Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Program rozvojově-ekonomického partnerství - výběrové řízení

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vyhlašuje výběrové řízení do Programu rozvojově ekonomického partnerství. Hlavním cílem programu je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích, s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Pro rok 2013 byly vybrány dvě pilotní země – Srbsko a Etiopie. Předkládání žádostí je možné do 26.11.2012 do 14:00 h na MZV.

Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí (státy klasifikované jako rozvojové dle parametrů OECD) a posilování konkurenceschopnosti místních společností. Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské země.

Program rozvojově-ekonomického partnerství se vztahuje zejména na prioritní země ZR ČR[1]. Lze ho rozšířit i na ostatní rozvojové země dle definice OECD, kde politický a hospodářský kontext umožňuje komerční spolupráci a kde Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má dostatečné kapacity na podporu tohoto programu. Pro rok 2013 byly vybrány dvě pilotní země – Srbsko a Etiopie.

Sektorové zaměření programu rozvojově-ekonomického partnerství je dáno sektorovými prioritami ZRS ČR, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 366 z roku 2010 o koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017, tj.:

  • životní prostředí,
  • zemědělství,
  • sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb),
  • ekonomický rozvoj (včetně energetiky),
  • podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace

Podmínky účasti

Zájemce o účast v Programu, který splňuje  podmínky uvedené v přiložené metodice Programu, tj. prokáže, že:

  • je česká společnost řádně registrovaná v ČR a efektivně provozující podnikatelskou činnost na území ČR;
  • má vyrovnanou platební bilanci, je důvěryhodná a solventní společnost řádně plnící daňové povinnosti; kladný hospodářský výsledek v posledních 3 letech, zkušenosti s projekty v zahraničí v posledních 5 letech
  • má dostatečné finanční zdroje a uspokojivé obchodní výsledky;
  • má dostatečné manažerské zkušenosti a schopnosti, dostatečné a kvalitní lidské zdroje (CV) pro účast v Programu,

zašle vyplněnou přihlášku pro přípravné fáze Programu rozvojově-ekonomického partnerství, která je k dispozici v příloze.

Vyhlášení výběrového řízení a příjem přihlášek:

Výběrové řízení je veřejně vyhlášeno dne 26.10 2012.

Vaše návrhy zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) v písemné i elektronické formě

na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 5

118 00  Praha 1

 

Příjem přihlášek končí dne 26.11.2011 ve 14 hod. Návrhy zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Více informací naleznete na webových stránkách MZV zde.

Metodika.ppt Metodika.ppt (296,00 KB)
Danida_priklady_uspesnych_projektu_B2B.ppt Danida_priklady_uspesnych_projektu_B2B.ppt (502,00 KB)
priklady_Danida.doc priklady_Danida.doc (1,28 MB)

 

 


[1] Prioritní země jsou definovány  v Koncepci ZRS ČR na období 2010-17 (schválena vládou ČR dne 24. května 2010) .


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.