Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s.

Představujeme Vám Platformu zdravotních pojištěnců ČR o. s. (PZP ČR) což je nestátní, neziskové, nepolitické sdružení založené za účelem hájit a prosazovat zájmy občanů České republiky a dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na jeho financování (dále "pojištěnci").

PZP ČR se aktivně podílí na prosazení účinných reformních opatření v oblasti zdravotnictví a zvýšení transparentnosti financování zdravotnictví. V souvislosti s tímto bylo v říjnu 2012 podepsáno Memorandum o vzájemné podpoře a navázání spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR. PZP ČR je nyní tedy členem odborných grémií k reformním opatřením. PZP ČR shromažďuje a zpracovává podněty a názory od svých členů, spolupracujících organizací a odborníků, týkající se připravovaných či zaváděných reforem v oblasti legislativy, ekonomiky a řízení zdravotnictví a upozorňuje na stávající problémy ve zdravotnictví.

 

Mezi projekty PZP ČR mimo jiné patří:

1/         Bezplatná linka pro veřejnost: Linka k hrazené zdravotní péči

Pojištěncům chybí právní jistota, přehled o poskytování zdravotní péče v rámci jednotlivých regionů ČR, dostatečná orientace v dopadech chystaných reforem a právech pacientů v praxi. Zvýšení vymahatelnosti právního nároku pojištěnců je naší prioritou, proto jsme se rozhodli od letošního roku nabídnout pojištěncům novou bezplatnou službu v podobě informační linky pro veřejnost.

Linka funguje na čísle 800 22 77 77, vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Pojištěnci nás mohou též kontaktovat emailem na adrese linka@zdravotnipojistenci_cz

Ve spolupráci s pacientskými sdruženími tak pomáháme pacientům zajistit přístup ke zdravotní péči v souladu s jejich zdravotní indikací a nárokem na místní a časovou dostupnost.

 

2/         Cyklus seminářů pro pacienty a lékaře: „Právo na přístup k péči“

V souvislosti s problematickou dostupností zdravotní péče již od roku 2010 přednášíme pro pojištěnce a lékaře. Usilujeme o zvýšení informovanosti, posílení práv pacientů a zajištění rovného přístupu k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň vzděláváme a podporujeme lékaře, kteří bez ohledu na možné komplikace pro sebe či své pracoviště sledují výhradně zájem svého pacienta.

 

3/         Kluby pojištěnců

Názory samotných pojištěnců jsou důležitým měřítkem naší práce, poskytovaných služeb pojišťoven i dostupnosti péče, proto jsme zřídili Kluby PZP ČR, kde se pojištěnci sdružují dle příslušnosti k zdravotní pojišťovně, sdílí zkušenosti, názory a zejména společné zájmy. Neutrálním místem pro diskuse se stal partnerský informační web a sociální síť www.JakoJa.cz

I Vás a Vašich zaměstnanců se mohou týkat problémy s dostupností zdravotní péče. Oceníme, pokud nás oslovíte se svými zkušenostmi a podněty.

 

Mgr. Michala Filipová

Předsedkyně PZP ČR

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.