Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Mise splněna: zmírnění sankcí u KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ potvrzeno

Od letošního ledna je v platnosti nová povinnost pro podnikatele. Jde o zavedení kontrolního výkazu, tedy každý plátce DPH musí nyní každý měsíc odevzdat kompletní přehled všech vystavených a přijatých faktur od jiných plátců. Jedná se o již třetí výkaz v řadě u této konkrétní daně (daně z přidané hodnoty), který je navíc zatížen krátkými lhůtami a tvrdými sankcemi. O zmírnění sankcí proto AMSP ČR se státem intenzivně jednala celý podzim. Vláda včera schválila návrh novely zákona o DPH, který částečně zmírňuje jejich přílišnou tvrdost.   

Pokud novela projde hladce celým legislativním procesem, mohla by být účinná od června tohoto roku. Hlavními změnami jsou:

  • Pokuty v pevné výši 10.000, 30.000 a 50.000 korun bude možné nově z ospravedlnitelných důvodů prominout. Promíjení by se nemělo vztahovat na plátce, kteří v posledních třech letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy.

  • V případě pokuty 1.000,- Kč za opožděné podání kontrolního hlášení (pokud firma podá kontrolní hlášení pozdě, ale zároveň jej dodatečně podá bez vyzvání správce) je navrženo automatické prominutí sankce jednou za kalendářní rok každému plátci, pokud sám svou chybu napraví, aniž byl správcem daně vyzván.

  • AMSP ČR navíc usilovalo o toleranční období než si všichni na novou povinnost zvyknou. Prosadit se podařilo, že pokuty v této výši (1.000 Kč) vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou.

  • Novela rovněž mírně prodlužuje lhůty pro reakci firmy na výzvu finančního úřadu k odstranění pochybností v podaném kontrolním hlášení z pěti kalendářních dnů na 5 pracovních dnů.

Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková k tomu dodává: “Přestože si umím představit i lépe nastavené podmínky zmírnění, vnímám to za daného stavu jako jednoznačně vstřícné gesto ze strany ministerstva financí, které se evidentně našimi výhradami detailně zabývalo“. Prostor k modifikaci zůstává ještě v oblasti zpětného prominutí pokuty 10.000,- po výzvě správě daně, jež bude posuzovatelná až s účinností novely (tedy od června). „Výzva správce daně je částečně generovaná automaticky, tedy by teoreticky mohlo dojít k situaci, že poplatník své drobné opoždění – třeba den – ani nestihne napravit za pokutu tisíc korun, protože výzva správce přijde rychleji, je totiž bezlhůtní,“ dodává Pavla Břečková. Další oblastí je posouzení případného ojedinělého nedodržení lhůty reakce na výzvu (5 pracovních dnů) u dlouhodobě solidních a komunikativních firem. Jde tam o kolizi s čerpáním dovolené nebo nemocí a současnou nezastupitelností účetní, což je velmi aktuální právě v malých a středních firmách.  

Seznam sankcí spojených s kontrolním hlášením:

  • Firmě – plátci DPH vzniká zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši 1.000 korun, pokud plátce DPH podá kontrolní hlášení pozdě, ale zároveň jej dodatečně podá bez vyzvání správce daně.

  • Pokutu 10.000 korun musí plátce zaplatit, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co jej vyzval finanční úřad.

  • Pokuta 30.000 korun vznikne automaticky, pokud plátce DPH nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy finančního úřadu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů.

  • Pokuta 50.0000 korun vznikne, pokud firma kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

 

Firmy budou muset podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro živnostníky (fyzické osoby) se podařilo uhájit čtvrtletní periodu odevzdávání výkazu, stejně jako podávání kontrolního hlášení přes datovou schránku, kterou mají právnické osoby povinně zřízenou. Původní vládní návrh počítal totiž jen s elektronickým podáním přes EPO.

 

První hlášení budou firmy podávat do 25. února. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Čtvrtletní plátci DPH (fyzické osoby) tak první kontrolní hlášení musí podat do 25. dubna. 


Všechny podstatné kroky Finanční správy v posledních měsících, a také obsahuje mnoho zajímavých a užitečných odkazů ke stažení zde:
leták FINANČNÍ SPRÁVA.pdf leták FINANČNÍ SPRÁVA.pdf (719,25 KB)

Návodná videa ke kontrolnímu hlášení (celkem 10 videí s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení na Daňovém portálu). Pro vyplnění byla použita data modelového plátce. Video slouží pouze pro lepší představu o vyplňování kontrolního hlášení a v žádném případě nenahrazuje Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení. 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« březen »
  Po Út St Čt So Ne
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.