Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Pořídit si malou cukrárnu odradí i nejotrlejší podnikatele

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet průběžných kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí připravit podnikatel, který se rozhodne otevřít malou cukrárnu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zmapovala byrokracii spojenou s provozováním maloobchodní jednotky s malou výrobnou cukrářských výrobků a navrhuje radikální zjednodušení povinné administrativy, a to obecně pro všechny provozovny do 200 m².

Změna užívání, stanovisko odborů hygienické stanice, stanoviska hasičů, památkové péče, odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vypracování analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu a prodej potravinářských produktů a dalších nejméně deset stanovisek a povolení potřebuje malý provozovatel cukrárny s výrobnou před startem svého podnikání.

To je ale pouze začátek, protože pokud bude mít dotyčný živnostník štěstí, že vše obdrží, pak jej čekají průběžné kontroly od Státní hygienické stanice, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, orgánů ochrany veřejného zdraví, několik typů kontrol od České obchodní inspekce, Státního úřadu inspekce práce, nechybí ani Česká inspekce životního prostředí, kontroly požární ochrany, kolektivních správců autorských děl a dalších skoro dvaceti státních cifršpionů.

AMSP ČR připravila přehled nutných povolení pro zahájení cukrárny s malou výrobnou a současně přehled všech typů státních kontrol, které mohou jejich majitelé očekávat po zahájení podnikání. Výsledkem je, že před zahájením provozu potřebuje podnikatel získat kladné stanovisko, příp. musí ohlásit svoji činnost u 15-20 státních institucí. Během běžného provozu maloobchodních jednotek může podnikatel očekávat dokonce 20-30 typů kontrol od státních úřadů.

Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů a cukrářů v České republice k tomu uvádí: „Množství nejrůznějších povinností daných zákony, které musejí malí podnikatelé plnit při zahájení své činnosti i později během vlastního podnikání, je enormní. Byrokratická zátěž navíc neustále roste. Zvlášť negativně dopadají časové a finanční důsledky nadbytečné administrativní zátěže na malé, rodinné pekárny a cukrárny, kde je nezbytná vysoká kumulace funkcí. Místo aby se majitel věnoval své profesi v dílně a obchodu, polovinu pracovní doby stráví vyplňováním nejrůznějších formulářů, hlášení či výkazů. Nepřehlednost, složitost a nepředvídatelnost požadavků státu komplikuje podnikání malých výrobců potravin natolik, že je to prakticky likvidační.“

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR proto připravuje návrh zjednodušení administrativy, kterým by se zásadně zjednodušil povolovací, ohlašovací i kontrolní režim u všech provozoven s prodejní plochou do 200 m². Ten by spočíval v tom, že jedno ministerstvo by požadovalo po jedné provozovně pouze jednu povinnost. Každý resort by musel všechna svoje stanoviska a povolení vyřídit v rámci jedné žádosti podnikatele, stejně tak by v rámci běžného provozu musely všechny organizace spadající pod jedno ministerstvo provést pouze jednu průběžnou kontrolu v roce. Malému podnikateli by se tak doba potřebná pro komunikaci se státem snížila o polovinu.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Všichni vědí o tom, že situace je zcela tristní, ale každý pouze hledá důvody, proč to není možné zjednodušit. Nenavrhujeme populisticky, že napříč resorty stačí na vše jeden papír, jeden souhlas a jedna kontrola, ale v rámci jednoho ministerstva to podle našeho názoru možné je,“ a dodává: “Nedávno jsem navštívil malou cukrářskou výrobnu ve Washingtonu, ve které pracovalo šest zaměstnanců. Požadavky tamních úřadů na tuto provozovnu byly na čtvrtině toho, co požadujeme u nás. Kvalita výrobků i služeb přitom byla na špičkové úrovni. Snížením české byrokracie na polovinu jsme stále na dvojnásobku požadavků, co chtějí v Americe. Tvrdit tedy, že by to nešlo, je jen pohodlnost hledat řešení.“                                                                                                    

Příloha TZ: Modelový případ - Chci začít podnikat jako OSVČ a založit si cukrárnu s malou výrobnou.

A. Co musí OSVČ vyřídit ve pouze vazbě na státní instituce před zahájením provozu?

 • Změna užívání na stavebním úřadě pro získání stavebního povolení
 • Příprava projektové dokumentace pro stavební úřad (obsahuje desítky nutných náležitostí)
 • Stanovisko hygienické stanice odboru výživy (chod provozu výroby a prodeje)
 • Stanovisko hygienické stanice odboru práce (zázemí pro zaměstnance)
 • Stanovisko hasičského záchranného sboru k projektu
 • Stanovisko odboru památkové péče
 •  Stanovisko odboru životního prostředí
 •  Souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 •  Zdravotní průkaz
 • Vypracování dokumentů HACCP (analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu a prodej potravin. produktů)
 • Živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě (živnost řemeslná Pekařství, cukrářství)
 • Odborná způsobilost (doklad o vzdělání nebo praxi)
 • Ohlášení provozovny na živnostenském úřadě
 • Přihlášení k dani z příjmů
 • Přihlášení k DPH
 • Přihlášení k silniční dani
 • Autentizace a registrace k EET
 • Registrace k platbě zdravotního pojištění
 • Registrace k platbě sociálního pojištění

Dle typu provozovny je nutné získat stanovisko 15-20 institucí před zahájením činnosti.

B. Jaké kontroly ze strany státu může OSVČ očekávat v běžném provozu?

 • Státní hygienická stanice
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Státní veterinární správa
 • Orgán ochrany veřejného zdraví
 • Česká obchodní inspekce (6 typů kontrol)
 • Živnostenský úřad (min 4 typy kontrol)
 • Finanční úřad (min. 4 typy kontrol)
 • Zdravotní pojišťovna
 • Česká správa sociální zabezpečení
 • Státní úřad inspekce práce (min. 2 typy kontrol)
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Kontroly BOZP
 • Kontroly požární ochrany
 • Kontrola kolektivních správců autorských děl
 • Kontrola likvidace odpadů (MŽP)
 • Možné jsou ve specifických případech i kontroly od Úřadu pro technickou normalizaci, Policie, Českého telekomunikačního úřadu

Dle typu provozovny lze očekávat 20-30 typů kontrol státních úřadů v průběhu provozu.

                                                                          

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2017_04_20_byrokracie_male_provozovny.docx TZ_2017_04_20_byrokracie_male_provozovny.docx (121,20 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.