Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Ochočte si svého poradce

Radím! Radíš! Radíme! Poradí vám? Je velmi těžké zorientovat se v hejnu poradců a spolehlivě najít ten správný druh. Který? Přece ten, který nebude vydělávat na vás, ale s vámi!

Expanze poradců v Česku

Vznik živočišného druhu podnikatelských poradců se datuje někdy od konce 19. a začátku 20. století. Nedlouho po jeho vzniku se začaly objevovat různé mutace, které následně přešly v několik samostatných druhů.

Jeden z druhů se vyvinul na základě předchozích manažerských zkušeností a dovedností.

Ostatní druhy si většinou nalezly jeden, pro ně charakteristický způsob chování, který neustále uplatňují bez ohledu na hostitele. Tyto druhy díky svému cizopasnému způsobu života bohužel zaznamenaly populační explozi.

Do našich krajů se poradce jako živočišný druh rozšiřuje téměř lavinovitě v poslední dekádě 20. století a to většinou již v plně rozvinuté cizopasné formě, kde se nejprve usazuje v privatizovaných podnicích. V první dekádě 21. století migruje poradce ve zvýšené míře do státní správy a jí podřízené části ekonomiky. Určitá část populace tohoto živočicha se snaží hnízdit i v menších a středních společnostech. Jednu ze zajímavých strategií, které pro takové hnízdění používá, je certifikace. Nejčastěji se jedná o certifikaci, kterou vyžadují již uhnízdění poradci ve větších společnostech pro přenos své populace do dodavatelských podniků menší velikosti.

A kterého byste si chytili vy?

Průvodce pro snazší identifikaci cizopasného druhu (Pro lepší poznání poradců je vhodné rozlišit několik nejrozvinutějších druhů).

obr__zek.jpgPORADCE PAPOUŠKOVITÝ (AdviserusPapagais)

 Tento druh získává potravu tím, že od zaměstnanců hostitele posbírá informace, které následně zpracuje a prodává za svá vlastní zjištění. Tento druh při dočasném hnízdění není pro hostitele nijak zvláště nebezpečný. Při dlouhodobém působení poškodí organismus hostitele odchodem nejlepších pracovníků, jejichž nápady a názory poradce konzumuje a prodává za své.

PORADCE PRACOVITÝ (AdviserusWorkohlikus)

Pracovit__.jpg

Je o něco nebezpečnějším druhem poradce. Tento druh populace disponuje agilními jednotlivci a velikými srovnávacími databázemi o vlastnostech předchozích hostitelů. Prvním pozitivním efektem, který hostitelský subjekt dočasně vnímá je přenos agilnosti jednotlivců AdviserusWorkoholikus na zaměstnance hostitele. Tento efekt je však většinou krátkodobý. Druhým pozitivním efektem, který hostitel získá, je představa, jak fungují jiní hostitelé, kteří byli tímto druhem cizopasníka napadeni. Nežádoucí účinky styku s tímto druhem většinou nastupují v okamžiku předání Power-pointové prezentace poradce, jejíž rozsah bývá tak veliký, že se většina hostitelů při snaze tyto výstupy aplikovat, začne dusit a zcela zapomíná na svou běžnou činnost, čímž ztrácí nejprve schopné zaměstnance a následně zákazníky, či naopak. Většina hostitelů se tomuto efektu brání zašuplíkováním poradcových výstupů. Opakované odkládání prezentací do šuplíků vedou až k alergii na poradce jako takové.

metodick__.jpgPORADCE METODICKÝ (AdviserusMetodicus)

Je mírnějším druhem poradce. Tento poradce vpravuje do organizace svého hostitele předem definovanou metodu. Organizace v českém prostředí vykazují vysokou míru imunity vůči tomuto druhu a velice rychle jej vylučují. Více ohroženy jsou organizace v německém a severoamerickém regionu.

 

 PORADCE KUKAČKOVITÝ (AdviserusGigantus)kuka__kovit__.jpg

Velice odolný druh, který se podle svého latinského názvu nazývá též veliký, občas doplňován číslovkou, která dodává počet globálně rozvinutých kmenů tohoto poddruhu. Tento poradce se vyznačuje tím, že hnízdění zahajuje s pomocí velice schopných a zkušených jednotlivců, označovaných většinou jako senior, nebo partner. Tito jednotlivci získají rychle důvěru svého hostitele, do jehož organizace následně dosadí svou populaci, která se skládá z mladých agresivních jednotlivců, kteří se učí novým poznatkům metodou pokus omyl za zdroje a na riziko napadené organizace. Tento druh napadá především silné, velké a zdravé organizace, které se snaží ohnízdit trvale. Pro tento účel vysazuje méně agresivní jedince přímo do organizací svého zájmu, nejraději na pozice finančních ředitelů, kteří mají pravomoc opakovaně zvát nové a nové populační vlny Poradce Kukačkovitého do hostitelských organizací.

 

ocho__en__.jpgPORADCE OCHOČENÝ (AdviserusDomesticus)

Zatím málo rozšířený druh poradce, tedy jeho domestikovaná forma. Tento druh se vyznačuje několika ojedinělými vlastnostmi. První je neškodné soužití s hostitelskou organizací, která se jej může kdykoliv bezbolestně zbavit. Druhou a snad nejdůležitější vlastností je jeho způsob získávání potravy. AdviserusDomesticus se živí částí nadhodnoty, kterou pro svého hostitele vytvoří. Díky této vlastnosti nemůže tento druh poradce prosperovat na úkor svého hostitele, ale pouze společně s ním. Poradce Ochočený se vyznačuje schopností rychle pochopit fungování hostitelské organizace a plně se adaptuje jejím potřebám. Tento druh disponuje schopnými a silnými jedinci, kteří svému hostiteli dodávají na základě svých znalostí, zkušeností, metod, postupů a sociálních vazeb prokazatelnou nadhodnotu. Tento druh je schopen vydržet téměř bez potravy až do chvíle, kdy jeho hostitel sklízí plody jeho práce. Tato vlastnost, která jej odlišuje od nedomestikovaných druhů, však vede k velice pomalému nárůstu jejich populace a k jejich vzácnosti. Chov Poradce Ochočeného se doporučuje organizacím, které mají rozvinutou alergii na poradce všech ostatních druhů a především organizacím, které v sobě cítí potenciál, který nejsou bez externí pomoci schopny sami čerpat, avšak z logických důvodů se obávají divokých druhů poradců. V České republice existuje několik málo velkochovů tohoto druhu poradce a jejich populace je velice omezená. Pořízení takového domestikovaného poradce není nákladné a ve své podstatě si jej může dovolit jak živnostník, tak jakkoliv malá organizace, stejně jako podnik střední velikosti. Seznámit se s tímto druhem, případně objednat jeho nezávazné vyzkoušení můžete na adrese www.ochocenyporadce.cz. Na této adrese jsou též dostupné zkušenosti jiných drobných chovatelů.

 

Varování!

Na závěr nám dovolte jednu zásadní prosbu: Nekrmte poradce volnými prostředky, dochází rychle k jejich zdivočení! Opětovná domestikace je spíš výjimkou než pravidlem. Populace Poradce Ochočeného je zatím tak malá, že jejich neúčelné zdivočení, nebo nucené utracení může ohrozit celou jejich populaci.

 

Zajímá Vás proč čeští podnikatelé málo vydělávají a co se dá udělat pro změnu? Pokud ano, přijměte pozvání na seminář Ochočeného Poradce 24.5.2011, připravovaný ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

(Bližší informace o semináři se dozvíte z pozvánek, které budou rozesílané začátkem května a budou na internetových stránkách AMSP ČR v Aktualitách.)

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.