Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Poslední šance v projektu JUPITER pro inovativní GNSS aplikace malých a středních podniků!

Rádi bychom Vám připomněli příležitosti pro krajské, městské, obecní úřady a pro malé a střední podniky a regiony v ČR prezentovat inovativní GNSS aplikace v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), které byly vyvinuty či jsou provozovány v ČR. Uzávěrka je 1. března 2015.

V rámci evropského projektu Jupiter budou vybraní předkladatelé návrhů inovativních aplikací představeni na světovém kongresu ITS ve francouzském Bordeaux v říjnu 2015, za což získají kromě ocenění také finanční příspěvek ve formě voucheru pokrývajícího předem stanovený rozsah nákladů spojených s cestou na kongres a výstavou oceněného řešení.

Projekt Jupiter (Joint EUropean Project for International ITS/EGNSS awareness Raising) je financovaný z programu Evropské komise Horizont2020 a je koordinován agenturou GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency). Ministerstvo dopravy se účastní projektu Jupiter jako projektový partner za region ČR. Cílem projektu je prezentovat inovativní GNSS aplikace zejména ve vztahu k řízení silničního provozu, dispečerského řízení integrovaného dopravního systému (IDS) apod. a podporovat malé a střední podniky či regiony v ČR v rozvoji inovativních GNSS aplikací. Protože železniční doprava je páteřním systémem IDS, rovněž tak v logistických systémech, nemusí být návrhy omezeny striktně na silniční dopravu, ale mohou zahrnovat i drážní dopravu. Výzva v rámci projektu Jupiter je určena pro malé a střední podniky a regiony na úrovni krajských, městských a obecních úřadů. Podání návrhů se očekává nejpozději do 1. března 2015 v anglickém jazyce prostřednictvím online web aplikace Survey Monkey (více v příloze). Jednotlivé návrhy budou následně vyhodnoceny mezinárodní hodnotící komisí, která vyrozumí každého navrhovatele o výsledcích hodnocení.

Pokud Vás výše uvedená nabídka oslovila a chcete svým příspěvkem nejen podpořit rozvoj GNSS aplikací, ale i prezentovat na světovém kongresu ITS úspěšnou aplikaci používanou a velmi dobře hodnocenou veřejností ve Vašem regionu a také nám pomoci zviditelnit dobré nápady z Čech, Moravy a české části Slezska, najdete více informací o výzvě v přiložených dokumentech a na adrese: http://www.erticonetwork.com/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=3366.


Budete-li mít další dotazy, obraťte se prosím na mne. 
(tel. 225 131 653, e-mail: milan.kadera@mdcr_cz).
 

Těšíme se na další spolupráci a přejeme hodně úspěchů při zapojení do uvedené výzvy. Byli bychom velmi rádi, kdyby člen poroty z ČR mohl hodnotit také návrhy z naší země.
 

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Milan Kaděra
Space activities and ITS Department
Ministerstvo dopravy ČR
 
Nabřeží Ludvíka Svobody 12
P.O.BOX 9
CZ-110 15  Praha 1
Czech Republic
Tel.    +420 225 131 653
GSM. +420 606 490 735
email: milan.kadera@mdcr_cz


Dokumenty ke stažení zde:
JUPITER_Call_for_candidates_Local_Authorities.pdf JUPITER_Call_for_candidates_Local_Authorities.pdf (556,59 KB)
JUPITER_Call_for_candidates_SMEs.pdf JUPITER_Call_for_candidates_SMEs.pdf (561,31 KB)

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.