Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Energetické úspory v MSP – ERASME: udělování cen vítězům projektu v Bruselu

Dne 16. září 2014 proběhla v Bruselu v prostorách Regionální hospodářské rozvojové agentury Severního Schwarzwaldu významná událost v rámci mezinárodního energetického projektu zaměřeného na úspory energií malých a středních podniků – ERASME.  Jednalo se o udělování cen podnikům z řad MSP ze sedmi zúčastněných evropských zemí v projektu, který na podzim tohoto roku dospěl ke svému konci. Mezi podniky z řad finalistů si v Bruselu převzal cenu také podnik PERMON s.r.o. z Roztoku u městyse Křivoklát.

V ČR se do tohoto pilotního projektu zapojilo 50 podniků velikostní kategorie od 20 – 150 zaměstnanců ve všech regionech ČR včetně Prahy ze široké škály hospodářských sektorů od zemědělské výroby, přes automobilový, strojírenský a chemický průmysl až po např. služby v cestovním ruchu.

 Z těchto padesáti podniků se díky své pro-aktivitě ve snaze optimalizovat své energetické hospodářství stala vítězem za ČR již zmíněná firma společnost Permon s.r.o. z Roztok u Křivoklátu. Mezi rozhodující kritéria patřil rozsah identifikovaných energetických úspor, výše nákladů na opatření vedoucích k jejich dosažení a inovativnost těchto návrhů.

Přebírání cen se zúčastnili statutární zástupci firmy Jiří Malý a Petr Ponert (na obrázku viz níže) s panem Colinem Gloverem z firmy Ecodot s.r.o., manažerem projektu ERASME za Českou republiku (viz obrázek).

Firma Permon zaměřuje své podnikání na vývoj, výrobu, prodej a servis pneumatického nářadí pro doly, lomy, stavitelství a slévárenství. Navržená opatření směřovala do oblastí zateplení obvodových plášťů budov, nastavení efektivních procesů energetického managementu, výměny prosklených částí a vrat pro manipulaci a logistiky zboží, instalace tepelného čerpadla a kogenerační jednotky, jakož i efektivního využití odpadního tepla z výroby. Potenciál energetických úspor pomocí optimálního provedení daných opatření činí přibližně 50 - 60 % ročně oproti současnému stavu.

erasme.png

Co je projekt ERASME?

Implementace tohoto projektu zaměřeného na energetické úspory v MSP (ERASME – Energy Audits in SME) začala v roce 2012 s cílem zaměřit se na efektivnost provozních a výrobních nákladů těchto podniků a výzev, kterým musí v konkurenčním prostředí čelit. Na tomto projektu úspěšně spolupracovalo kromě České republiky několik dalších zemí střední, jižní a východní Evropy: Itálie, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko a Rakousko. Projekt byl realizován za přispění komunitárního programu IEE (Intelligent Energy Europe) a zapojilo se do něj několik desítek špičkových energetických expertů z těchto zemí.

V ČR tvořili širší management projektu zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků  ČR, MPO, Hospodářské komory ČR, ČMZRB, Asociace energetických auditorů atd. Řízení české části projektu se ujala firma Ecodot s.r.o. zastoupená jednatelem, panem Colinem Gloverem.

Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu bylo ukázat, že existuje praktický užitek z realizace úsporných energetických opatření z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Do projektu se zapojilo přibližně 50 vybraných MSP v každé zúčastněné zemi. Dlouhodobým cílem je udržet ERASME jako síť regionálních asociací MSP, umožňující průběžnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v jednotlivých zemích, a dále propagovat a realizovat energetická úsporná opatření mezi zúčastněnými podniky. V neposlední řadě jsou také kontakty získané v rámci tohoto projektu další přidanou hodnotou pro rozvoj obchodních vztahů mezi účastníky.

Více o projektu ERASME v AJ i ČJ: http://www.erasme-project.eu,  http://www.erasme-project.eu/cz/Pages/default.aspx

erasme_foto1.jpg

erasme_foto2.jpg


Nahoru

Nepřehlédněte

nezávislé průzkumy


Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.