Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Stanovisko AMSP ČR ke změnám v metodice RIA od 1.1.2012

RIA (posuzování dopadů nové legislativy na podnikatelské prostředí) se zlepšila, ale vadí ním, že stále zůstává „dobrovolnost“ resortů k jejímu zpracování.

Vláda na svém zasedání 14.12.2011 schválila nové Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), které platí od 1.1.2012. Z pohledu AMSP ČR došlo k pozitivnímu posunu v metodice RIA, kdy přehled dopadů se zpracovává dříve, než je rozhodnuto o legislativním řešení problému. Zlepšila se i celková úroveň RIA a nová úprava by měla minimalizovat čistě formální přístup k RIA z minulosti. Na druhou stranu se obáváme, že nová pravidla umožňují vládě rozhodnout, že se RIA nebude zpracovávat ani u právních předpisů, které budou mít dopad na podnikatele, např. přinesou zvýšené náklady, omezí konkurenceschopnost apod.

Nové zásady však postrádají ustanovení, kde by bylo uvedeno, aby o vyjádření k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda a jde –li o návrhy upravující problematiku podle ustanovení § 320 Zákoníku práce, byly požádány též organizace zaměstnavatelů a odborové organizace.

Realizaci této změny a doplnění považujeme za velmi potřebné zejména vzhledem k legislativní činnosti v poslední době, kdy mnohé závažné návrhy právních předpisů nejsou vládou předkládány k posouzení jak zaměstnavatelům, tak odborům, a to z důvodů zkrácení legislativního procesu. Zástupci podnikatelské sféry tím přicházejí o možnost uplatnit své připomínky a účastnit se jejich následného projednávání.

Co se týká přístupu jednotlivých rezortů, bohužel se v bodě 3.5. nachází „dobrovolnost“ zpracování RIA. Zde požadujeme, aby bylo výslovně stanoveno, že RIA se zpracovává vždy. Kuriózní jsou pak případy, kdy se legislativa připravuje delší čas a RIA není daným resortem zpracována s odvoláním na to, že na legislativní úpravě se začalo pracovat ještě před účinností Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), tedy povinnost předkládat RIA se na toto nevztahuje (viz původní vyjádření MF k Jednotnému inkasnímu místu).

Otázkou zůstává složení „Pracovní komise“, která bude posuzovat návrhy právních předpisů na základě „věcných dopadů“. Domníváme se, že v návrhu chybí její složení, zejména pak zastoupení jednotlivých subjektů účastnících se na legislativním procesu.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
30             1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.