Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Od 1.7.2012 bude omezeno zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, to negativně dopadne na české firmy

MPSV omezuje svým pokynem s platností od 1.7.2012 zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU v českých firmách. Dle slov ministra Drábka tak reaguje na půl milionu českých nezaměstnaných, kdy cílem toho kroku je vyčistit trh práce, přestože se to firmám nebude líbit.

  • Vydaný pokyn stanovuje nevydávat nová povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, u nichž zaměstnavatelé požadují nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. O udělení výjimky může ve výjimečných případech rozhodnout ředitel odboru koncepcí trhu práce MPSV na základě podrobně odůvodněné písemné žádosti ředitele místěn příslušné Krajské pobočky Úřadu práce.
  • Vydaná povolení prodlužovat pouze tehdy, není-li pracovní místo možno nově obsadit evidovaným uchazečem o zaměstnání, vždy však na dobu max. 6 měsíců.
  • Vyžadovat nostrifikaci dokladu odborné způsobilosti.
  • Neprodlužovat dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaných cizincům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatelů na základě dohod uzavřených před nebytím účinnost zákona č. 367/2011 Sb. o zaměstnanosti, tj. před 1.1.2012.

 

Stanovisko AMSP ČR:

 

  • Vydané pokyny s platností od 1. července 2012 značně ztěžují situaci zejména v malých a středních firmách při obsazování dělnických profesí (svářeči, zámečníci, frézaři, slévači, šičky apod.).
  • Požadované pracovní síly z řad tuzemských pracujících na trhu nejsou! Řada českých nezaměstnaných nechce a nebude dělat.
  • Prodloužení max. na 6 měsíců je značně limitující. Např. obsluha strojů vyžaduje zaškolení, a to nějakou dobu trvá. Toto zkrácení se velmi nepříjemně dotkne nejen zaměstnavatelů, ale i těchto zaměstnanců, kteří tu pracují dlouhodobě, mají zde v rodiny a děti v českých školách.
  • Úřad práce sice vyřadí potenciální uchazeče z evidence, ale ve firmách zůstává problém neobsazeného pracovního místa. Navíc agentury práce nesmějí dovážet pracovníky ze 3.zemí.
  • U finálního schvalování žádosti firmy jedinou osobou se nemůžeme ubránit obavám z korupčního prostředí.

 

AMSP ČR i další zaměstnavatelé doporučují MPSV:

 

Přehodnotit omezení pro zaměstnávání občanů ze třetích zemí (udělování víz, nedostatkové profese i s nižší kvalifikací)

Zaměstnavatelé vyhodnotili v červnu průzkumem situaci ve firmách, kde byly identifikovány problémy zejména 1) u velkých firem v oblasti manažerských pozic a 2) u malých a středních firem u dělnických pozic s nižší kvalifikací. Každopádně nově nastavený systém udělování povolení je enormně administrativně zatěžující!

MPSV bylo doporučeno řešit problém nedostatkových profesí na trhu práce – kvalifikované dělnické profese (např. nástrojaři, CNC obráběči, slévači, svářeči, mechanici) s MPO tak, aby bylo možné vykonávat tyto činnosti v pracovněprávním vztahu cizinci ze třetích zemí. Dále bylo doporučeno hledat možnosti upravit projekt „Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance“ tak, aby pracovní povolení a víza se vztahovala i na ostatní cizince mimo vnitropodnikové přesuny, vydávala se na 2 roky a nemuselo se žádat v průběhu 2 let opakovaně o udělení víza (po 6 měsících), s možností žádat po 2 letech o prodloužení zaměstnání opět na 2 roky.

MPSV zároveň přislíbilo sjednotit postupy úřadů práce podle Metodických pokynů (pozn. od 1.7. nebudou platit jiná pravidla, než dosud).

 

Problematika nostrifikace vysokoškolských diplomů se vyhodnocuje a hledají se administrativně a ekonomicky úsporná řešení i s MPSV.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.