Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Odborné praxe pro mladé do 30 let

Odborné praxe pro mladé do 30 let (dále jen „Odborné praxe“) jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora.

Cílovou skupinou projektů jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let včetně, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, evidovaní na úřadu práce déle než 4 měsíce (případně i méně), postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání, které by jim umožnily získat kvalitní zaměstnání dlouhodobějšího charakteru.

 

Za odbornou část praxe bude odpovídat mentor určený zaměstnavatelem z řad zaměstnanců. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora. Tento příspěvek je poskytován na náhradu skutečně vynaložených nákladů na mzdu mentora po dobu zaškolování účastníka v rozsahu sjednaném v dohodě zaměstnavatele s ÚP ČR.

 

Odborná praxe je realizována formou pracovního poměru u zaměstnavatele na plný pracovní úvazek, tj. 40 hodin týdně. Ve výjimečných, odůvodněných případech (například pokud je uchazeč o zaměstnání zároveň osoba pečující o dítě do 15 let) může být Odborná praxe realizována rovněž formou pracovního poměru na zkrácený pracovní úvazek, nejméně však 20 hodin týdně. Úřad práce ČR zaměstnavateli za tímto účelem může poskytnout mzdový příspěvek formou příspěvku na Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) vyhrazené. Dohoda o vyhrazení SÚPM bude uzavřena minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců, výše příspěvku je stanovena Směrnicí Úřadu práce ČR a může být až 24 tis. Kč. Praxe je možné realizovat jak u zaměstnavatelů v soukromé sféře, tak u zaměstnavatelů ve veřejné správě s výjimkou OSS a SPO, přičemž počet praxí ve veřejné správě nesmí překročit 49% z celkového počtu praxí. 

 

Odborné praxe pro mladé budou realizovány prostřednictvím 14 projektů Krajských poboček Úřadu práce ČR (ÚP ČR plní roli příjemce). 

 

Podrobné informace o projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let budou zveřejněny na stránkách http://portal.mpsv.cz/upcr/kp nebo je možné si je vyžádat na referátu projektů EU příslušné Krajské pobočky Úřadu práce ČR.

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.