Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Praktická aplikace daňové podpory výzkumu a vývoje ve firmách a postoj správce daně

Koncem loňského roku se na nás obrátilo několik členských firem, které se setkaly s problémem u svého finančního úřadu při uznání nákladů na vlastní výzkum a vývoj jako odečitatelné položky od daňového základu.

Firmy mající vlastní výzkum a vývoj mohou výdaje vynaložené při realizaci těchto projektů uplatnit jako odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 %. Novelou se do Zákona o daních z příjmů dostala pasáž textu, která je zcela odlišná od jeho ostatních ustanovení, a to tím, že je velmi náročná na kvalifikaci a praxi nejen daňového subjektu, ale i správně daně v oblasti VaV.  K tomuto byl vydán ze strany MF pokyn č. D-288 k jednotnému postupu, který je však závazný pro pracovníky správce daně, ale pro daňové poplatníky není závazný potud, pokud požaduje něco, co není přesně zakotveno v Zákonu o daních z příjmů. Z tohoto zjednodušeného výčtu je zřejmé, že praktická aplikace daňové podpory VaV se může stát velmi snadno pastí pro podnikatelské subjekty. Je znám případ společnosti, která získala velmi negativní zkušenosti v daňovém řízení započatém v r. 2006, které trvalo 3 roky, správce daně nejprve doměřil a inkasoval daň ve výši několika mil. Kč. Tuto posléze společnosti musel na základě odvolání vracet a sám zaplatit úroky z nesprávně doměřené daně. Společnost se dále pomocí soudních žalob na nezákonnost postupu pracovníků správce daně domáhala náhrady škody.  Tato se vyšplhala na sumu v řádu několika statisíců korun. Nebylo jí vyhověno ani v rámci kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.

 

Bohužel státní úředník nenese za svá chybná rozhodnutí žádnou odpovědnost, navíc při kontrole ve firmě je průkazná jeho absolutní neznalost problematiky VaV, přičemž jej nepřesvědčí ani doložené dokumenty od akreditovaných znalců či institucí z této oblasti.

 

Jak byla později AMSP ČR informována, nejedná se o nahodilou zkušenost jedné firmy, ale „postižených“ společností je daleko více. AMSP ČR požádala o spolupráci Svaz průmyslu a dopravy ČR a očekává společnou schůzku s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. O dalším postupu Vás budeme informovat.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.