Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Požadavky trhu práce musí předvídat byznys a školy společně

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků trápí české zaměstnavatele. Na druhou stranu, mladí absolventi nenalézají pracovní místa, která by odpovídala jejich kvalifikaci a musí přijímat ta, jež jejich nadání a ambicím neodpovídají. Nová agenda dovedností pro Evropu, kterou v červnu přijala Evropská komise, má za cíl vybavit občany již od útlého mládí širokou škálou dovedností. Komise chce dovednosti více zviditelnit a zlepšit jejich uznávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, od škol a univerzit až po trh práce. Lepší předpovídání požadavků trhu práce a spolupráce škol se zaměstnavateli může pomoci čerstvým absolventům získat místo na pracovním trhu odpovídající jejich kvalifikaci, shodli se řečníci debaty v Evropském domě dne 8. září.   

Novou agendu dovedností pro Evropu představila Kateřina Kapounová z Evropské komise. Jak uvedla, agenda zahajuje deset konkrétních opatření, která mají zajistit, aby byla lidem v Evropské unii dostupná správná odborná příprava, správné dovednosti a správná podpora. Jejím cílem bude lépe využívat dovedností, které jsou k dispozici, a vybavit lidi novými dovednostmi, které jsou zapotřebí, což jim pomůže najít dobrá pracovní místa a zlepšit své životní vyhlídky. Agenda zahrnuje i opatření, která mají napomoci pracovní mobilitě v rámci EU, a to zejména prostřednictvím lepšího uznávání kvalifikací, lepším využíváním rámce Europass či rychlou identifikací dovedností imigrantů. V tomto ohledu Komise vyzvala členské státy, sociální partnery, průmyslová odvětví a další zúčastněné strany, aby spolupracovaly s cílem zlepšit kvalitu a relevantnost nabývaných dovedností, zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností a zdokonalit poznatky a informovanost o dovednostech za účelem lepší volby povolání.

Agenda se zaměřuje nejen na lepší propojování vzdělávání a trhu práce, ale také na lepší uznávání a srovnatelnost kvalifikací. „Komise do této agendy zapracovala mnoho mých doporučení, která jsem představila ve zprávě o Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století“, říká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO 2011/ALDE). „Těší mne tedy, že spolupráce evropských institucí funguje a jdeme společně za stejným cílem konkurenceschopné Evropy“, dodává Dlabajová.

Realizace agendy spočívá na bedrech členských států, neboť Evropská komise hraje v oblasti vzdělávání jen koordinační roli. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR agendu vítá a pozitivně hodnotí její zaměření na všechny dovednosti a konkrétnost opatření“, uvedl Petr Černikovský. Upozornil, že dokud nebudeme znát obsah a zaměření všech iniciativ, nelze hodnotit celkový dopad agendy. Některé iniciativy jako např. zamezení odlivu mozku a posílení mobility pracovních sil, mohou být protichůdné. K záruce pro získání dovedností uvedl, že název není úplně přesný, neboť bez dostatečné motivace jedince nelze dovednosti zaručit. Nesouhlasí ani se směrováním k úrovni 4 Evropského rámce kvalifikací, které je v případě českých podmínek nerealizovatelné vzhledem k velkému podílu lidí s učňovským vzděláním bez maturity (úroveň 3). Jak vysvětlil, "pro takovou masu jedinců nejsme schopni požadavky Komise splnit". V tom se shoduje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, který mimo to upozorňuje, že prvořadou součástí agendy je propojení digitálních dovednosti s rozvojem vzdělávání STEM (označení vzdělávání v oborech přírodní vědy, techniky a technologie a matematiky). Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR připomněla, že v roce 2025 bude Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre_cz.

90 % všech pracovních míst potřebovat určitou úroveň digitálních dovedností, proto je dle Svazu nezbytné prosazovat digitální dovednosti všemi cestami vzdělávání a odborné přípravy. „E-učňovství bude hrát důležitou úlohu a mělo by být ústředním bodem Koalice pro digitální a dovednosti pracovní místa“, zdůraznila Drbalová. Dalším klíčovým opatřením pro zajištění správných kvalifikací je zapojení podniků do odborného školství, a to jak při tvorbě vzdělávacích programů, tak i při jejich realizaci.

Řečníci se shodli, že vedení k široké škále dovedností, lepší předpovídání požadavků trhu práce a spolupráce škol se zaměstnavateli je nejlepším nástrojem, jak zajistit čerstvým absolventům, že získají na pracovním trhu místo, které jejich kvalifikaci odpovídá. Ústřední roli v agendě budou hrát digitální dovednosti, které bude potřeba prosazovat všemi cestami vzdělávání a odborné přípravy. Bez dostatečné motivace jedinců, však nikdo jejich dovednosti nezaručí.

Tisková zpráva ke stažení zde. Zdroj CEBRE

I z tohoto důvodu věnuje AMSP ČR vzdělávání a propojení zručnosti s IT technologiemi mimořádnou pozornost. Hned 22. září 2016 se v Praze sejde více jak 100 účastníků Německo-českého řemeslnického dialogu, který se bude věnovat především přípravě juniorských mistrů a digitalizaci řemesel (HANDWERK 4.0).


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.