Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Nejdůležitější závěry z jednání k dopravě

4. května 2011 se sešli vrcholní zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu dopravy České republiky, ČESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdružení pro dopravní telematiku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.  Výsledkem jednání je vzájemná koordinace a společný postup v těch oblastech dopravy, které jsou považovány za klíčové z pohledu konkurenceschopnosti české ekonomiky a vzrůstající životní úrovně našich občanů.

Nejdůležitější závěry jednání

  1. Dobudování bezpečné, rozsahem odpovídající potřebám, efektivní páteřní dopravní infrastruktury do roku 2020 je klíčové pro konkurenceschopnost ČR, a proto musí být aktuální prioritou všech představitelů zákonodárné a výkonné moci.
  2. Je potřeba urychleně stabilizovat finanční zdroje pro pořízení chybějící a údržbu existující dopravní infrastruktury. Významnými nástroji této stabilizace mají být zvýšení podílu spotřební daně z minerálních olejů (paliv) na financování infrastruktury a využití metody pořizování Public Private Partnership (PPP). 
  3. Využití metody PPP nebrání v ČR žádné legislativní překážky, existují vytipované projekty (např. D3, R35, D1) a finanční instituce jsou připraveny podílet se na jejich financování. Svazy a asociace doporučují proto neprodleně připravit k realizaci první projekt PPP. Při volbě projektu je třeba klást důraz na jeho relativní jednoduchost, vysoký stupeň připravenosti a doporučujeme nižší finanční objem (tj. do 500 mil. EUR), s maximálním využitím zahraničních zkušeností a umožněním co největší konkurence. Svazy a asociace nesouhlasí s případnými úvahami o jednom projektu PPP s řádově vyšším finančním objemem. 
  4. Požaduje se přehodnotit nepromyšlený a uspěchaný postup Ministerstva dopravy ČR při přípravě výběrového řízení na rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd. Místo tohoto projektu asociace a svazy doporučují již nyní vypracovat konsensuální vizi rozvoje mýtného systému v ČR po r. 2016, kdy vyprší smluvní vztah státu s existujícím provozovatelem mýtného systému. 
  5. Rozvoj a zatraktivnění veřejné a městské hromadné dopravy včetně obnovy vozového parku je podceňovanou oblastí, bez které nelze v ČR dosáhnout efektivního a udržitelného dopravního systému. Doporučuje se proto věnovat zvýšenou pozornost nejen veřejné dopravě, ale také její důsledné integraci s ostatními druhy doprav. 
  6. Neexistence celoročního přístupu ČR k Severnímu moři po vnitrozemských vodních cestách a úplná absence přístupu k Černému moři může v budoucnu vyvolat dopravní, ekonomické, energetické a bezpečnostní problémy. Proto svazy navrhují neprodleně zlepšit plavební podmínky na labské vodní cestě v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, zajistit splavnost Labe do přístavu Pardubice a v širším celoevropském kontextu diskutovat proveditelnost projektu průplavního propojení Dunaj-Odra-Labe. 
  7. Je požadavkem, aby Ministerstvo dopravy ČR při přípravě všech strategických, koncepčních postupů, dokumentů, legislativy a vlastních projektů postupovalo konsensuálním způsobem se zapojením široké odborné veřejnosti a zástupců zaměstnavatelů.

Uvedené závěry byly zaslány oficiální cestou Ministerstvu dopravy ČR a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V Praze dne 24.5.2011

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« září »
  Po Út St Čt So Ne
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.