Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Máte negativní zkušenosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek?

Platforma pro transparentní veřejné zakázky, kde je naše asociace členem, nás požádala o pomoc s posouzením implementace nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyzýváme podnikatelskou veřejnost k reakci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno vyzvalo k rychlé novelizaci nového zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo argumentuje tím, že nový zákon zablokoval veřejné zakázky, zpomalil přístup k fondům EU a také zabránil vládě využívat veřejné zakázky jako hospodářského stimulu. Ministerstvo také původně prohlásilo, že nový zákon požadoval, aby veřejné instituce vybraly vždy jen nejnižší cenovou nabídku, ale poté uznalo, že tato výtka je nepřesná. 

Existuje však obava, že obtíže s implementací nového zákona mohou být chybně přisuzovány nedostatkům v zákoně jako takovém a mohou vyústit v uspěchanou novelizaci zákona, což by způsobilo nižší účinnost, transparentnost i zodpovědnost. Nejlepším způsobem, jak rozhodnout, zda zákon potřebuje upravit, je pečlivé posouzení případů, ve kterých je zákon vnímán jako překážka oprávněnému a prospěšnému konání.

Platforma připravila formulář pro popis těchto příkladů, v němž může každý z Vás popsat konkrétní problém vyplývající z aplikace nového zákona o veřejných zakázkách. 

AMSP ČR má rovněž zájem, aby negativní zkušenosti členů, pozorovatelů a partnerů Asociace byly zohledněny. Vaše konkrétní příklady proto budou předány expertní skupině, kterou svolá Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud tato diskuse expertní skupiny ukáže jasné a závažné problémy s novým zákonem, navrhovali bychom v rámci Platformy pro transparentní podnikání požádat Ministerstvo pro místní rozvoj, aby připravilo návrh novelizace k nápravě těchto nedostatků.

Vyplněné formuláře prosíme zaslat nejpozději do 14.3.2013 na emailovou adresu JUDr. Věroslava Sobotky, manažera AMSP ČR pro legislativu: sobotka@amsp_cz

Formular_priklady_verejne_zakazky_podani_AMSP_do_14_3_2013.xls Formular_priklady_verejne_zakazky_podani_AMSP_do_14_3_2013.xls (45,00 KB

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete tomuto tématu.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.