Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Otázky pro Karla Havlíčka, nového předsedu AMSP ČR

HAVLICEK_vi_1__1.JPG Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahajuje druhé desetiletí svojí působnosti. Dochází současně i ke změně na pozici předsedy představenstva. Břetislava Ošťádala, který AMSP ČR vedl od jejího založení, vystřídal další spoluzakladatel Karel Havlíček. Pro aktuální číslo eNewsletteru AMSP ČR jsme mu položili několik otázek.

Jakou roli podle Vás budou malé a střední firmy sehrávat v naší
ekonomice?

V evropském prostředí stále budou sehrávat klíčovou roli, důležitější než například v USA, o Asii nemluvě. V EU je dnes téměř čtyřnásobek malých a středních firem ve srovnání se Spojenými státy, tyto firmy zde generují více jak 50% celkového HDP, čímž je ekonomika méně zranitelná. Podnikatelské prostředí se nicméně v posledních deseti letech zásadně změnilo a podniky budou muset v nemalé míře přehodnotit aktivity. Mám na mysli zejména střední průmysl.

Proč ?

Trh ovládnou velké průmyslové firmy, doplňovat je budou dílny do stovky zaměstnanců. Banky se v krizi poučily a nebudou ochotny financovat střední průmysl dlouhými penězi nad 4 roky, čímž se pozastaví investiční rozvoj středních výrobců. Čerpat investiční úvěry se splatností tři roky je nereálné, stačí jakýkoliv výkyv na trhu a firmy se stávají rukojmími bank, které s nimi za asistence šikovných právníků udělají, co se jim zlíbí.

To nezní příliš povzbudivě, co tedy mají podle Vás malé firmy
dělat?

Měnit. Největší devizou malých firem je schopnost velmi rychle inovovat na všech úrovních. Mám na mysli produktové inovace, obsluhy teritorií ale i manažerské a procesní změny uvnitř firem. Doba nutná pro rozhodnutí jakékoliv změny se u těchto firem dá zvládnout v týdnech, u velkých v lepším případě v měsících. Jsem toho názoru, že dnes rozhoduje čas a v tom je výhoda malých.

Jaké produktové změny máte konkrétně na mysli?

Musíme se srovnat s tím, že již nebudeme vyrábět sklo, bižuterii, sirky, komerční textil nebo třeba obuv. Průmysl, založený na jednoduchém výrobku nemá v současné Evropě velkou šanci na úspěch. Asijské velmoci tento segment spotřebitelů bez problémů obslouží daleko efektivněji. Malé evropské firmy musí jít do oborů s vysokou přidanou hodnotou, nabízet spíše méně výrobků za vyšší ceny, podložené vysokou kvalitou, službou a vzdělanými lidmi. V Sindatu nyní například investujeme do nanotechnologií a tkáňového inženýrství. Produkt je založen na vysoké ceně, unikátním řešení a lidech. Trh je nutné chápat
odlišně od 90. let.

V čem například?

Před patnácti lety byla definice úspěšného podnikatele v parametrech velkého obratu, mnoha zaměstnanců a velkého množství ovládaných společností. Všechna tato kritéria jsou dnes jeho nevýhodou. Velký obrat znamená velké riziko pohledávek a potřebu vysokého provozního financování. Mnoho zaměstnanců váže zase vysoké náklady a dochází
tak ke snižování přidané hodnoty na zaměstnance. No a mnoho ovládaných společností je pro jakéhokoliv investora nebo bankéře opět negativní zpráva, neboť obvykle dochází k přelévání peněz a netransparentnímu chování.

Jaké obory pro malé a střední firmy tedy vnímáte jako perspektivní?

Díky silnému automobilovému průmyslu to budou stále společnosti navázané na tento segment trhu, tzn. strojní a elektrotechnický průmysl, dále určitě IS/IT. Domnívám se, že perspektivní bude stále energetika, finální chemie, z těch nových oborů potom kosmický průmysl, genetické inženýrství, tkáňové inženýrství a nanotechnologie. S ohledem na míru korupce a zapojení do NATO zřejmě i zbrojní průmysl.

Co Vás obecně trápí v českém podnikatelském prostředí?

Myslím, že není tak špatné, jak se někdy domníváme. Mám ale pocit, že poslední dobou máme tendenci adorovat divně se dívající finanční spekulanty s vytahaným tričkem, neoholeným strništěm, minulostí spálených mostů a neexistující adresou, a to na úkor těch, kteří dlouhodobě tvoří hodnoty, zaměstnávají, platí nemalé daně, řídí existující firmy a když je chcete dohledat, zvednou Vám telefon.

Ing.Karel Havlíček, Ph.D, MBA (*1969)

Karel Havlíček vystudoval stavební fakultu ČVUT, VŠE v Praze a PIBS při Manchester Metropolitan University. Je generálním ředitelem SINDAT, mateřské společnosti skupiny středně velkých firem, podnikající v oblastech finální chemie, nanotechnlogií a biomedicíny.

Angažuje se v tuzemském i evropském zaměstnavatelském prostředí, je předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vice-Presidentem UEAPME, největší evropské zaměstnavatelské asociace MSP. Dlouhodobě rovněž spolupracuje s akademickou sférou, je děkanem fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných monografií a publikací. Mimo mateřštiny hovoří anglicky, německy, rusky a španělsky, domluví se francouzsky a čínsky.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.