Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Financování malých a středních podniků bude v budoucnosti ještě náročnější

Nová celosvětová právní norma na přiměřenost bankovního kapitálu a likvidity známá pod názvem Basel III a Směrnice Sovlency II bude mít významný globální dopad na financování evropské ekonomiky a zejména na financování malých a středně velkých evropských společností. Jejich financování bude v budoucnu ještě náročnější vzhledem ke kumulativním účinkům různých pravidel obezřetného podnikání v kombinaci s jinými finančními reformními opatřeními.

Výkonný ředitel České bankovní asociace Josef Tauber k tomu dodává: „České banky sdílejí názor často diskutovaný na různých úrovních v rámci evropské bankovní industrie i mimo ni, že necitlivě nastavená  regulace ve svém kumulovaném efektu bude mít zatím těžko odhadnutelný, ale v zásadě negativní dopad na peněžní toky do reálné ekonomiky. Zejména malé a střední podniky budou mít ztíženou pozici při získávání úvěrů, a sice v celé jejich lhůtní škále, přičemž pravděpodobně nejvíce budou zasaženy úvěry investičního, tedy dlouhodobého charakteru. Evropské banky konzistentně poukazují na to, že, jakkoli vítají  zdokonalenou či „lepší“ regulaci, je nezbytné její dopady pečlivě zvažovat. Naléhají přitom na nezbytnost zpracování rozsáhlých dopadových studií, na potřebu četných odborných a praktických konzultací EK s asociacemi a na důslednější uplatňování principu proporcionality.“

V návaznosti na Basel III a Solvency II doporučují zaměstnavatelé tři klíčové podmínky, zásadní pro dosažení vyvážené regulace při zachování stability světové ekonomiky, aniž by byly ohroženy klíčové ekonomické funkce finančních institucí. Jedná se o podrobné sledování dopadů a provádění ekonomických reforem na reálnou ekonomiku. Dále je potřeba zachování rozmanitost finančního sektoru. Finanční systém se totiž skládá z různých aktérů s různými časovými horizonty a investicemi a různými úrovněmi rizika v různých oblastech podnikání. Stabilita přijde jako důsledek této různorodosti. Sjednocení pravidel pro všechny finanční hráče bude vést k napodobování chování, které zvýší nestabilitu systému. Do třetice je potřeba zajištění rovných podmínek mezi jurisdikcí, přičemž je potřeba myslet na evropská specifika v případě potřeby. Podniky, společně s Evropským finančním sektorem, se zavázaly k pokračování konstruktivního dialogu s veřejným sektorem v průběhu nadcházející fáze implementace. Je totiž potřeba vybudovat stabilní finanční systém a obnovit důvěru, která bude mít zásadní význam pro podporu budoucího růstu. Kompletní dokument BUSINESSEUROPE naleznete zde.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.