Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Nemáte dostatek zakázek? Můžete se pokusit o kurzarbeit…

„Vzdělávejte se pro stabilitu! aneb kurzarbeit pro česku“  - projekt určený k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců byl odstartován 17.9.2012. Zaměstnavatelé ze všech krajů kromě Prahy mohou začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce. Otázkou je, zda na něj dosáhnou menší firmy… Zájemcům doporučujeme neotálet!

Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Manuál je k dispozici na Portále MPSV zde. Popisuje jednotlivé kroky, které má žadatel podniknout jak před podáním žádosti, tak po jejím případném schválení.

Na webu MPSV budou uvedeny kontakty na krajské koordinátory, na něž se firmy mohou obracet s dotazy ohledně projektu. Nejedná se o pracovníky, kteří by se podíleli na procesu hodnocení žádostí.

Projekt potrvá až do 31. srpna 2015, vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015. Realizuje ho MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR a financován je z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zatím je na projekt vyčleněno 400 milionů Kč z OP LZZ, po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů Kč.

Více informací o projektu je na webu MPSV zde.

Komentář AMSP ČR:

Český kurzarbeit je dle našeho názoru těžkopádný a s německým (praxí ověřeným) nemá téměř nic společného. Jeho finální podoba po 3 letech vyjednávání je pro AMSP ČR zejména z pohledu malých firem zklamáním. Je administrativně náročný a metodika je založena na subjektivním posouzení úředníků místně příslušných úřadů práce. Ale lepší něco nežli nic.

Stručný výtah:

  1. Měsíc před žádostí o kurzarbeit musí být aplikován ve firmě § 209 ZP (částečná nezaměstnanost ) – firmy, které nemají odbory, nemusejí již od 1.1.2012 žádat úřad práce kvůli § 209 ZP, mohou ošetřit vnitřním předpisem – viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast8h3.aspx
  2. Schválení o zapojení se firmy do „Vzdělávejte se pro stabilitu“ (kurzarbeitu) posoudí ÚP bez zbytečného odkladu – tedy velmi vágní formulace, pokud bude žádostí mnoho…
  3. Započítává se účast firmy v projektech „Vzdělávejte se pro růst“ nebo „Vzdělávejte se pro růst – regiony“ - tzn. kdo se jich účastní, musí čekat 3 měsíce po jejich skončení s podáním žádosti do kurzarbeitu
  4. Může  být externí i interní lektor, interní má limit max. 230 Kč/h, externího posuzuje ÚP,
  5. Náklady na školení se proplácejí zpětně, a to do 30 dnů od bezchybného a úplného vyúčtování – přičemž cash flow bylo největším problémem většiny firem v krizových letech 2008-9
  6. Mohou se zapojit firmy bez omezení velikosti
  7. Zavádí se povinná registrace do registru „de minimis“, a to do 5 dnů od schválení žádosti do kurzarbeitu
  8. Posuzuje se konkurenceschopnost odvětví, přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku, významnost daného podniku v regionu (role zaměstnavatele s ohledem na počet zaměstnanců)…
  9. Většina metodiky je založena na subjektivním posouzení úředníků úřadů práce
  10. Jde o nesystémové řešení, neboť není bohužel upraveno v legislativě – tzn. podpora skončí, jakmile se vyčerpá alokovaná částka ze strukturálních fondů.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu! aneb kurzarbeit po česku“ doporučujeme neotálet a v případě nedostatečných zkušeností s projekty se obrátit na některou z poradenských firem, která Vám bude nápomocna se sepsáním projektové žádosti.  


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« duben »
  Po Út St Čt So Ne
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.