Připomenutí podřízenosti společenské smlouvy úpravě ZOK
pravni_zpravodaj_202_.pdf pravni_zpravodaj_202_.pdf (570,76 KB)

201. Práví zpravodauj - Osvobození příjmů fyzických osob z převodu či prodeje cenných papírů

pravni_zpravodaj_201_.pdf pravni_zpravodaj_201_.pdf (610,85 KB)


200. Právní zpravodaj - jubilejní 200. vydání
pravni_zpravodaj_200_.pdf pravni_zpravodaj_200_.pdf (382,36 KB)

199. Právní zpravodaj - Pravidla vyplácení dividend
pravni_zpravodaj_199_.pdf pravni_zpravodaj_199_.pdf (571,18 KB

198. Právní zpravodaj - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného převodce při jeho podnikatelské činnosti

pravni_zpravodaj_198_.pdf pravni_zpravodaj_198_.pdf (562,30 KB)


197. Právní zpravodaj
- Zastavení podílu v korporaci

pravni_zpravodaj_197_.pdf pravni_zpravodaj_197_.pdf (560,72 KB)


196. Právní zpravodaj
- Nezbytná cesta

pravni_zpravodaj_196_.pdf pravni_zpravodaj_196_.pdf (464,92 KB)


195. Právní zpravodaj
- Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným

pravni_zpravodaj_195_.pdf pravni_zpravodaj_195_.pdf (467,76 KB)


194. Právní zpravodaj
- Skončení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

pravni_zpravodaj_194_.pdf pravni_zpravodaj_194_.pdf (457,12 KB)


193. Právní zpravodaj
- Kvitance

pravni_zpravodaj_193_.pdf pravni_zpravodaj_193_.pdf (454,34 KB)


192. Právní zpravodaj
- Smlouva o zájezdu

pravni_zpravodaj_192_.pdf pravni_zpravodaj_192_.pdf (455,75 KB)


191. Právní zpravodaj
- Fixní smlouvy

pravni_zpravodaj_191_.pdf pravni_zpravodaj_191_.pdf (456,63 KB)


190. Právní zpravodaj
- Úvěr

pravni_zpravodaj_190_.pdf pravni_zpravodaj_190_.pdf (456,03 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« březen »
  Po Út St Čt So Ne
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.