Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

Karel_Havlicek.jpg Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) byla založena v r. 2001 a je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Registrace: spisová značka: L 12282 vedená u Městského soudu v Praze. AMSP ČR není úřad.

Významně byla posílena členská základna AMSP ČR a její vliv. Nejpočetněji je zastoupena těmito obory: dopravní telematika, lodní průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektrotechnický průmysl, textilní průmysl, stavební průmysl, řemesla, služby obecně a další. Členská firma nemusí splňovat kritérium MSP dle pravidel EU, tj. společnost do 250 zaměstnanců, členem může být i společnost větší. Členy asociace jsou také banky a finanční instituce se státní účastí (ČMZRB, ČEB, EGAP), některé střední a vysoké školy, menší asociace, sdružení svazy, cechy apod. Členskou základnu tvoří i úspěšné české firmy, držitelé nejrůznějších ocenění (Rodinná firma roku, Místní hrdina, Štika českého byznysu, Manažer/-ka odvětví apod.). Asociace podporuje vedle tradičních oborů zastoupených v členské základně rovněž tzv. trendové obory jako je bio, nano, kosmický průmysl, fotonika, biomedicína apod. AMSP ČR se řídí svým Etickým kodexem.  

Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, dotačních příležitostí, vzdělávání, podpory exportu, evropských informací, statistiky, legislativy apod. V rámci spolupráce AMSP ČR s významnými společnostmi a partnery nabízí svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. K prioritám asociace patří rovněž ocenění práce a výsledků malých a středních firem i živnostníků, proto AMSP ČR poskytuje záštitu nad podnikatelskými soutěžemi , je odborným garantem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, soutěže "Štiky českého byznysu", dále "Exportní ceny DHL UNICREDIT" , "Ocenění českých podnikatelek", "Vizionáři", "Zákon roku" a dalších. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

Asociace je vyhlašovatelem či organizátorem vlastních soutěží jako je Podnikavá žena roku, Equa bank Rodinná firma roku, Nastartujte se pro začínající podnikatele, Ocenění za řemeslný počin a dalších aktivit s finanční odměnou. Pro své členy organizuje řadu informačních a vzdělávacích akcí zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, nabízí poradenskou činnost, kontaktní setkání, účast v zahraničních misích a celou řadu dalších služeb. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v médiích, v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích a odborných výborech. Mezi priority AMSP ČR patří i propagace svých členů ať už v rámci členské základny nebo přímo prostřednictvím médií. Zájemcům o členství z řad firem a podnikatelů nabízí statut pozorovatele na 6 měsíců zdarma.

V rámci asociace pracuje několik odborných výborů, jejichž členové zpracovávají odborná stanoviska v rámci připomínkových řízení k návrhům vlády, ministerstev či dalších orgánů.

Prioritními vlastními projekty jsou: Svou cestou-Young Business, Rodinná firma, Podnikavá žena, Fandíme řemeslu a Malý obchod. Plošnými projekty jsou Rok řemesel 2016 a Rok venkova 2017. Spolu s dalšími aktivitami tak tvoří souhrnný Integrovaný záchranný systém obcí s cílem podpory drobného podnikání zejména v obcích do 500 obyvatel a provozoven do 150 m2.

Na mezinárodní úrovni má AMSP ČR důležité postavení v rámci evropských struktur. AMSP ČR je členem NORMAPME (Evropský úřad řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci). Dlouhodobě má uzavřenu řadu dohod o vzájemné spolupráci s partnerskými organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí, a to zejména z oblasti Visegrádské čtyřky.

AMSP ČR se účastní klíčových jednání ministerstev k novým zákonům týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. Podkladem pro stanoviska AMSP ČR jsou především analýzy statitických dat, názory a doporučení členských firem z praxe a rovněž výsledky nezávislých průzkumů, které pro asociaci realizuje agentura na výzkum trhu k jednotlivým tématům, a to s garancí metodiky od Českého statistického úřadu.

Spolupracuje s předními společnostmi a institucemi v České republice. AMSP ČR se účastní řady národních i mezinárodních projektů.

AMSP ČR je autorem stěžejních materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Asociace zpracovává rovněž vlastní analýzy v různých oblastech podnikání na základě oficiálních zdrojů dat (ČSÚ, Eurostat, odborné publikace, výzkumné studie, zahraniční zdroje apod.). Výsledky průzkumů a analýz nastartovaly řadu klíčových jednání a zásadních změn v legislativě.

Rapidně vzrostl zájem významných médií o AMSP ČR, která citují její názory (Hospodářské noviny, MFDnes, Lidové noviny, Právo, Ekonom, Profit, Euro, E15, Česká televize, tv PRIMA, ČRo1 Radiožurnál, radio Impuls apod.).

AMSP ČR vyžaduje na orgánech státní správy trvalý, kontinuální zájem, snahu a odbornou schopnost vytvářet reálnou strategii rozvíjejícího se a životaschopného podnikání a zabezpečování podmínek pro podnikatelský stav v ČR.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2022 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.