Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Novinky ke kontrolnímu hlášení – prominutí pokut za nepodání KH

Generální finanční ředitelství v dodatku k pokynu GFŘ D-29 ze dne 2. 3. 2017 rozšířilo možné ospravedlnitelné důvody, kdy bude daňová správa promíjet pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, tedy pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč.

Ospravedlnitelné důvody rozebírá pokyn GFŘ D-29 ze dne 8. srpna 2016. V původním znění tohoto pokynu byly za ospravedlnitelné důvody považovány zejména zdravotní problémy a živelní pohromy. Nově jsou ospravedlnitelné důvody doplněny o několik dalších, a to především:

- pokud došlo v roce 2016 nejvýše ke dvěma pochybením, popř. k jednomu v roce 2017;

- pokud došlo v roce 2017 nejvýše k jednomu pochybení;

- pokud prodlení nebylo více než 5 pracovních dní a původní podání bylo správné, popř. nevznikla povinnost kontrolní hlášení podat;

- pokud byla výzva k podání kontrolního hlášení, popřípadě následného kontrolního hlášení zaslána pouze emailem (platí pro pokuty do 15. února 2017, kdy byla zveřejněním nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ve Sbírce zákonů zrušena fikce doručení dnem odeslání emailu správcem daně).

V této souvislosti podotýkáme, že i pro výše uvedené důvody platí možnost podat žádost o prominutí pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, nelze tedy prominout veškeré pokuty vzniklé v roce 2016 splňující uvedené důvody.

Aktuální plné znění pokynu GFŘ D-29, včetně změn obsažených v tomto dodatku, naleznete na webových stránkách Finanční správy na adrese:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-29_ve_zneni_Dodatku_c_1.pdf


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« prosinec »
  Po Út St Čt So Ne
48     1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.