Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR: Zákon o elektronických komunikacích jde proti podnikatelům

Podnikatelé – budete muset věnovat více pozornosti svým smlouvám s operátorem mobilních služeb. Již brzy - 4. prosince 2014 - vstoupí v účinnost novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Pro běžné spotřebitele, ale i živnostníky a malé podniky nastane nová situace, způsobená zejména změnou v § 63 citovaného zákona, jmenovitě v novém znění jeho článku 6. Z jeho znění vyplývá, že oproti původní úpravě již není operátor (v zákoně „podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti“) povinen informovat přímo účastníka o změnách smlouvy, ale stačí, zveřejní-li tuto změnu 1 měsíc před nabytím účinnosti změny v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Účastníka je pak operátor povinen informovat pouze o uveřejnění změny (např. o změnách podmínek poskytování služeb).

Nově také z původního znění § 63, čl. 6 „vypadl“ výčet podstatných náležitostí smlouvy uvedených v § 63 čl. 1, písm. c – q, o jejichž změně byl operátor účastníky povinen informovat a umožnit jim ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti takové změny, a to bez sankce. V článku 6 sice zůstává možnost ukončit smlouvu v případě podstatné změny, která vede ke zhoršení postavení účastníka (klienta) ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Problémem je způsob informování o takové změně, navíc jen v případě, že operátor (!) posoudí, že změna zhoršuje podmínky pro účastníka. Dle nového znění zákona totiž postačí informaci poskytnout způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.

O změně se tedy dozvíte až v okamžiku doručení vyúčtování. Aby toho nebylo málo, nová úprava umožňuje automatické prodlužování smluv na dobu určitou u zákazníků z řad podnikatelů, aniž by operátor musel podnikatele na toto automatické prodloužení upozornit. Tato povinnost operátora informovat zůstala jen pro běžné klienty, kteří využívají nebo žádají veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec jejich podnikatelské činnosti. Stačilo přidat do § 63 odst. 10 slovíčko „spotřebitel“ (dle specifikace v zákoně rozuměno „nepodnikatel“). Fakticky tedy platí jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro právnické osoby. Budete-li chtít měnit podmínky nevýhodné smlouvy, nesmíte propásnout okamžik vypršení např. dvouleté smlouvy. Jinak vám zůstane možnost od nevýhodné smlouvy odstoupit před uplynutím dvouleté lhůty jen po zaplacení případné sankce.

Doporučujeme tedy pečlivě si v kalendáři poznamenat předpokládaný konec platnosti smlouvy na dobu určitou.

Problémy s operátory můžete také konzultovat na poradenské lince časopisu dTest 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 h o 17 h.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.