Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR navrhuje kompromisní řešení místní příslušnosti exekutorů ve formě tzv. nepravé teritoriality

AMSP ČR navazuje na odbornou diskusi k návrhu na uzákonění místní příslušnosti soudních exekutorů. Zatímco dnes si věřitel může vybrat exekutora, nově by mu byl přidělen exekutor z regionu, odkud pochází dlužník, bez ohledu na jeho kvalitu a názor věřitele. Podnikatelé včetně bank a někteří soudci a exekutoři se k navrženému řešení staví odmítavě, neboť dojde k ohrožení pohledávek věřitelů, kteří si nebudou moci vybrat, s kým budou v rámci exekuce spolupracovat.

Ačkoli v celé Evropě dochází přesně k pravému opaku, a to je rozšiřování teritoriality do větších územních celků (Belgie, Francie, Španělsko, Estonsko, Portugalsko atd.) příp. se od ní upouští (Nizozemsko), současný návrh schválený Senátem požaduje pravý opak. Všude jinde, kde jsou soukromí exekutoři, zůstává zachován prvek konkurence. AMSP ČR několikrát vystoupila proti senátnímu návrhu a argumentovala nejen tím, že dochází k nezdravému posílení dlužníka na úkor věřitele, ale i faktem, že na tento režim není naše prostřední z pohledu regionálního rozmístění exekutorů absolutně připraveno. Zatímco v některých regionech je exekutorských úřadů přebytek, v téměř třiceti našich okresů je pouze jeden exekutor. Proti zavedení principu teritoriality hovoří rovněž závěry Studie vypracované týmem odborníků Vysoké školy ekonomické, která posuzovala ekonomické dopady tohoto kroku.

Z údajů zjištěných Studií a debatou vedenou AMSP ČR mj. vyplývá, že:

-       dojde k výraznému snížení vymahatelnosti práva a vymahatelnosti pohledávek;

-       dojde k prodloužení času vymáhání a vzrostou náklady věřitelů;

-       vztah mezi věřitelem a exekutorem se obrátí a diktovat si bude exekutor;

-       zatímco věřitel bude z jiného regionu, exekutor bude ze stejného okresu jako dlužník. To je živná půda pro korupci a zneužití osobních vztahů bez jakéhokoliv vlivu věřitele;

-       banky dle České bankovní asociace přibrzdí úvěrové aktivity, neboť se zvýší pravděpodobnost, že vzroste podíl nesplácených úvěrů. Situace, že bude jeden bankovní dům obsluhovat několik desítek náhodně vybraných exekutorů v regionech je přímým ohrožením úvěrových aktivit bank.

 

AMSP ČR proto navrhuje kompromisní, systémové řešení na principu tzv. nepravé teritoriality, který by ponechal soukromým subjektům možnost volby exekutora a současně by zavedl teritorialitu vůči státním a veřejným institucím a subjektům jako jsou obce, VZP a další.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR  k tomu dodává: Řešení formou nepravé teritoriality vidíme jako efektivní kompromisní řešení, které zaručí jistou práci všem a přitom zachová soutěž mezi exekutory. Nepravá teritorialita umožní objektivní srovnání fungování soudních exekucí v režimu územní příslušnosti i celostátní působnosti a může sloužit jako příprava k případnému zavedení úplné teritoriality. Celý režim se navíc odzkouší a nemělo by přitom dojít k problémům vyplývajícím z nerovnovážného rozmístění exekutorských úřadů v jednotlivých regionech. Určitou paralelou k tomuto systému je způsob fungování notářů - část práce je přidělována podle územního principu, část práce si získávají na volném trhu.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_2015_03_12_Mistni_prislusnost_soudnich_exekuci_snizi_vymahatelnost_dluhu_web.doc TZ_2015_03_12_Mistni_prislusnost_soudnich_exekuci_snizi_vymahatelnost_dluhu_web.doc (99,00 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.