Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací

Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě. Tak se jmenuje stostránková publikace, kterou AMSP ČR připravovala téměř rok a která jde v příštích dnech do tisku. Navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který jsme vydali v roce 2014. Řada výzkumných projektů, spolupráce s několika univerzitami a jejich studenty, iniciace inovačních voucherů, připomínkování vládních dokumentů zaměřených na VVI, projekty inovačních startupů, podpory inovačních počinů, inovační semináře, inovační granty AMSP ČR, oponentura dotačních programů, přímá účast v RVVI a četné publikace. To je jen krátký výčet aktivit Inovačního výboru AMSP ČR, který již pátým rokem vytváří největší tuzemskou podporu v oblasti inovací MSP.

Nikdy v minulosti nebylo tolik podpůrných programů pro podporu výzkumných inovačních aktivit malých a středních firem. MSP jsou nedílnou součástí inovačního ekosystému, jsou základem dynamiky inovačního rozvoje a vytvářejí udržitelné know-how. Současně vyvažují inovace velkých korporací a udržují tak ekonomickou stabilitu.  AMSP ČR prostřednictvím Inovačního výboru realizuje průběžné aktivity v pěti pilířích:

 1.       Pilíř –Legislativa

AMSP ČR je součástí připomínkového řízení většiny strategických,dotačních a inovativně zaměřených projektů a vládních dokumentů, které pomáhají podporovat výzkum a inovace MSP. Máme zástupce v monitorovacím výboru OPPIK, člena Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jsme aktivními členy pracovní skupiny v rámci projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje při TA ČR, členy skupiny Průmysl 4.0, zasedáme v řadě odborných porot, připomínkujeme Středoevropský inovační fond, Národní inovační fond a Pražský inovační fond. AMSP ČR iniciovala projekt a předsedala porotě Pražských inovačních voucherů.

 2.       Pilíř- Výzkum

AMSP ČR je aktivní ve spolupráci s vysokými školami a realizuje celou řadu tuzemských i evropských výzkumných projektů. Několik let spolupracujeme na výzkumném projektu VŠFS „Vliv MSP na ekonomiku,“ jsme aktivní v četných projektech s Podnikohospodářskou fakultou VŠE a s několika zahraničními univerzitami se AMSP ČR zúčastnila i evropských výzkumných projektů  zaměřených na mladé podnikatele, pracovní trhy, vliv MSP na sociální prostředí, ženy v podnikání apod (Jean Monnet, NU-ROOF, Eurofound, Entrepreneurs 7x21, Projekt TUNED UP! Diversity management, Rasdi, Flexicurity, atd.). Společně s University Piraeus od r.2012 zkoumáme a publikujeme (ERSJ, Scopus) procesy managementu a controllingu v MSP. Společně s ČSÚ připravuje AMSP ČR 6 let průzkumy zaměřené na procesní chování firem a prostřednictvím cílených  analýz mapujeme prostředí MSP. V rámci projektu AMSP ČR Rodinná firma připravujeme pro VŠFS specializovaný předmět, zaměřený na Family governance. S katedrou podnikání VŠE FPH  zase připravujeme testování modelu inovační výkonnosti MSP.

3.       Pilíř – Publikace

AMSP ČR připravuje celou řadu publikací zaměřených na inovace MSP. Hitem se stal Inovační manuál malé a střední firmy http://www.amsp.cz/inovacni-manual-pro-male-a-stredni-podniky , který vyšel za podpory České spořitelny v roce 2014. Nyní vychází Inovace a jejich financování v malé a střední firmě, opět za podpory České spořitelny, vydavatelem bude nakladatelství Eupress: http://management-controlling.cz/rizeni-inovaci/index.html . AMSP ČR se rovněž podílí na celé řadě odborných publikací, její autoři mají několik odborných knih, články  v databázích WoS nebo Scopus a desítky textů  v tuzemských odborných nebo recenzovaných magazínech. Průběžně vedeme nebo oponujeme závěrečné práce studentů ekonomicky zaměřených VŠ. Všechny novinky z oblasti dotačních příležitostí vydáváme v pravidelném asociačním bulletinu Manuál dotačních příležitostí.

 4.       Pilíř- Start up

Intenzivně podporujeme tuzemský ekosystém v oblasti Start up projektů. AMSP ČR je členem konsorcia (CzechInvest, AMSP ČR, IBM, Rockaway, Czech ICT Alliance) hlavního start up webu v ČR http://www.czechstartups.org/ . V rámci pilíře Start up pořádáme pravidelná setkání mezi vlastníky nadějných projektů a investory, vytváříme mladým podnikatelům vlastní grantovou podporu (www.nastartujtese.cz ) a realizujeme celou řadu vlastních i partnerských workshopů, seminářů a konferencí. Vlastní projekt AMSP ČR Svou cestou (www.svou-cestou.cz ) potom cíleně sdružuje mladé podnikatele a vytváří jim legislativní, finanční a mentorskou podporu napříč regiony.

 5.       Pilíř- Mezinárodní spolupráce

Mimo výzkumné spolupráce se zahraničními asociacemi a univerzitami, připravujeme i celou řadu přímé podpory pro inovativně zaměřené firmy. Vedle EU jsme se v posledním roce intenzivně zaměřili na USA a Čínu. V létě minulého roku jsme vypravili několik prvních firem do nově vybudovaného centra MeoHub v New Yorku, o několik týdnů později jsme v New Yorku uspořádali první Czech Business Weekend (http://www.amsp.cz/czech-business-weekend-in-new-york ). V předposledním březnovém týdnu vyráží předseda AMSP ČR společně s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem a celou řadou podnikatelů, akademiků i zástupců výzkumné a institucionální sféry na misi do USA (Florida), která bude zaměřena na navázání vztahů v oblasti nových technologií a vysoce inovativních projektů. Na ní naváže o 14 dní později Czech Business Weekend in New York II, opět v plné režii AMSP ČR a proběhne další kolo výzvy MeoHub,  nově představíme MeoBridge, pokračujeme prezentací českých start up firem v USA a připravujeme několik setkání s americkými investory.  Současně jsme  zahájili s čínským velvyslanectvím a zástupci  čínského ministerstva pro vědu a technologie první diskuse o vytvoření systémové finanční a odborné podpory česko-čínských inovativních projektů. Naším cílem je iniciovat česko-čínský inovační fond, ze kterého by se na základě výzev realizovaly společné inovativní projekty podniků, vysokých škol a výzkumných organizací.

 financov__n___inovac___kh_1.png


Nahoru

Nepřehlédněte

nezávislé průzkumy


Kalendář akcí

« 2021 »
« březen »
  Po Út St Čt So Ne
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.